(11.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Je to zoufalá reakce na zoufalou situaci, na situaci, jejíž řešení má v rukou pouze vláda a nikdo jiný. Musela vědět, co se ve zdravotnictví děje. Pokud vláda ještě vnímá realitu, pokud ještě vůbec slyší to, co jí různé vrstvy našich občanů vzkazují, pokud je ochotna se s nimi bavit jinak než s námi zde ve sněmovně, pokud nezná alespoň vteřinu vážně svá slova o důležitosti vzniku krajů, musí něco začít dělat.

Stále nemohu věřit tomu, co včera řekla paní ministryně Buzková, a ráda to krajům zopakuji. Bylo to v tom smyslu, že námi navržený bod dnešního jednání je jenom takové plácnutí do vody, jenom jakési sbírání politických bodů pro ODS, protože kdyby kraje chtěly seriózně tento problém řešit, bezpochyby by nalezly cestu, a to cestu parlamentní, tak aby se nejprve setkaly se zástupci příslušného odborného výboru, oslovili předsedkyni tohoto výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a také samotnou paní ministryni. Protože pravděpodobně hejtmani žádné takové pokusy neučinili, paní ministryně byla zděšena, že se tato debata prostřednictvím Občanské demokratické strany nyní otevírá.

Není-li pravda to, že zde říkala paní ministryně, tedy že jsou zaskočeni touto situací, ptám se, proč vláda nic nedělá? Je-li to pravda, to už se raději na nic neptám...

Děkuji vám. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Němcové. Vystoupit chce paní ministryně Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážení páni hejtmani. Nerada bych dostávala paní místopředsedkyni Němcovou do situace, aby mě musela ještě jednou interpretovat, a interpretovat mě špatně. Moje sdělení totiž možná zaznívalo podstatně tvrději, než jak to řekla ona.

Ano, řekla jsem včera, že takovýto způsob otevření bodu v Poslanecké sněmovně, kdy nebyla snaha ani ze strany Občanské demokratické strany, ani ze strany většiny vážených pánů hejtmanů tuto situaci řešit ve výboru - (Hluk v sále - bouchání poslanců ODS do lavic.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, myslím, že to, co říká paní ministryně Petra Buzková, je hodno toho, abyste to vyposlechli. Já vám samozřejmě dám příležitost, abyste na to reagovali, ale způsobem, který je přiměřený vážnosti chvíle. Nejsme na fotbale.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Tedy pakliže není snaha takovouto situaci řešit ve výboru, kde mohli být bez problémů, aniž bychom porušili některé zásady parlamentarismu, slyšeni jak hejtmani, tak ostatní zodpovědní volení zástupci krajů, kdy se touto situací nezabýval zdravotní a sociální výbor, ani o to nebyl požádán, otevírat takovouto rozpravu bez přípravy na tomto plénu sněmovny skutečně nemůže být snaha o řešení problému, ale pouze snaha o politický profit ze strany ODS.

Takto jsem to, paní místopředsedkyně, řekla a na tom trvám. Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryně Petře Buzkové. Nyní vystoupí pan místopředseda Ivan Langer s faktickou poznámkou, pak pan poslanec Zahradil s faktickou poznámkou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, abyste si nepřipravovali ruce na bouchání.

Chtěl bych zareagovat na vystoupení paní ministryně Buzkové, neboť ona se opravdu, ale opravdu mýlí. Není pravdou to, že by Občanská demokratická strana a její poslanci náhle jakoby objevili problém zdravotnictví, náhle neočekávaně ze dne na den, z minuty na minutu, se jej pokusili zařadit na jednání Poslanecké sněmovny. Opakovaně, a je možné to vysledovat ze stenografických záznamů, to byli právě poslanci a poslankyně Občanské demokratické strany, kteří cestou různých interpelací či - a shodou okolností naposledy to bylo toto úterý při projednávání programu této schůze - kdo se pokoušeli dostávat téma "situace ve zdravotnictví" na program jednání Poslanecké sněmovny. Naposledy to byl právě pan kolega Cabrnoch, který v úterý navrhl zařazení tohoto bodu jako řádného bodu, kterému by se Poslanecká sněmovna mohla věnovat, na který by se paní ministryně mohla připravit.

Podívejte se - a teď prosím, pane předsedající, abyste tuto moji výzvu adresoval paní ministryni Buzkové - do stenozáznamu, resp. do záznamu o hlasování, kterými hlasy kterých poslaneckých klubů bylo toto zařazení bodu na program jednání odmítnuto. A byli to poslanci a poslankyně ČSSD, KDU-ČSL a Unie svobody-DEU.

Prosím, nemaťte tady veřejnost. A když už hovoříte o tom, že se tento bod nedostal na program jednání Poslanecké sněmovny, pak se ptám, kdo jiný tedy by měl mít zájem o to, zařadit to na program jednání, když ta situace je tak kritická, jako paní ministryně nebo paní předsedkyně zdravotního výboru? Ptám se, proč tak neučinily, proč se o toto nepokusily, proč toto téma sem nevnesly? Jestli ony samy nemají tuto iniciativu a aktivitu, pak se nedivte, že opozice v tomto smyslu nemůže mlčet. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Ivanu Langerovi. Teď jsem v situaci, kdy jsou tři přihlášení s faktickou poznámkou. Jsou to páni poslanci Zahradil, Ouzký a Janeček, pak dva s přednostním právem - pan poslanec Vojíř a pan ministr Dostál, a řady těch, kteří chtějí vystoupit s faktickou poznámkou, která je ovšem časově limitována, rozšířil pan poslanec Ransdorf.

Prosím nyní pana poslance Zahradila.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající. Myslím, že je příznačné, ale zároveň smutné, že na obranu a obhajobu zcela evidentně nejslabšího člena této vlády vystupuje druhý nejslabší člen této vlády. (Potlesk poslanců ODS.) Ale je koneckonců pochopitelné, že se tak děje. Možná že paní ministryně Buzková tak činí v předzvěsti toho, že dalším tématem nějaké mimořádné debaty v Poslanecké sněmovně bude právě situace v jejím resortu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zahradilovi. Hovořit bude pan poslanec Ouzký, připraví se pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Já vám děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pokusím se přece jenom vnésti něco málo věcného tónu.

Pokud paní ministryně Buzková je opravdu ministryní této vlády, a v minulém období byla dokonce naší kolegyní-poslankyní této sněmovny - (po připomínce ze sálu) je i nyní, je stále ještě ke všemu - tak ať mi dovolí, abych jí jenom ukázal, protože čas pro technickou poznámku mi neumožňuje, abych to všechno předčítal. Toto jsou návrhy usnesení podvýboru pro investiční politiku ve zdravotnictví se žádostmi od roku 1999 do současné doby, žádost o vytvoření generelu pražského zdravotnictví, koncepce lůžkových zařízení, restrukturalizaci sítě, vyřešení dluhu nemocnic před převodem na kraje. (Ukazuje.) A nic z toho nebylo naplněno. První usnesení sněmovny v poslední době bylo v prosinci 2001, že žádá vládu o urychlené řešení nastalé situace. Poslední, pokud paní ministryně nezaregistrovala, bylo ze dne 17. dubna 2003, a to vše předložit k 30. září 2003. A jestliže my jako opozice žádáme při nesplnění těchto úkolů otevření debaty na téma, co dál v českém zdravotnictví, a vládní koalice to se svými 101 hlasy tvrdě blokuje, pak se nedivte, že nám skutečně nezbývá nic jiného nežli vyvolávat tato jednání.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hovořit bude pan poslanec Josef Janeček, připraví se pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení přátelé z ODS, kolegové. Roky s vámi vedu válku o to, že je potřeba připravit nějakou reformu ve zdravotnictví. Když jsme byli spolu v koalici, byli jste to vy, kteří jste to blokovali. Ale o to nejde. Je technická poznámka.

Kolega Cabrnoch totiž nenavrhl bod "zpráva paní ministryně", ale navrhl bod "zpráva vlády". A to, jak víte, má svoje procedurální termíny. Proto jsme to nepodpořili. Podpořili jsme tento bod, který je procedurálně zvládnutelný. Říkejme si tady, jak to je.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Hovořit bude pan poslanec Miloslav Ransdorf, a pak, pokud trvá na přednostním právu vystoupení, pan poslanec Vojíř. Netrvá. Pan ministr Dostál ano. Poté vystoupí pan poslanec Jiří Maštálka se stanoviskem klubu KSČM.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Chtěl bych se ohradit proti oběma stranám sporu. Jsem na jedné straně rád, že paní kolegyně Němcová nemluvila tentokrát tak jako při debatě o důvěře vládě, kdy nám sdělila, že vládní koalice otočila kormidlo své politiky o 360 stupňů. Ale nicméně také odmítám to, co se odehrává ze strany vládní koalice, to znamená konzervovat a maskovat problémy. Odmítám to, že by koncepce, po které voláme, byla svého druhu projímadlem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP