(14.20 hodin)
(pokračuje Řihák)

Chci pouze upozornit na to, že v čele okresního úřadu stál další člen ODS, nynější senátor. Takže, vážené kolegyně a kolegové, chci tím pouze říci, že nemocnice, kde zřizovatelskou a kontrolní činnost vykonávalo ministerstvo, přešla na kraj bez dluhů. Nemocnice řízená a kontrolovaná členy ODS patří k nejzadluženějším nemocnicím ve Středočeském kraji.

Už za vlády ODS se mluvilo o tom, že příbramské nemocnice se musí spojit, aby došlo k odstranění duplicit. Největší šanci měl od 1. ledna 2003 Středočeský kraj, který ovšem namísto jedné nemocnice nám vytvořil nemocnice tři. Dnes máme v Příbrami dvě nemocnice jako příspěvkové organizace a zároveň existuje akciová společnost Oblastní nemocnice Příbram. I když akciová společnost byla krajským zastupitelstvem vytvořena, do dnešní doby de facto nefunguje, jelikož se jí nepodařilo uzavřít smlouvu s VZP a tak naplnit slib pana hejtmana, který dal zastupitelstvu.

Co se však podařilo naplnit, je dozorčí rada akciové společnosti, a to politickou garniturou z vedení kraje. Možná že by nám zde přítomný - nyní nepřítomný - předseda dozorčí rady, který tak rád na půdě Poslanecké sněmovny kritizuje vládu, mohl vysvětlit, proč tomu tak je. Jsem přesvědčen, že bychom problematiku zdravotnictví měli řešit společně, a není pravda, že Středočeský kraj by k tomuto řešení nemohl přispět. Spíš je to nechuť ODS a především hejtmana Bendla přiznat i svou odpovědnost.

Sociální demokraté v kraji například navrhovali, aby peníze na nutnou transformaci pokryl kraj ze svých rezerv, které má. Navrhovali jsme také poskytnutí půjčky zadlužené nemocnici z krajských prostředků, aby si nemusela brát komerční úvěr a platit vysoké úroky. Dovolím si zde ocitovat vyjádření pana hejtmana Bendla k tomuto návrhu. Cituji: "Ale to musí ta organizace" - měl na mysli zadluženou nemocnici - "zvládnout sama. Přece nebudeme jako přátelé dotovat ty organizace za to, že jsou ve špatném stavu, který toto zastupitelstvo nezavinilo. To si myslím, že je ten princip." Tolik pan hejtman Bendl.

Z toho mi vyplývá, že pan hejtman Bendl zastává princip čím hůř, tím lépe. Jak to mají tyto organizaci zvládnout samy, když pod vedením kraje některé z nich mají daleko horší hospodářské výsledky? Dokonce i ta příbramská nemocnice, která přecházela bez dluhů, nyní vykazuje za první pololetí značnou ztrátu. Tak to je výsledek hospodaření ODS ve Středočeském kraji.

Není pravda, že Středočeský kraj nemá peníze, protože kdyby tomu tak bylo, nezbylo by v jeho rozpočtu na cestu pana hejtmana například do Japonska, či na nákup luxusních limuzín. Když to tedy shrnu - ODS ve Středočeském kraji nemá žádnou koncepci v oblasti zdravotnictví kromě záměru zřizovat akciové společnosti a pronajímat některá zdravotnická zařízení soukromým subjektům, jako například nemocnici v Berouně.

Pokud opravdu - a já věřím tomu, že poslanci ODS chtějí situaci ve zdravotnictví a tím i ve Středočeském kraji opravdu řešit. Chtěl bych je požádat a možná i poprosit, aby přesvědčili místopředsedu ODS a hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla, aby na funkci hejtmana rezignoval, protože tím by středočeskému zdravotnictví pomohl nejvíce.

Pokud hejtman Bendl říká, že řešením je odsoučkovat nemocnici, já říkám, že nejlepší cesta pro středočeské zdravotnictví je odbendlovat Středočeský kraj.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím pana kolegu Kováčika, jestli by dal prostor ještě zastupujícímu předsedovi poslaneckého klubu ODS kolegovi Vojířovi, aby replikoval na vystoupení předcházejícího řečníka.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji panu předsedu Kováčíkovi. Je to skutečně jen určitá replika. Já myslím, že minimálně když to vztáhnu na svou osobu, tak musím říci, že se vždycky snažíme jednat o tématu, o bodu, o tom, jaké může být řešení. Je totiž úplně jedno, jestli na ministerské pozici bude sedět paní Součková. Je svým způsobem dokonce úplně jedno, jestli středočeským hejtmanem bude pan Ing. Bendl. Podstata je přeci v tom, že jestli zkolabuje ten systém - a my k tomu bohužel díky nečinnosti vlády spějeme - tak jediný, kdo to odskáče, bude pacient. V tomto případě říkám občan České republiky, říkám ten, kdo bude nemocný, pacient, který se může stát rukojmím toho, že vláda nekoná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP