(9.40 hodin)
(pokračuje Součková)

Jak se rozhodnou zastupitelé a odsouhlasí rozvoj svého kraje ze zákona, kdy jim dává odpovědnost tento zákon, je především jejich odpovědností. Já nemohu přebírat jejich zřizovatelskou pozici. Já jim mohu radit, mohu metodicky pomáhat. Myslím, že je správné, že jsme přešli k této formě metodické a motivační.

Co je cílem zdravotnictví a jak ho chceme startovat, je zcela zřejmé. Chceme, aby člověk nebyl na posledním místě, protože on si platí, čili aby měl veškeré informace, aby se s ním skutečně začalo komunikovat, aby se jasně stanovila diagnóza a za danou diagnózu dostalo i zařízení řádně zaplaceno, protože diagnóza bude nepodkročitelná a bude obsahovat veškeré potřebnosti, které s sebou nese.

Další záležitostí je, aby také lidé přistupovali ke svému zdravé jako k hodnotě a změnili své životní návyky a byli aktivnější, protože 30 % veškerých chorob si zaviníme sami prostřednictvím různých návyků nebo špatného životního stylu. Nejen Evropa, ale i celý svět bije na poplach, že je zapotřebí aktivně přistupovat ke svému zdraví. I Česká republiky se přihlásila k programu Zdraví 21, i vláda České republiky tento program schválila a veškerá nařízení implementuje nejen do zákonných norem, ale i různých vyhlášení a různých dalších podzákonných prvků.

Bude společným cílem, aby i ti, kteří poskytují zdravotní péči, byli řádně finančně odměněni, ale aby měli také řádné možnosti, jak rychle stanovit diagnózu. To znamená, že to není o tom, jestli budou mít novou nemocnici, ale je to také o tom, jestli budou mít dostatečně kvalitní přístroje, jestli budou s těmito přístroji umět i zacházet. To znamená, že předkládáme právě novelu zákona o zdravotní způsobilosti k výkonu lékařského a nelékařského povolání, kde dáme hlavní důraz na celoživotní vzdělávání, na registr vzdělanosti, dále na změnu dosavadního systému, kdy pomůžeme tak, že měníme systém dvou atestací na jednoatestační s prodloužením dané doby tak, aby skutečně ti, kteří jsou schopní, odborně zdatní, mohli daleko dříve vykonávat samostatně své povolání. Tím budeme řešit i mnohé řekněme nedostatečně ošetřené plochy, kde se objevují propady, např. v pracovním lékařství, ve všeobecném lékařství, kde i lékaři poskytovatelé postupně stárnou a je třeba je nahrazovat novými, zdatnými. I s tím musíme v rámci koncepce počítat.

Není to jenom o investiční politice do betonu, ale je to o investiční politice do programu prevence, protože lépe je, jak říkal Jan Evangelista Purkyně, nemocím předcházet než léčit. Domnívám se, že na jeho myšlence se za ta léta vůbec nic nezměnilo, jen je zapotřebí ji daleko intenzivněji uvést do života.

Velice ráda vám odpovím i na další dotazy, které budou směřovat k tomu, jak vyřešit zdravotnictví. V tuto chvíli mi však dovolte, abych řekla jedno podstatné. Není obvyklé, aby ministr předstupoval před parlament a hovořil o vizích, které ještě neprošly vládou, natož koaličními partnery. Proto mi dovolte, že v tuto chvíli bych doporučovala přerušit projednávání. 21. října bude koaliční jednání a dále budou následovat jednání na úrovni vládní. Musím říci, že situace ve zdravotnictví není vládě lhostejná. Při každé příležitosti, při každém zákonu se projednává tato situace. Není pravdou, že by se vládou touto otázkou nezabývala. Mnohá opatření i zákonné normy jste již odhlasovali, mnohá ještě čekají před projednáním ve vládě, mnohá čekají již v Senátu. Jen záleží na tom, jaká bude kvalita těchto zákonných norem, jaká bude hlavně i spolupráce.

Chtěla bych říci, že zdraví není ani levé, ani pravé. Měli bychom si uvědomit, že jsou to problémy, které se nás nyní možná nedotýkají na prvním místě, ale jsou i takoví, kteří znají zdravotnictví i z té stránky, že využívají zdravotní péče. Je zapotřebí těmto lidem skutečně zdravotní péči zajistit a učinit vše pro to, aby byla kvalitní, dostupná a také efektivní.

Děkuji za pozornost. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní ministryni. Kolegové a kolegyně, o slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu KSČM.

Než mu udělím slovo, dovolte dvě technická sdělení, a to že pan místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross má náhradní kartu číslo 4, pan poslanec Jiří Maštálka má náhradní kartu číslo 7.

S faktickou poznámkou, protože není rozprava, ale předseda poslaneckého klubu může vystupovat kdykoliv, pan předseda klubu Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jen velmi krátce. Paní ministryně řekla, že v tuto chvíli doporučuje přerušit projednávání. Prosím, zvažme, že skutečně je třeba - i když vnímáme, že má být nějaká porada na úrovni vlády a koaličních partnerů v nejbližších hodinách nebo dnech - abychom nechali proběhnout rozpravu, teprve potom přerušili a vyčkali rozhodnutí vlády. V tom smyslu jsem mluvil i včera při zavádění tohoto bodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Paní ministryně školství má náhradní kartu číslo 1.

O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Petr Ibl: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu sociální demokracie, jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL a jménem poslaneckého klubu Unie svobody-DEU požádal o přestávku na jednání poslaneckých klubů v délce jedné hodiny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Než vyhlásím přestávku dávám slovo zastupujícímu předsedovi poslaneckého klubu ODS Oldřichu Vojířovi.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, akceptuji to, že si kluby vezmou pauzu. Chtěl bych pouze poprosit o to, aby zvážily to, že navrhnu možnost vystoupení reprezentantů krajů, nejspíše dvou reprezentantů krajů, kteří jsou zde přítomni. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vyhlašuji přestávku do 10.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.49 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP