(14.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ptám se, jestli někdo zpochybní toto poslední hlasování. Zdá se, že tomu tak není. Ptám se ještě jednou, jestli někdo zpochybňuje proběhlé hlasování. Pokud tomu tak není, tak konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. (Potlesk poslanců ODS.) Končím projednávání bodu 145.

 

Dalším bodem našeho dnešního programu je bod

 

143.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 350/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jaroslava Palas - ale ten tedy není, takže ho pravděpodobně zastoupí ministr Gross. Prosím tedy ministra Grosse a také zpravodaje zemědělského výboru poslance Ladislava Skopala. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 350/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení tohoto návrhu zákona. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, žádnou písemnou přihlášku také nemám, tak rozpravu končím. (Veliký hluk v sále.)

Ptám se, jestli někdo chce pronést nějaké závěrečné slovo. Pokud ne, přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup, kterým se budeme řídit při hlasování. Prosím vás všechny, abyste zasedli a vyslechli tento návrh.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, navrhuji proceduru hlasování. Za prvé by se hlasovalo o usnesení zemědělského výboru kromě bodu A12. Za druhé by se hlasovalo společně o bodu B1 a B2. Za třetí by se hlasovalo o bodu C1, C2 a C3. Pokud projde C3, pak je A12 nehlasovatelné. Pokud C3 neprojde, pak se bude hlasovat o A12. Na závěr se bude hlasovat o zákonu jako o celku. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To je přehledné. Prosím pana poslance Papeže.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedo, děkuji za udělení slova. K proceduře bych chtěl ještě poprosit zpravodaje, aby nechal samostatně hlasovat z usnesení zemědělského výboru, tedy z bloku A pozměňovacích návrhů ve sněmovním tisku 350/2, body 1 a 24.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zpravodaj na tento návrh pravděpodobně zareaguje.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Souhlasím s tím. Po hlasování zemědělského výboru jako celku mimo bodu A1, A24 a A12 bychom hlasovali o bodu A1 a A24.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nějaká další námitka k proceduře? Pokud nikdo tuto proceduru nezpochybňuje, tak požádám zpravodaje, abychom přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích, takže ho žádám, aby přednášel jednotlivé návrhy, a zároveň prosím, aby byla sdělena stanoviska k nim. Ještě jednou vás prosím o klid. Budeme hlasovat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: První hlasování by bylo usnesení zemědělského výboru mimo bodů A1, A24 a A12.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže celé usnesení zemědělského výboru mimo tyto body. Jaké je vaše stanovisko k tomuto hlasování? (Zpravodaj souhlasí. Ministr také souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 536 - z přítomných 165 poslanců pro hlasovalo 155, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dále by se hlasovalo o bodu zemědělského výboru jako A1.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vaše stanovisko? Pane ministře? (Zpravodaj souhlasí. Ministr také souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 537 - z přítomných 166 poslanců pro hlasovalo 109, proti 42. Návrh byl přijat.

 

Prosím další hlasování.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dále budeme hlasovat o bodu A24.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stanovisko? Pane ministře? (Zpravodaj souhlasí. Ministr také doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 538 - z přítomných 169 poslanců pro hlasovalo 112, proti 49. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP