(16.10 hodin)
(pokračuje Kubinyi)

Pak v sedm hodin ráno by měl nastoupit k ponku - operačnímu stolu - a jít další den operační program.

Představte si, že jste pacient zařazený do operačního programu na druhý den odpoledne. Bude vás operovat chirurg, který stojí nepřetržitě při operačním stolu zhruba 28 až 30 hodin. Chtěli byste tam ležet?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: S faktickou poznámkou se hlásí místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stručná replika. Znám prostředí, o kterém kolega Kubinyi hovoří. Problém je v tom, že se to tak stejně děje, protože zákoník práce, jak zde bylo zmíněno, je obcházen těmi způsoby, které zde byly označeny. Hovořme o problému tak, jak ve skutečnosti je, a ne jak bychom si ho přáli vidět.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. - Raději předám řízení panu místopředsedovi, protože nevím, jaký je další průběh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli jsme vyčerpali všechny písemné přihlášky do rozpravy. Na závěr požádal o slovo nejprve předseda Asociace krajů pan hejtman Tošenovský.

 

Předseda Asociace krajů Evžen Tošenovský: Vážené dámy a pánové, protože si uvědomuji pokročilý čas, chtěl bych vám jménem svých kolegů poděkovat, že jste věnovali tak obšírnou debatu tomuto problému. Že je to vážný problém, svědčí její délka.

Možná si neuvědomujete, že je to poprvé, kdy se záležitostmi krajů při celé velké změně zabývá Poslanecká sněmovna, a aniž jsme si to možná uvědomili, mnohé problémy byly vyřešeny a byly velké. Jsem přesvědčen, že tento problém je velmi vážný, že to není jen hra hejtmanů, jak je to někdy stavěno, ale je to velmi vážný problém krajských zastupitelstev. Hejtman není zřizovatelem nemocnic, protože jsou to kraje, a problém se dotýká celého státu, protože se dotýká všech občanů, které my i vy zastupujete v různých rovinách.

Chtěl bych vás požádat o to, abyste nakonec dospěli k názoru, že je potřeba zasáhnout do tohoto stavu, předložit návrh vlády, jak tento stav řešit, protože konec roku se velmi rychle blíží a může se z toho stát problém ne zdravotnický, ale velmi vážný ekonomický, který nebudou kraje opravdu schopny zvládat, protože na žádném z těchto krajů není v této době dostačující finanční objem. Chtěl bych vás požádat, abyste takovýto úkol vládě dali, protože vím, že i pro vládu je tato situace velmi vážná a může vyústit ve velmi nepříjemné věci.

Chtěl bych vám upřímně poděkovat za celý dnešní den, který jste problému zdravotnictví věnovali. Věřím, že výsledkem bude řešení zdravotnictví, které kraje samostatně v žádném případě v tuto chvíli nemohou řešit. (Potlesk opozice.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu hejtmanu Tošenovskému. Ještě uděluji slovo panu hejtmanu Dohnalovi.

 

Hejtman kraje Vysočina František Dohnal: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, uvědomuji si, že zde během dnešního dne zazněla spousta názorů a věcí, které se týkaly více či méně zdravotnictví. Problém je příliš rozsáhlý. Uvědomuji si i to, že v Poslanecké sněmovně jako v nejvyšším zákonodárném politickém orgánu diskuse mnohdy probíhá na velmi vyhraněném politickém pozadí. Nicméně znovu chci upozornit na to, že hejtmani jednotlivých krajů, kteří jsou v pozici statutárních orgánů, jsou ze situace, která ve zdravotnictví nastává, velmi nervózní. Možná to tady nezaznělo nebo v této chvíli ne všichni z vás chápou vážnost situace.

Pan poslanec Mládek mluvil o tom, že akciové společnosti mohou jít do konkursů. Upozorňuji, že mohou, ale také příspěvkové organizace krajů, na ty se také vztahuje zákon o konkursu a vyrovnání. Jestliže organizace není schopna plnit dlouhodobě své závazky nebo je takzvaně předlužena, je povinností statutárního orgánu vyhlásit úpadek a požádat soud o vyhlášení konkursu. Znamená to zánik nemocnice. Pokud to neuděláme, a taková situace v některých nemocnicích v této chvíli je, vztahuje se na nás trestní zákon, který mluví o trestném činu předlužení. Nemůžeme souhlasit s tím, aby nemocnice nakupovaly další věci, když není na jejich zaplacení.

Chtěl bych na vás jako můj kolega Evžen Tošenovský apelovat, aby po dlouhých diskusích, které jistě nebyly poslední, v tuto chvíli Poslanecká sněmovna jako nejvyšší zákonodárný orgán přijala nějaké usnesení, ve kterém uloží vládě, co má udělat, do kdy a jakým způsobem, jakým způsobem se z této situace dostat. Pokud nebudeme vidět, že je cesta z této situace, nikdo z nás a nikdo z ředitelů nemocnic nebude riskovat trestněprávní důsledky toho, jaká ekonomická situace v nemocnicích je. Za takové usnesení bych vám chtěl poděkovat. (Potlesk opozice.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu hejtmanovi. Myslím, že to byla přesná tečka za poněkud obsáhlou rozpravou, neboť znamenala uvedení problému do konkrétní reálné podoby včetně toho, co nám může hrozit v nejbližších týdnech, hodinách a dnech.

Na závěr uděluji ještě slovo paní ministryni Součkové.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, dnes proběhla diskuse nad problémy ve zdravotnictví. Myslím si, že jsme měli možnost dostatečně v posledních měsících hovořit na toto téma nejenom v osobních diskusích, ale i v různých odborných společnostech i s veřejností, ale také ve výboru.

Kroky, které jsem navrhla za stabilizování systému a vyřešení zdravotnictví jednou provždy, byly i tady diskutovány a shledány jako kroky správným směrem. Já za to Poslanecké sněmovně velmi děkuji, že nezpochybnila nastavení těchto principů a že skutečně má Poslanecká sněmovna na srdci pacienta, který v tomto systému byl až dosud na posledním místě, a že se dostává na místo první a stane se aktivním článkem v daném systému. Pro něho budeme vytvářet veškeré reformy a koncepce tak, aby se mu dostalo kvalitní zdravotní péče, dostupné a efektivní.

Jsem ráda, že v Poslanecké sněmovně i hejtmani vyslechli diskusi. Poděkovala bych všem, kteří se jí zúčastnili, i těm, s nimiž jsem měla možnost diskutovat v kuloárech. Věřím, že opatření, která předložím na projednávání nejen v rámci koalice vlády a která směřují správným směrem - mnohá z nich již Poslanecká sněmovna schválila - povedou ke stabilizaci systému, vyřešení budou správná a budete mít možnost především vy svými hlasy tyto formy a návrhy podpořit. Děkuji. (Potlesk koalice.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo požádal zastupující předseda poslaneckého klubu ODS pan kolega Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nechci zdržovat, den byl dlouhý, ale nemohu si odpustit jednu zásadní poznámku na margo vystoupení paní ministryně zdravotnictví.

Buď já, nebo ona byla v jiném sále. Zde nezazněl sebemenší náznak toho, co vláda chce jako krizové řízení přijmout k tomu, aby se situace ve zdravotnictví nejprve krátkodobě stabilizovala a teprve dlouhodobě řešila koncepčně. Skutečně jsem to neslyšel.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP