(13.00 hodin)
(pokračuje Škromach)

Problém zřejmě není v limitech daných zákoníkem práce, jak je možné na těchto číslech dokladovat, ale ve struktuře a specializaci lékařů, což je problém mimo zákoník práce a v rozhodující míře je ovlivnitelný Ministerstvem zdravotnictví, případně dalšími subjekty, které tyto záležitosti mohou ovlivnit.

Problematika pracovní doby ve zdravotnictví a dovolávání se k zákoníku práce je v převážné míře motivována požadavkem na podstatně příznivější podmínky odměňování lékařů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Promiňte. Paní a pánové, tuším, že když už se schyluje k polední přestávce, jsou někteří netrpěliví. Prosím ještě o chvilku strpení, vyslechneme si v klidu pana ministra Zdeňka Škromacha a potom s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Alena Páralová. Potom bude zřejmě vyhlášena polední pauza. Všechny prosím, aby ještě chvíli vydrželi.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Z tohoto hlediska je jasné, že zákon tyto možnosti neomezuje, naopak si myslím, že snahou všech provozovatelů a zřizovatelů zdravotnických zařízení by mělo být omezování přesčasových hodin, protože přesčasové hodiny jsou drahé hodiny. Znamená to, že zvyšují mzdové náklady. Z tohoto hlediska je to otázka určitého, byť ne zrovna populárního způsobu úpravy pracovní doby, struktury, zavedení směn a podobně, o což dnes třeba jde, ale to je problém, který je dlouhodobý a který je potřeba řešit. V žádném případě to není právní úprava nebo zákoník práce, který by bránil tomu, aby bylo možné zajišťovat zdravotní péči. Naopak omezení práce přesčas, případně pohotovosti a podobně, by mohlo znamenat úsporu finančních nákladů a mohlo by znamenat zvýšení zaměstnanosti například právě ve zdravotnictví.

Hovořme o konkrétních číslech a problémech. Myslím, že by zde měly přestat emoce. Když se podíváme kolem sebe, každý jsme se nějakým způsobem podíleli na situaci, která ve zdravotnictví existuje. Myslím, že právě ODS, která nejvíce hlučí a vykřikuje, položila základy k problémům, které tady dnes bohužel řešíme.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Zdeňku Škromachovi. Dvě faktické poznámky - paní poslankyně Alena Páralová a pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, je mi líto, že chce vládní koalice přerušit diskusi, protože jsem si připravila podrobný rozbor zákoníku práce, směrnice a jeho aplikace v našich zdravotnických zařízeních. Myslím, že by to tato vláda měla vyslechnout. Pokud pan ministr Škromach neví, jakým způsobem je obcházen zákoník práce, jak to dopadá na pacienty, jak operatéři přejíždějí z jedné nemocnice do druhé a pak si po telefonu sdělují vzájemně, jak probíhala operace, aby se ostatní lékaři mohli potom dobře starat, jestliže to vláda neví, je to tristní a chtěla jsem jí to zde vysvětlit.

Aplikace Evropských společenství číslo 93/104 byla aplikována - směrnice byla aplikována nešťastně, nebyly využity výjimky. Například tato směrnice obsahuje závěrečná ustanovení, která dávají generální pardon článku 6, který omezuje pracovní dobu. Odtud byl do našeho zákoníku práce odvozen limit přesčasových hodin, který zkomplikoval situaci. Generální pardon spočíval v náhradních podmínkách, které nebylo těžké splnit. Na konci článku se uvádí, že po uplynutí sedmi let od listopadu 1996, tedy v roce 2003, Rada znovu posoudí ustanovení tohoto bodu a rozhodne i o dalším postupu. Nikdo nás tehdy nehonil, nicméně směrnici jsme naplnili a přeplnili.

Chtěla jsem vás seznámit s dalšími mnoha výjimkami, které jsme měli a které mohly našemu zdravotnictví usnadnit jeho fungování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Páralové. Chci uvést na pravou míru to, co možná z návrhu pana poslance Stanislava Grosse nebylo patrné. Nemá samozřejmě právo přerušit rozpravu, toto právo nemám ani já, toto právo byste měli vy, kdybyste všechny přihlášky do rozpravy stáhli. O jeho návrhu se dá hlasovat až tehdy, až žádné přihlášky do obecné rozpravy nebudou, dříve nikoli.

V tuto chvíli pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, pane předsedající. V úvodu bych chtěl ocenit to, že pan ministr Škromach nás na rozdíl od včerejška ušetřil svých amatérských sexuologických diagnóz.

Protože někteří kolegové z vlády - jak on, tak kolega Gross - projevují pro mne poněkud překvapivou neznalost věci, chtěl bych jim připomenout, že systém zdravotního pojištění, včetně zřízení Všeobecné zdravotní pojišťovny, včetně systému nepřehledných zaměstnaneckých pojišťoven, byl zřízen v roce 1991 za vlády, kdy byl ministrem zdravotnictví pan Bojar, kdy předsedou vlády byl váš stávající koaliční partner, současný předseda Senátu pan Pithart. Prosím, aby tato zodpovědnost nebyla přenášena na někoho jiného. Chci také připomenout, že mezi 57 poslanci a poslankyněmi ODS není nikdo, kdo by v té době seděl v České národní radě, což se o vašich koaličních klubech, dámy a pánové, zdaleka říci nedá.

Nepřehrávejte odpovědnost na někoho jiného. Vy jste spustili nepřipravenou reformu veřejné správy, vy jste neprozřetelně a populisticky navýšili platy ve zdravotnictví, vy jste přijali pro zdravotnictví nesmyslný zákoník práce, vy jste schválili nesmyslný převod nemocnic na kraje, kdy mají 6 miliard dluhů, vy jste stanovili nesmyslný systém rozhodovacích řízení. Je to vaše zodpovědnost, vaše chyby a neste za ně důsledky! (Potlesk opozice.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdybych byl býval nebyl předsedající schůze, měl bych sto chutí vystoupit. Neučiním tak. Místo toho prosím, aby se předsedové klubů shromáždili v prostorách před stolkem stenografů ke krátké poradě. Pokračovat budeme ve 14.15 hodin. Je asi dvanáct přihlášek do rozpravy.

 

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP