(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 194. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 138, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dále budeme hlasovat o bodu H kolegy Grospiče. Souhlas. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 195. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 40, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dále budeme hlasovat o bodu D, který byl upraven v prvním hlasování o legislativní úpravě kolegy Kvapila. Souhlas. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 196. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti?

Děkuji. Hlasování skončilo. Ze 197 přítomných bylo pro 45, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dále budeme hlasovat o bodu G kolegy Karáska. Nedoporučuji. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 197. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 197 přítomných byli pro 3, proti 119. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dále budeme hlasovat o bodu F II., mém návrhu. Doporučuji. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 198. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo.Pro bylo 40 proti 95, což ze 197 hlasujících znamená, že návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dále budeme hlasovat o usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví body B2, B3, B5, a B13. Souhlas. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 199. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 197 přítomných bylo 139 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Nyní, jak jsem avizoval, bychom hlasovali dohromady o dvou legislativních úpravách usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví B6 a B4. Doporučuji. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: V hlasování číslo 200 rozhodneme o těchto úpravách. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 197 přítomných byli pro 103, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Pane předsedající, prošli jsme procedurou hlasování o pozměňujících návrzích. Je před námi hlasování o usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se porozhlédnu, zdali jsou všichni téhož názoru. Zdá se, že ano. Takže čtu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 397, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 201 a ptám se, kdo s návrhem souhlasí. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 100, proti 95. Návrh byl přijat.

 

Já děkuji panu ministru Škromachovi i panu zpravodaji za odvedený výkon.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb.,
o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 394/ - třetí čtení

 

Prosím pana zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslance Antonína Zralého, aby zaujal místo vedle ministra práce a sociální věcí Zdeňka Škromacha. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 394/2.

Otevírám rozpravu. Zdá se, že není nikoho, kdo by chtěl v rozpravě ve třetím čtení vystoupit, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra Škromacha, zdali hodlá využít závěrečného slova. Není tomu tak.

Takže prosím pana poslance Zralého.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážený pane místopředsedo, paní a pánové, mám podstatně, alespoň si myslím, jednodušší proceduru u této novely zákona a navrhuji, abychom prohlasovali předmětné pozměňovací návrhy, které jste obdrželi v tisku 394/2, a poté hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s tím nemám nejmenší problém, a protože se bude hlasovat postupně, takže je to v souladu s jednacím řádem, tak se do toho pusťme. Otázkou je, zdali chcete hlasovat o všech návrzích dohromady, nebo jednotlivě.

 

Poslanec Antonín Zralý: Hlasovali bychom po jednotlivých bodech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to vaše právo, sněmovna vám jistě ráda a ochotně vyjde vstříc. Pusťme se do toho!

 

Poslanec Antonín Zralý: Hlasujeme o bodu č. 1 pozměňujícího návrhu. Můj názor je kladný. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 202. Kdo souhlasí s návrhem č. 1, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 196 hlasujících bylo pro 39, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Antonín Zralý: Nyní budeme hlasovat o bodu č. 2. Stanovisko kladné. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 203. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 44, proti 121 poslanec, takže ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Antonín Zralý: Přistoupíme k hlasování o bodu č. 3. Stanovisko kladné. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 204. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo pro 40, proti 127. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Antonín Zralý: Poslední pozměňující návrh pod bodem 4. Stanovisko kladné. (Ministr: Nedoporučuji.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP