(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, vypršel čas na polední přestávku, prosím, abyste se dostavili do jednacího sálu, neboť budeme pokračovat v projednávání bodu Informace ministryně zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví.

Připomínám, že probíhá obecná rozprava, a teď vás seznámím se jmény a pořadím přihlášených do obecné rozpravy. Jako první by měl po zahájení pokračování tohoto bodu vystoupit pan kolega Řihák, poté pan kolega Kováčik, poté pan kolega Ouzký, po něm pan kolega Bíža, poté pan kolega Janeček, po něm pan poslanec Říman, po něm pan kolega Maštálka, následuje kolega Zvěřina, po něm pan kolega Kubinyi a paní kolegyně Páralová. Kdo jste mě sledovali pozorně, jistě mi dáte za pravdu, že jména osob přihlášených do rozpravy čítají celkový počet deset přihlášených. Po dohodě, která proběhla na začátku přestávky, avizuji, že zní - nechat proběhnout obecnou rozpravu a hlasovat poté o jednotlivých návrzích na usnesení.

Prosím všechny z vás, kteří jste se již dostavili do jednacího sálu, abyste zaujali svá místa.

Děkuji za to, že jste mi zhruba po dvou minutách dali možnost udělit slovo panu kolegu Řihákovi. Připraví se pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Josef Řihák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, domníval jsem, že hlavním smyslem tohoto bodu nebude pouze informace o situaci ve zdravotnictví, ale především to, co od nás občané očekávají, to je nastínit nebo přijmout nějaká řešení. Bohužel v předcházející diskusi především z řad poslanců ODS zaznívá kritika na adresu vlády a ministryně zdravotnictví.

Přiznávám, že neznám zcela dostatečně situaci v kraji Vysočina, ale dobře vím, jak je na tom zdravotnictví ve Středočeském kraji, kde působím. Středočeské nemocnice jsou již téměř rok řízeny krajem. Položme si otázku, co pro vyřešení situace udělal nový zřizovatel. První věcí, kterou místopředseda ODS a hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl provedl, bylo odvolání všech ředitelů nemocnic, a to jak těch výrazně zadlužených, tak i těch prosperujících. Až s odstupem času byla provedena výběrová řízení, ve kterých mnohdy rozhodovala politická příslušnost a ne odborné znalosti. O nekoncepčnosti tohoto postupu svědčí mimochodem i to, že do dnešního dne nebyl například jmenován ředitel Nemocnice Kladno, což jistě nepřispívá ke stabilitě fungování tohoto zařízení. Očekával bych, že prioritou nového zřizovatele bude vypracování toho, po čem volají i lékaři z Vysočiny, a to zdravotnické koncepce. Bohužel k ničemu takovému ani ve středních Čechách nedošlo.

Zastupitelstvo se na svých jednáních zabývá především jedinou nemocnicí, a to nemocnicí v Příbrami. Proto mi dovolte, abych vám situaci v Příbrami, v městě se dvěma nemocnicemi, trochu přiblížil. Jedna nemocnice, zřizovaná a kontrolovaná ministerstvem, přešla na kraj již v roce 2001. Druhá nemocnice, jejímž zřizovatelem byl okresní úřad, přešla na kraj k 1. 1. 2003 s dluhy ve výši zhruba 120 mil. Kč. V této zadlužené nemocnici byl deset let ředitelem funkcionář místní ODS. Jistě se shodneme na tom, že jednou z hlavních povinností tehdejšího okresního úřadu měla být kontrolní činnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP