(11.10 hodin)
(pokračuje Nedvědová)

Proto se rozlišují registry a rejstříky hlášení. Ale jakým společensky závažným onemocněním je narodit se, od kdy je nemoc být rodičkou, proč je třeba vést registr hospitalizovaných?

Obecně jde o citlivé údaje a je třeba, aby byly vymezeny zákonem, a v žádném případě ne prováděcím předpisem. Zákon také musí výslovně stanovit dobu, po kterou bude statistický úřad osobní údaje uchovávat. Návrh zákona má tedy zásadní vady. Jsou-li uvedené registry nezbytné pro poskytování zdravotní péče, není tohoto zákona třeba. Nejsou-li nezbytné, pak je opravdu čas na to, aby byl tento zákon dopracován, a proto se připojuji k mým kolegům, k návrhu vrátit tento zákon do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Veronice Nedvědové. Slovo má pan poslanec Vladimír Říha. Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do rozpravy.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, dámy a pánové, to, že probíhá diskuse nad zákonem, je naprosto legitimní. Já se jenom domnívám, že tady některé údaje, které jsou přednášeny, jsou poněkud zavádějící. Dotknu se výroku České lékařské komory, kde se hovoří o zavedení registru. Prosím, to je zavádějící údaj. To je pokračování, my tady nezavádíme, pokračujeme. Jenom legalizujeme, tak jak předřečnice hovořila. Ano, chceme to ustavit formou zákona. Jinak není můj osobní zájem na tom, abychom sbírali údaje o někom a nějak je zneužívali. Podle mého názoru zneužití je opravdu minimální.

K tomu, co hovořil kolega Cabrnoch. Dovolil bych se ho otázat prostřednictvím pana předsedajícího, že jestli je tak znepokojen obsahem registru a údajů, tak proč tak nebyl znepokojen v červnu 2001, kdy byla projednávána novela zákona o péči o zdraví lidu, kterou - pokud se nemýlím - předkládal on, která právě v § 67c do zákona vnesla národní zdravotnický informační systém, a v odstavci 2 tohoto paragrafu hovoří, že zdravotnická zařízení poskytují informace podle odstavce 1, pokud je neposkytují podle zvláštního právního předpisu, čímž se myslí zákon o statistice, v rozsahu a způsobem stanoveným Ministerstvem zdravotnictví v opatření publikovaném ve Sbírce zákonů. To bylo již za doby platnosti zákona o ochraně osobních údajů, a přesto se tímto zákonem svěřovala tato kompetence ministerstvu, a ještě k tomu do formy opatření. To bylo v roce 2001. Nerozumím tomu, proč se bouřlivá diskuse nevedla již od roku 2001 a najednou v tuto chvíli jsme nesmírně znepokojeni, že se tady sbírají údaje, které budou zneužívány. Tomu nerozumím.

S panem předsedou Neuwirtem jsem osobně hovořil a samozřejmě on vyzýval k hodnocení toho, že je třeba zvážit, které údaje jsou nezbytné, ale naprosto souhlasil s tím, že jedinou formou, která je legitimní, je zákon, aby to bylo předloženo. Navíc jsme hovořili o tom, že platnost této novely, kterou předkládáme, je vlastně omezena jako platnost celého zákona o zdraví lidu, protože vláda již připravila zákon o zdravotní péči, který zákon o péči o zdraví lidu nahradí.

K poznámce, že není hrozba toho, že by koncem prosince tohoto roku se zhroutil sběr údajů: je pravda, že kdyby Úřad pro ochranu osobních údajů chtěl toto napadnout, již to dávno učinil, protože i v současné době na základě opatření sbírat data je mimo legitimitu. Ale jestliže nebude přijat zákon, tak samozřejmě od 1. ledna příštího roku zdravotnická zařízení údaje poskytovat nebudou, protože slyší diskusi, která tady je, a budou se obávat, že budou hnána k zodpovědnosti, protože tuto povinnost jim neukládá zákon.

Dovedu si představit, že budeme dále diskutovat, dovedu si představit, že zákon nebude platit od 1. ledna, ale prosím, abychom si všichni uvědomili, že 1. lednem se zastavuje sběr údajů právě proto, že tato problematika není upravena zákonem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Vladimíru Říhovi. S faktickou připomínkou se přihlásil pan kolega Cabrnoch a kolegyně Nedvědová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji. Pane předsedající, vaším prostřednictvím mě vyzval pan kolega Říha, abych sdělil sněmovně, proč jsem v roce 2001 skutečně navrhoval něco podobného a proč od té doby neprobíhala diskuse. Jenom chci upřesnit, že od té doby probíhala diskuse, alespoň co se týče mé osoby, hodně jsem o těchto věcech přemýšlel, hodně jsem o nich diskutoval, hodně jsem se o nich dozvěděl, a proto jsem svůj názor změnil.

V roce 2001 v tomto návrhu jsem se mýlil, přiznávám svůj omyl. Nyní vím, že návrh byl špatný, že toto řešení je špatné a nedobré, a proto se vás o tom snažím přesvědčit také. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Cabrnochovi. Paní kolegyně Nedvědová s faktickou poznámkou, potom se připraví pan poslanec Janeček.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Chtěla bych jenom upřesnit svůj návrh, který jsem dala - že žádám vrácení tohoto návrhu výborům k novému projednání, a pokud tento neprojde, tak se připojím k návrhu na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní kolegyně, já jsem to tak vnímal. Slovo má pan poslanec Janeček. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, s napětím jsem sledoval bouřlivou diskusi, která jako by naznačovala, že cosi špatného se děje v rámci tohoto zákona. Chci ujistit všechny přítomné poslance, že ve zdravotnictví se pohybuje obrovské množství osobních údajů, které jsou mnohem méně pečlivě hlídány než ty údaje, které jsou v centrálních registrech, a bylo by iluzí se domnívat, že nemohou uniknout. Mohou uniknout zcela jistě a daleko snadněji.

To, co je špatné a s čím musím souhlasit, je to, že jsme se dostali s tímto návrhem zákona do určité časové tísně, a to je zkrátka fakt a je to chyba. Na druhou stranu jestliže tento zákon nebude přijat, dojde k chybě, která si myslím je daleko zásadnější. To, že se přerušila kontinuita registru, je věc tak zásadního významu, že - jak se domnívám - daleko přesahuje nějaké krátkodobé nebezpečí a přesahuje význam námitek, které v diskusi byly vzneseny.

Já osobně při jednání ve výboru jsem navrhoval návrh - a uznávám, že je to díky této časové tísni - schválit s tím, že vytvoříme prostor na revizi všech námitek o tom, jak to skutečně je, a potom v klidu připravíme kvalifikovanou novelu. Samozřejmě vím, že novely přijímáme v různém chvatu, mohou se zdát nekvalitní, ale tady by se skutečně prostor vytvořil, a potom bychom zvážili, zda námitky kolegy Cabrnocha jsou skutečně námitkami odpovídajícími evropským standardům.

Znovu opakuji, byl bych velmi nerad, abychom zablokováním procedury projednávání tohoto návrhu vlastně zamezili sběru údajů s argumentací, že údaje by byly zneužity, když ve zdravotnictví těchto údajů se pohybuje na všech různých médiích, na všech různých pojišťovnách, ve všech ordinacích a při předávání dokumentací neskonale více a jsou neskonale méně chráněné než údaje v těchto registrech.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan kolega Janeček a nyní s procedurálním návrhem pan kolega Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, v zastoupení předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie žádám o přestávku 30 minut na jednání klubu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, ptám se - před skončením obecné rozpravy, nebo po?

 

Poslanec Michal Hašek: Ještě před skončením obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, registruji tento návrh, a jakmile budou vyčerpány přihlášky do obecné rozpravy, tak bez jejího ukončení vyhovím žádosti klubu ČSSD. Nyní pan kolega Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji, pane předsedající. S velkými rozpaky a velmi nerad vystupuji znovu, s faktickou poznámkou je to již moje třetí vystoupení, a obávám se, že si buď nerozumíme, nebo se neposloucháme.

Za prvé. Kolega Cabrnoch zde přednesl vyjádření šéfa Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde se praví: Není žádná časová tíseň.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP