(14.50 hodin)
(pokračuje Říman)

Koneckonců hejtmani dříve nebo později odjedou za svými povinnostmi a zase bude chvilku klid. Třeba na to, aby ministryně Součková mohla dělat svoji předvolební kampaň. Je to metoda typu - kdo má v rukou kladivo, pohlíží na svět a jeho problémy, jako kdyby to byly hřebíky. Problém a potíž je v tom, že v tomto případě jsou hřebíky občané a jejich zdraví.

Já proto apeluji na Poslaneckou sněmovnu, aby nebyla lhostejná k tomu, co zde bylo dnes řečeno, aby nebrala na lehkou váhu, co zde s vážnou tváří - pokud jste si všimli - řekli představitelé krajů, a aby přijala usnesení, které ministryni Součkovou donutí rozhýbat své ministerstvo k činu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: S faktickou poznámkou tady mám dva přihlášené, nejprve pana poslance Kohlíčka.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Milé kolegyně, vážení kolegové, nejsem zdravotník, tatínek je doktor, sestřička je také ve zdravotnictví, ale chtěl bych upozornit pana kolegu předřečníka, který zde plasticky líčil hrůzy našeho zdravotního systému, aby se podíval na jednoduchou tabulku, která nám byla všem distribuována, kde jsou hospodářské výsledky čtyř nemocnic kraje Vysočina. Věřím, že umí přečíst alespoň tyto čtyři cifry. Jistě mu z toho vyjde, že je tam jedna nemocnice, která hospodaří kolem nuly, jedna nemocnice, která záměrně jde ke dnu, a dvě nemocnice, které jsou někde na bázi desítek milionů ztráty.

Chtěl bych se zeptat, vážený pane kolego, jak je to možné, když ten systém je tak strašně špatný. Já ho nevidím jako nějaký ideál. Naopak, zdravotníci, se kterými se bavím, říkají, že je to špatné. Ale jsou nemocnice, které se vyrovnávají se svými závazky.

A teď se chci zeptat, jak pracují krajská zastupitelstva a jakým způsobem pracují managementy v těch nemocnicích, které mají stamilionové závazky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Rafaj, po něm pan poslanec Ouzký.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vystoupil tady pan kolega Říman, a i když nejmenoval nemocnici, měl jsem pocit z ekonomického průběhu, že se jedná o nemocnici u nás ve Frýdku. Ve svém vystoupení řekl, že je to nemocnice u nás. Tam je třeba doplnit údaje k tomu, jak se ekonomický vývoj nemocnice posouval.

Toto byla městská nemocnice, kterou mělo město, a jelikož tam nastal dosti velký propad, byla tam dozorčí rada, nastoupili jsme na dosti tvrdá opatření, abychom ekonomiku nemocnice vyrovnali. To se nám asi od roku 1997 do roku 1999 vcelku dosti dařilo. Nastoupilo to ekonomický směr, zlikvidovali jsme ztrátu, načež management nemocnice, protože byl dosti tvrdě tlačen k ekonomickému uvažování, zahájil snahu, aby nemocnice byla převedena z města na stát, a my jsme s tím plně souhlasili. Tento proces proběhl v tom roce, kdy pan kolega Říman říkal, že měli nulové hospodaření. Ano, měli nulové hospodaření, město uhradilo nemocnici veškeré dluhy a veškeré ztráty, tak aby s nulou mohla být převedena na stát, takže se tam dosti milionů "nalilo". Pak se samozřejmě dobře hospodaří s nulou, ale výsledek managementu je takový, jaký je. Zrušili dozorčí radu, zrušili dohled nad sebou, a výsledek je ten, že nemocnice šla prudce do ztráty.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí poslanec Ouzký, po něm poslanec Říman.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, paní předsedající. Já bych se pokusil hovořit věcně, abychom to drželi ve věcné rovině. Padl zde věcný dotaz, jak je možné, když systém je popisován jako špatný, že ze čtyř jmenovaných nemocnic jsou dvě ve ztrátě a jedna nebo dvě se pohybují kolem nuly. Tento dotaz asi vysvětluje to, co kolega uvedl na začátku - a teď to skutečně nechci nijak dehonestovat - kdo nepronikne do zdravotního systému, což se nedaří ani většině lékařů, do systému úhrad, tak nad tím někdy kroutí hlavou.

Náš současný systém odměňování nemocnic je od roku 1997, jak zde zmínil kolega Cabrnoch, provizorně nastavován paušálně. Předcházející systém byl výkonový a odpověď je velmi jednoduchá. Skutečně to tak existuje napříč republikou. Tam, kde byly vysoké výkony před zavedením paušálního systému, došlo k nastavení takzvaně vysokých paušálů a nemocnice, která měla takzvaně z čeho utíkat - to je zavedený slang ředitelů nemocnic - kde dokázali ubrat na zdravotní péči při stávajících paušálech - a věřte, pane kolego, promiňte, že vás oslovuji přímo, tedy prostřednictvím paní předsedající - že tento systém dokonce byl vytvořen tak, aby motivoval k nějakému omezování tehdy eskalující péče, takže nemocnice, které dokázaly jít na 96 % výkonového systému, dostaly zaplaceno 100 nebo později 102 %. To jsou věci odborné, ale jednoduše vysvětlitelné. V případě, že by pan kolega měl zájem, tak bych prosil paní předsedající, zdali by mu vyřídila, že jsem schopen mu systém podrobně vysvětlit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za tuto nabídku. Pan poslanec Kohlíček ji jistě slyšel a zařídí se podle svého.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Chtěl bych prostřednictvím paní předsedající zklamat pana kolegu Rafaje, co se týče jeho věšteckých schopností. Nešlo o nemocnici v našem městě, šlo o úplně jinou nemocnici. Nicméně když vylíčil příběh té nemocnice v našem městě, tak kdo pozorně poslouchal, uvědomil si rozdíl mezi přístupem k věci samosprávy a státu. Kolega Rafaj řekl, že když město, tedy samospráva, předávalo státu nemocnici, tak město vyrovnalo hospodaření na nulu. To je seriózní přístup a já to kvituji pozitivně, jakkoliv v té době na radnici seděla sociálně demokratická strana v čele s panem Rafajem. Když ale stát poté předával tutéž nemocnici krajům, už to neudělal, už nemocnici předal s dluhy, a to nejen v našem městě, ale v celé zemi, a ty dluhy jsou přes 6 mld. Kč. V tom je ten rozdíl.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní prosím o slovo řádně přihlášeného pana poslance Bížu. Po něm bude hovořit pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Bíža: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, kolegyně, vážení hosté, vážená vládo, dovolte mi, abych vládě České republiky připomněl její usnesení č. 750 z 21. 7. 2003, o kterém se tady dnes několikrát mluvilo. Vláda tento den pod vedením prvního místopředsedy Stanislava Grosse a za účasti dvanácti členů jednomyslně schválila:

1. Vláda schvaluje přístupy a postup řešení zadlužení bývalých okresních nemocnic a pohledávek způsobených zaniklými státními podniky u zdravotních pojišťoven, obsažené v části materiálu 2, č.j. 934/03. - K tomuto materiálu jsem se nedostal, ale požádám o něj.

Ukládá paní ministryni zdravotnictví vypracovat přehled bývalých okresních nemocnic, příspěvkových organizací, u kterých byly odsouhlaseny účetní audity.

2. Provést u těchto nemocnic rozbor struktury a dynamiky osobních nákladů s cílem zjistit jejich podíl na výši zadluženosti.

3. Provést analýzu současného lůžkového fondu nemocnic s cílem jeho redukce, resp. reprofilizace v souladu se zdravotními plány krajů a dosažení úspor výdajů na tento sektor zdravotní péče.

4. Předložit návrh novely části druhé zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a části druhé zákona č. 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, tak, aby úhrada pojistného na zdravotní pojištění a sankce za neplnění tohoto ustanovení podléhaly obdobnému režimu, jako je tomu v systému daní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP