(13.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout, aby Poslanecká sněmovna o tomto návrhu na jmenování rozhodla tajným hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji za tento návrh. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím. Hlasováním rozhodneme o návrhu pana poslance Vidíma, který sněmovně navrhuje, aby se volba uskutečnila tajným hlasováním.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 215, které jsem zahájil. Kdo s návrhem na tajnou volbu souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 185 pro 103, proti 50. Návrh pana poslance Vidíma byl přijat.

 

Počkáme ještě, až bude zkontrolován výstup z hlasovacího zařízení. - Hlásí se o slovo pan ministr Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, omlouvám se, ale zjistil jsem, ačkoliv jsem hlasoval tak, jak jsem hlasovat chtěl, tak na hlasovacím lístku mám hlasování obráceně, takže zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejrychlejší bude, když o námitce pana poslance Škromacha rozhodneme v hlasování pořadové číslo 216. Zahajuji toto hlasování. Kdo s námitkou souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 185 pro 97, proti 60. Námitka byla přijata.

 

Dám znovu hlasovat o návrhu pana poslance Vidíma, který doporučuje sněmovně tajnou volbu. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Vidíma na tajnou volbu, ať v hlasování pořadové číslo 217 zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 217 skončilo. Ze 186 pro 94, proti 64.

 

Tento výsledek prozatím jenom konstatuji, protože se k písemnému výstupu z počítače řine zástup kontrolorů, tak počkáme s definitivním vyjádřením ještě několik vteřin.

Pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Protože Poslanecká sněmovna rozhodla o tajném hlasování, mohu konstatovat, že hlasovací lístky volební komise připravila. Pane předsedající, prosím, abyste přerušil projednávání tohoto bodu a otevřel poslední volební bod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, stane se. Dámy a pánové, prosím o klid, protože i tento bod, kterému se budeme věnovat, je bodem velmi významným. Je to totiž bod číslo 169, kterým je

 

169.
Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury

 

Pane poslanče Hojdo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. V této dozorčí radě je stále neobsazeno jedno místo. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy: Petr Branný - KSČM, Luděk Polášek - ČSSD. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům dne 14. října 2003.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou, která je technicky připravena. Nově zvolenému členu započne pětileté volební období dnem volby.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a k návrhu na způsob volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Přihlášky nemám, takže rozpravu končím.

 

Rozhodneme hlasováním o tom, že volba bude tajná. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 218. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 185 pro 159, proti jeden. Rozhodli jsme o tom, že volba bude tajná.

 

Poslanec Pavel Hojda: Pane předsedající, ještě bych přednesl informaci o tom, jak budou probíhat volby, protože jak jistě většina z vás ví, volby se budou konat v nových prostorách, a proto bych vás chtěl seznámit s organizací tajných voleb.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, promiňte. V tuto chvíli si myslím, že je čas pro to, abych dal prostor panu poslanci Kühnlovi.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, ještě předtím, než budou volby vyhlášeny, žádám o půlhodinovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Pane poslanče Kühnle, máte za to, že potom, ještě předtím než budou volby, by se měla sejít sněmovna? - Ano. Informace pana poslance Hojdy může zaznít potom.

Je 13 hodin 16 minut, organizační výbor zasedne ve 13.20 hodin, my se sejdeme ve 14.30 zde v Poslanecké sněmovně k pokračování jednání v tomto bodu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.19 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP