(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas určený na polední přestávku a na jednání poslaneckých klubů a na zasedání organizačního výboru uplynul.

Mám zde písemnou omluvenku předsedy vlády a poslance Vladimíra Špidly z dnešního odpoledne. Od 17 hodin se zúčastní slavnostního shromáždění ke státnímu svátku České republiky v Národním muzeu.

Dále sděluji, že pan poslanec Josef Hojdar má náhradní kartu č. 2.

Mám zde Kanceláří Poslanecké sněmovny předložený námět, o kterém můžeme rozhodnout ještě předtím, než začneme projednávat další body. Tento námět se týká výsledku jednání dnešního grémia, které doporučuje, aby Poslanecká sněmovna na pátek 31. 10. 2003 za pevně zařazené body zařadila ještě body 59, 162 a 163. Po projednání všech těchto bodů bychom se věnovali bloku smluv ve druhém čtení, přičemž bychom jednali zhruba do 16 hodin. Tolik návrh politického grémia.

 

A vzhledem k tomu, že je vás v tuto chvíli přihlášen již dostatečný počet, ostatní se zcela nepochybně ještě přihlásí, tak vám dám v hlasování pořadové číslo 219 příležitost se k návrhu politického grémia vyjádřit.

Kdo souhlasí s tím, co jsem před chviličkou přečetl, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 140 přihlášených bylo pro 78, proti 14. Návrh byl schválen.

 

Dámy a pánové, před polední přestávkou jsme přerušili projednávání volebních bodů 166 až 169. Před vyhlášením tajných voleb a na žádost poslaneckého klubu Unie svobody-DEU jsme jednání přerušili. V tuto chvíli by měl opět vystoupit předseda volební komise pan poslanec Pavel Hojda a informovat nás o tom, co avizoval před přestávkou, tzn. o organizaci tajného hlasování.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. (Velký hluk v jednací síni.) Prosil bych, aby se sněmovna trošku zklidnila, protože se bude jednat o organizaci voleb v novém prostředí, aby potom nebyly zbytečně zmatky.

K organizaci tajných voleb. Dnes poprvé budou tajné volby probíhat ve Státních aktech. Jak jste byli informováni prostřednictvím svých poslaneckých klubů, budou volební lístky vydávány pro poslance, jejichž jména začínají písmeny A až M, v levé části místnosti, jak se vstupuje do zadního prostoru, a pro poslance začínajícími písmeny N až Z v pravé části místnosti. Volební urny jsou umístěny v prostoru před terasou a po vhození hlasovacího lístku do urny budou poslankyně a poslanci, anebo v obráceném pořadí, odcházet dveřmi na schodiště, a nikoli zpět do místnosti Státních aktů. Takto je v podstatě zajištěno, aby každý, kdo si vyzvedne hlasovací lístek, ho měl možnost upravit jedině u volební urny, a až bude odcházet, aby nedocházelo k mísení poslankyň a poslanců, bude se odcházet do bočního prostoru na schodiště.

Nyní, pokud nebudou jiné připomínky, poprosil bych pana předsedajícího, aby přerušil i tento bod a abychom mohli vyhlásit konání tajných voleb. Tajné volby by mohly proběhnout tak, že volební lístky by byly vydávány v době od 14.40 do 15.10 hodin. Poté bychom potřebovali 45 minut na zpracování volebních lístků volební komisí a pak by bylo možné vyhlásit volební výsledky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane předsedo. O slovo se přihlásil pan poslanec Petr Lachnit.

 

Poslanec Petr Lachnit: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, chtěl bych v souladu s jednacím řádem podat návrh na revokaci hlasování číslo 218, kdy jsem hlasoval původně pro návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Je to v souladu s § 63 odst.1 písm. c), kde se praví: návrh lze revokovat. Pokud byl přijat, návrh na revokaci může podat jen ten, kdo pro návrh hlasoval. Podle mého názoru jsou splněny všechny podmínky jednacího řádu, který ustanovuje, kdy lze návrh revokovat.

Hlásí se místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP