(17.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím.

Ptám se paní ministryně zdravotnictví, zdali hodlá vystoupit.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Jen bych chtěla uvést, že se všemi pozměňovacími návrhy souhlasím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji a prosím pana zpravodaje Cabrnocha, aby nás seznámil se svou představou o hlasování.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, navrhuji stručnou proceduru hlasování. Pozměňovací návrhy podle tisku 399/2 navrhuji hlasovat takto: čtyři pozměňovací návrhy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví společně, jsou uvedené pod písmenem A, dále hlasovat pozměňovací návrh poslankyně Milady Emmerové pod písmenem B. A to je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, takže procedura je jednoduchá, odpovídá našim zvyklostem a můžeme, nejsou-li námitky, přistoupit k hlasování, tak jak jste naznačil. Takže v tuto chvíli budeme hlasovat o celém bloku A. Zajímá nás váš názor, pane zpravodaji. (Zpravodaj - záporný názor, předkladatelka - souhlasný.) Budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 218. Kdo souhlasí s návrhy pod písmenem A, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 196 přítomných bylo pro 134, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Návrh pod písmenem B Milady Emmerové. Váš názor, pane zpravodaji? (Záporný, předkladatelka - kladný názor.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 219. Kdo souhlasí s návrhem pod písmenem B, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo 101 pro, 51 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a já mohu přečíst návrh na závěrečné usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 399, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 220. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 197 hlasujících bylo 101 pro, 63 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Já děkuji paní ministryni zdravotnictví, panu zpravodaji Cabrnochovi a konstatuji, že jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Před námi je bod č. 30, který byl zařazen naším rozhodnutím až na závěr naší schůze. Je to

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 365/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Ladislav Šustr. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 365/3.

Hlásí se pan poslanec… Tak já otevírám rozpravu a do ní se hlásí pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, přestože návrh zákona proběhl druhým čtením a byly předloženy mnohé pozměňovací návrhy, po podrobném prostudování těchto návrhů a také vzhledem k tomu, že existují diametrálně odlišná stanoviska dvou resortních nebo kompetentních výborů, doporučuji ve smyslu § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu opakovat druhé čtení. To znamená, že navrhuji, aby se v tomto případě opakovalo druhé čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Kdo další chce v rozpravě vystoupit? Nikdo, takže rozpravu končím.

Dovolím si vás odhlásit a poprosit o novou, už zřejmě poslední, registraci na této schůzi.

Na návrh pana poslance Michala Krause podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu rozhodneme o tom, zda vrátíme návrh k opakování do druhého čtení. Doufám, že jsou přítomni všichni, kdo chtějí hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 221. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 191 hlasujících bylo pro 135, proti 51, takže jsme vyhověli návrhu pana poslance Michala Krause.

 

Dámy a pánové, vyčerpali jsme program naší schůze. Já vám všem chci poděkovat za aktivní - někdy až příliš - účast při této schůzi. Přeji vám dva dny plné odpočinku a příští týden hodně elánu do práce v jednotlivých výborech. Na shledanou.

 

(Schůze skončila v 17.37 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP