(Jednání pokračovalo v 10.52 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v jednání. Přestávka určená pro jednání klubu ČSSD uplynula. Prosím vás, abyste rozpustili hloučky a ztišili se.

Dovolím si dát ještě předtím, než zahájím všeobecnou rozpravu k tomuto tématu, návrh v souladu s paragrafem 57 odst. 3 jednacího řádu na zpravodaje. Poprosila bych vás, kolegyně a kolegové, abyste mě sledovali. Protože jednáme o věci, kterou neprojednával výbor, může určit zpravodaje sněmovna. Navrhuji, aby zpravodajem pro tento bod byl pan poslanec Jaroslav Krákora. O tomto návrhu budeme hlasovat a já se pokusím vás všechny přivolat.

Odhlásím vás. Prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

Budeme hlasovat o mém návrhu, aby zpravodajem k tomuto bodu byl poslanec Jaroslav Krákora. Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že jsem vás všechny odhlásila, a prosím tedy, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby zpravodajem byl pan poslanec Jaroslav Krákora, prosím stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 140 poslanců 101 hlasovalo pro návrh, proti 32. Tento návrh byl přijat. Zpravodajem se stal pan poslanec Jaroslav Krákora, a já ho prosím, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů.

 

Pro stenozáznam sděluji, že pan poslanec Vícha má náhradní kartu číslo 2.

Před přestávkou pan poslanec Oldřich Vojíř vystoupil s návrhem, o kterém si myslím, že by mělo dojít k jeho upřesnění předtím, než budeme o něm hlasovat. Já mu tedy dávám slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, myslím si, že je naprosto zjevné, že zdravotnictví prostě dopadá na každého občana, ale z hlediska koordinace některých kroků je jak na úrovni vlády, tak na úrovni krajů, a jestliže se chceme o tomto bodu bavit vážně a seriózně, tak si myslím, že by bylo velmi vhodné, aby reprezentanti neboli zástupci krajů dostali příležitost či možnost sdělit svůj pohled na téma zdravotnictví. A proto navrhuji, aby se Poslanecká sněmovna usnesla, že v rozpravě k tomuto bodu umožní vystoupit dvěma reprezentantům krajů, a to kraje Vysočina panu Ing. Dohnalovi a předsedovi Asociace krajů panu Ing. Tošenovskému.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Omlouvám se, pane poslanče, ale zde předseda poslaneckého klubu KSČM mě tady teď obtěžoval ... (potlesk, smích) ... svým hovorem a já jsem nezaregistrovala jména hejtmanů, které jste navrhoval, aby zde vystoupili. A možná, že jste i upřesnil, ve které době.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pan Dohnal a pan Tošenovský.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: A navrhoval jste, aby vystoupili na začátku rozpravy?

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Navrhoval jsem, aby během rozpravy jim bylo umožněno vystoupit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, děkuji. O tomto návrhu nechám hlasovat bez rozpravy.

Předseda KSČM se hlásí o slovo, a je samozřejmé, že on může se svým přednostním právem vystoupit kdykoliv.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Situace je příliš vážná na žertování. Takže jsem chtěl po paní místopředsedkyni, aby stanovisko klubu KSČM bylo zařazeno jako přednostní do rozpravy. Ale o to mi nejde.

Klub KSČM se rozhodl, že budeme podporovat vystoupení zástupců hejtmanů, nicméně rozhodnutí klubu KSČM je, že budeme podporovat vystoupení zástupce Asociace hejtmanů, a to jednoho. Čili dávám to jako protinávrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ještě předtím, než nechám hlasovat o návrzích, požádám pana hejtmana Dohnala a Tošenovského… Až to bude odsouhlaseno. Omlouvám se.

 

Já se vás příštím hlasováním zeptám, kdo souhlasí s návrhem, aby vystoupil pouze jeden hejtman, pokud někdo nemá námitku proti této formulaci, a pak zahájím hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 156 poslanců 40 hlasovalo pro návrh, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Nechám tedy hlasovat o návrhu pana poslance Vojíře, a to o návrhu, aby mohli vystoupit v obecné rozpravě pan hejtman Dohnal a Tošenovský.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 156 poslanců 102 hlasovalo pro návrh, proti návrhu 5. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní prosím pány hejtmany, aby zaujali místo zde po mé levici.

Nyní otevírám všeobecnou rozpravu. Jako první se do této rozpravy přihlásila paní místopředsedkyně Miroslava Němcová. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo, a prosím vás, kolegyně a kolegové, všechny o klid. Věnujte pozornost tomuto závažnému bodu!

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v úvodu mi dovolte, abych nejprve pozdravila na galerii hostů zástupce všech krajů České republiky a i ty, kteří již z galerie si sedli k nám sem dolů. Jsem velmi ráda, že si udělali čas na to, aby mohli sledovat jednání, které se jich bezprostředně týká, občanů žijících v jejich krajích. Vítám vás tudíž ještě jednou velmi srdečně a je mi jenom líto, že v plném nastoupení zde není vláda. Demonstruji vám pouze to, na co my, členové ODS, jsme zde zvyklí.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP