(15.00 hodin)
(pokračuje Bíža)

5. Požádat všechny zdravotní pojišťovny o vyčíslení struktury a rozsahu pohledávek vůči zaniklým státním podnikům.

6. Předložit vládě ke schválení seznam zdravotnických zařízení, u nichž bude následně realizován odkup pohledávek jejich věřitelů po lhůtě splatnosti, včetně zprávy o redukci a reprofilizaci lůžkového fondu schváleného ve zdravotním plánu dotčených krajů, a seznam zaniklých státních podniků, za nimiž mají pohledávky zdravotní pojišťovny.

Za třetí vláda souhlasila s účastí České konsolidační agentury, ale o tomto bodu zde již mluvil kolega Pospíšil.

Jak jsem již řekl, schválilo to dvanáct členů vlády, a dobrým zvykem je, že do jednoho měsíce budou úkoly splněny. Bohužel splněny nebyly, a proto vláda vydala další usnesení, a to ze dne 22. září roku 2003, které má číslo 946. V tomto usnesení uložila paní ministryni zdravotnictví, aby laskavě splnila, některé do 30. 9., ty, které měly být splněny 21. 8., a zbylé do 10. 10. 2003.

Tímto konstatuji, že kdyby se paní ministryně od rána zabývala tímto materiálem, mohli bychom být již dnes doma, anebo bychom mohli probrat mnoho jiné body programu této schůze. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Reagovat nyní chce paní ministryně Součková, které uděluji slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní místopředsedkyně, poslankyně a poslanci, usnesení, které přečetl pan poslanec, je splněno, dané termíny byly předloženy, a jak on sám podotkl, schválené kraji. A protože kraje do daných termínů neschválily, museli jsme počkat a předložit právě na náš návrh další usnesení tak, abychom ho mohli splnit ve skutečně reálném termínu. Kraje měly optimalizovat síť, odsouhlasit svými zastupitelstvy - a já jsem o tom tady ráno hovořila, že mnohé kraje dokázaly své podmínky a termíny splnit neodkladně v termínu, kdy to mohlo být okamžitě předáno, ale některé byly liknavé, a nejposlednější byl kraj Vysočina, který předal tyto podklady 14. 10., a to ještě na výzvu ostatních třinácti krajů, které ho vyzvaly, aby mohly být tyto věci řešeny. Tolik bych jen podotkla.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Prosím nyní řádně přihlášeného pana poslance Janečka, po něm bude hovořit pan poslanec Miroslav Ouzký.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, kteří jste vydrželi tuto dlouhou debatu, děkuji vám za vaši statečnost. Nebudu zde dlouho, protože to jsou věci, které se stále opakují.

Hovořilo se zde o tom, kdo za co může a jaká cesta z toho vede ven. Já bych tady všem kolegům ukázal takovýto graf (ukazuje). Je to, vážení přátelé, graf, který hovoří o vývoji hospodářských výsledků nemocnic od roku 1996. V roce 1996 byl hospodářský výsledek -2,9 mld. Na konci tohoto roku -1,5 mld. K 30. 6. tohoto roku 1,1 mld. (minus?) To je jenom proto, abych dokumentoval onu cykličnost změn.

Nyní vám přečtu alespoň jednu větu: "Základním ekonomickým problémem našeho zdravotnictví je nalezení rovnováhy mezi dostupnými finančními prostředky na straně jedné a objemem, strukturou a úrovní účtované zdravotní péče na straně druhé." Je to, vážení přátelé, úvodní věta z návrhu zákona, tisk č. 91, z roku 1996, který jsme na základě situace ve zdravotnictví jako poslanci KDU-ČSL předložili, kdy ODS využila koaliční smlouvy a vetem zakázala projednání návrhu tohoto zákona. Já jsem rád, že se přibližně po sedmi osmi letech dostáváme k tomu, že skutečně je třeba regulovat síť zdravotnických zařízení, že je třeba stanovovat standardy, že je potřeba přistoupit k akreditaci. Pokud totiž myslíme opravdu, že nám jde o pacienta, pokud je to pravda, tak to tak uděláme. Bohužel realita, naše zkušenost, je dramaticky rozdílná. Po těchto bouřlivých bojích, které se zde odehrají, když se přijme nějaké usnesení - a těch usnesení už máme v šuplíku každý stohy - se dostaneme k realitě, že všichni souhlasí s restrukturalizací, pokud se netýká nemocnice v našem regionu.

Alespoň něco bylo pozitivní - že na základě návrhu tohoto zákona došlo ke konsensu, prosazení myšlenky výběrových řízení, což byla do dnešního dne jediná systémová revize sítě zdravotnických zařízení. Kdyby se na ní pokračovalo, nemuseli jsme zde dnes sedět, spousta pacientů mohla být léčena mnohem kvalitněji, než je léčena dnes, pojišťovny nemusely být v tak dramatické situaci, která se den ze dne zhoršuje, protože pokud víme, tak připravovaný zdravotní pojistný plán nemůže být vyrovnaný, atd. atd. Jde jen o to, najít onu politickou statečnost a od řečí přejít ke skutkům.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Na vaše vystoupení bude faktickou poznámkou reagovat paní místopředsedkyně Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, je řeč o politické odvaze, o politické statečnosti. Já bych proto chtěla vyzvat pana poslance Janečka, aby vedle výčtu toho, co konala lidová strana v minulých vládách, předložil seznam toho, jak podporuje současnou vládu, jakými kroky nutí paní ministryni, aby změnila současný naprosto krizový stav českého zdravotnictví. To je politická odvaha a politická zodpovědnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dám přednost panu kolegovi Janečkovi. Teprve poté pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážená paní kolegyně, já se k té zodpovědnosti naprosto jednoznačně hlásím. Chci říci, že jsme požádali paní ministryni, abychom zahájili jednání. Byl to také náš návrh, naše podpora toho, aby zde krajští hejtmani mohli vystoupit. To se stalo. Já se domnívám, že k tomu řešení dojde, a pokud nedojde, tak zkrátka se naše strana na tomto neřešení nebude podílet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ještě jednou paní kolegyně Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozumím tomu tedy tak, že váš příspěvek, příspěvek vaší politické strany k řešení krize českého zdravotnictví, je pozvání hejtmanů na toto jednání. Tečka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega… Ještě Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážená paní kolegyně, v minulém volebním období, kdy ODS držela u vlády sociální demokracii a mohla vlastně nadiktovat změnu systému zdravotního pojištění tak, jak by si přála, tak neudělala nic. Alespoň to, co mně se podařilo, že se podařilo prosadit zákon, který zvyšoval platby státu za státní pojištěnce, přenesl tuto pravomoc na vládu, tak aby toky odpovídaly tomu, jak probíhá inflace, a bylo to navzdory ODS.

K tomu, co jsem řekl teď - my na svém programu trváme, protože jak jsem poslouchal ostatní řečníky, je to jediný smysluplný program, který kdo kdy v této sněmovně předložil. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Nečas s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, chtěl bych vaším prostřednictvím vzkázat panu poslanci Janečkovi, že jeho chlubení se navýšením plateb za státní pojištěnce bezesporu bude oceněno.

Budete patřit mezi hrdiny zvyšování deficitu veřejných financí, pane poslanče Janečku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP