Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
23. října 2003 v 9.02 hodin

Přítomno: 174 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobrý den, dámy a pánové, všechny vás vítám na dnešním jednání. Je to sedmý jednací den 22. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili čísla svých náhradních karet.

Přečtu ty, kteří požádali o omluvu. Je to paní poslankyně Květoslava Čelišová z důvodu nemoci, pan poslanec Petr Lachnit z důvodu zahraniční cesty, poslanec Ivan Langer - mezinárodní seminář k reformě veřejných financí, Vladimír Laštůvka - zahraniční služební cesta, Miroslava Němcová - nemoc, Hana Šedivá - nemoc, David Šeich - nemoc, Ladislav Urban - zahraniční služební cesta, Zajíček Tom - jednání zastupitelstva města Písek.

Z vlády je omluven na dopoledne pan ministr zemědělství Jaroslav Palas, který uvádí, že bude na mezinárodní výstavě Praga Agro 2003.

Na dnešní dopoledne jsme zařadili body 186 a 12. Potom budeme pokračovat v projednávání dalších bodů podle schváleného pořadu. Připomínám, že dnes odpoledne se budeme zabývat návrhy zákonů ve třetím čtení. Jako první bod je potom zařazen bod č. 122. A pro ty, kteří si chystají na odpoledne materiály, připomenu a přečtu pořadí dalších bodů, tak jak jsme je schválili. Budou to body 113, 115, 116, 123, 125 až 128, 152, 153 a 156.

Tak jak nám ukládá jednací řád, tak na pořad jednání 22. schůze sněmovny jsou předloženy tři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni a z tohoto důvodu požádali o zařazení na schůzi Poslanecké sněmovny. Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová je na dnešní jednací den omluvena pro nemoc, a proto se o její interpelaci na předsedu vlády dále nebude jednat. Je to § 112 odst. 6 jednacího řádu. Paní místopředsedkyně požádala o zařazení této interpelace na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer se na mne 21. října obrátil se žádostí, aby písemné interpelace, které zodpověděli ministři financí a vnitra, byly z důvodu jeho nepřítomnosti přeloženy na příští týden.

Jedná se o procedurální návrh, o kterém je třeba hlasovat bez rozpravy, a mám zde napsáno, že je třeba doplnit v tom smyslu, že odpovědi členů vlády na písemné interpelace se přerušují, čili o tom dám hlasovat.

Čili pokud chceme vyhovět panu místopředsedovi Ivanu Langerovi, tak je třeba, abychom teď hlasováním rozhodli o tom, že se přerušuje projednávání odpovědí na písemné interpelace a zařazuje se na zítřek, tedy na pátek 24. října, jako pátý bod za pevně zařazenými body. Tolik návrh a já o něm dám hlasovat.

 

Kdo s tímto návrhem na přerušení souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 81, ve kterém se v tomto smyslu můžete vyjádřit. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Z 81 přítomných bylo 52 pro 4 proti. Tento návrh byl přijat a my jsme přerušili projednávání tohoto bodu s tím, že budeme pokračovat zítra jako pátým bodem za pevně zařazenými body.

 

Teď jsem viděl zdviženou ruku pana poslance Macháčka, takže mu dávám příležitost k vystoupení.

 

Poslanec Antonín Macháček: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl jeden procedurální návrh, a to - teď by měl přijít na řadu bod 12 našeho schváleného programu, tj. druhý bod dnešního dne - zákon o omezení plateb v hotovosti. Vzhledem k tomu, že pan ministr financí, pan Sobotka, v tuto chvíli obhajuje jiný zákon v Senátu, dovolte mi, abych navrhl, aby tento bod byl zahájen dnes, ale po jedenácté hodině. - Je to doufám jasné a srozumitelné?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to jasné, pokud přijmeme vaši jistotu, že po jedenácté hodině pan ministr Sobotka už bude přítomen.

 

Takže i o tomto návrhu rozhodneme hlasováním, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, aby bod pořadové číslo 12 byl projednáván dnes po jedenácté hodině, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z 89 hlasujících bylo pro 59, proti 12, takže i tento návrh byl přijat.

 

Teď jsme ovšem v situaci, kdy jsem před chvilkou sdělil, že je omluven ministr zemědělství Jaroslav Palas a on je zároveň tím, kdo by měl uvést další bod, tedy bod 32. Já se ptám členů vlády, zdali někdo z nich byl požádán panem ministrem Palasem, aby ho zastupoval. V případě, že tomu tak není, tak mi nezbývá nic jiného - pan předseda vlády Vladimír Špidla. Jedná se o návrh o krmivech. Takže místo omluveného pana ministra Jaroslava Palase vystoupí předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Budeme se tedy věnovat bodu

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb.,
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
/sněmovní tisk 360/ - druhé čtení

 

Já prosím pana předsedu vlády Špidlu, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP