(14.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Tomáši Kvapilovi. Dále je do rozpravy přihlášen pan kolega Eduard Zeman a připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové. V zájmu legislativní čistoty bych nejprve stáhl svůj návrh z minulé schůze a nahradil ho novým pozměňovacím návrhem k tisku 365. Tento návrh by zněl:

Článek I k části 4. Změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších změn. Body 2, 4, 5 a 7 návrhu zákona se zrušují. Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2, dosavadní bod 6 se označuje jako bod 3 a dosavadní body 8 - 9 se označují jako body 4 - 5. Článek 2 část pátá návrhu zákona se zrušuje.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Eduardu Zemanovi. Slovo má pan poslanec Pavel Hrnčíř, připraví se pan poslanec Radim Turek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, pane místopředsedo. V souvislosti s odůvodněním, které jsem přednesl v obecné rozpravě, dovolím si přednést pozměňovací návrh. Omlouvám se za jeho čtení, ale písemný text samozřejmě zpravodaji předám.

Pozměňovací návrh k části první článek I: bod 6 zní: Za šesté, příloha č. 1 zní, je to příloha č. 1 k zákonu 243/2000 Sb.: Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle paragrafu 3 odst. 1 písm. b) - f). Kraj Hlavní město Praha procento 5,118968, Středočeský 11,790503, Jihočeský procento 6,549382, Plzeňský 5,765784, Karlovarský 3,179911, Ústecký 8,596740, Liberecký 4,483753, Královéhradecký 5,762934, Pardubický 5,320711, Vysočina 5,437573, Jihomoravský 11,796833, Olomoucký 6,684195, Zlínský 6,232201, Moravskoslezský 13,280512. ČR celkem 100 celých rovných.

To je, dámy a pánové, pozměňovací návrh, který vychází z toho, že rozpočtové určení daní pro kraje bude děleno podle počtu obyvatel. Bude-li dosaženo tohoto celkového čísla, které stanoví vládní návrh, vycházelo by to, že každý kraj dostane na jednoho obyvatele 4161 korun. Připomínám, že je to tentýž model, jako je uplatňován například u obcí.

Děkuji za pozornost a podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Pavlu Hrnčířovi za regionalistický, nikoli stranický přístup k pozměňovacímu návrhu. Slovo má pan poslanec Radim Turek, připraví se pan poslanec Vlastimil Ostrý. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já bych chtěl avizovat, že právě bude rozdáván můj podrobný pozměňující návrh k tisku 365 k usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Je to návrh, který má být systémovým řešením vztahu státní správy a samosprávy ve školství. Vzhledem k délce tohoto návrhu si dovolím vám jej bezprostředně, už je tištěn, rozdat na lavice. Je to návrh, který se pokouší právě systémově převést veškeré kompetence krajům tak, aby mohli o školství rozhodovat regionální představitelé.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Radimu Turkovi. Slovo má pan poslanec Vlastimil Ostrý, připraví se pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych můj předešlý pozměňující návrh k tomuto bodu, k tisku 365, který byl načten v minulém čtení, stáhl, a nahrazuji ho novým pozměňovacím návrhem k vládnímu návrhu novely číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, tisk 365.

Dámy a pánové. Podávám pozměňující návrh, který jsem již podal v předchozím druhém čtení zákona. Pozměňující návrh je upraven podle tabulky Ministerstva financí -převody výdajů z kapitoly všeobecná pokladní správa, kterou máte přiloženou. Dále vám předkládám upravenou tabulku příloha číslo 1 k zákonu 243/2000 Sb.

Pane předsedající, dovolte mi, abych mohl zkrátit své vystupování, protože každý dostal tisk předložen na lavici. Já se zaměřím jen na krátké přednesení.

Pozměňující návrh zní: Za prvé. V části první článek I bod 1 zní: v § 3 odst. 1 písm. b) až f) se číslo 3,1 nahrazuje číslem 9,70.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP