(16.30 hodin)
(pokračuje Kraus)

Domnívám se, že v duchu tohoto pozměňovacího návrhu, resp. odstranění legislativně technických chyb, bude můj návrh hlasovatelný. Samozřejmě v případě, že bude ve znění těchto změn přijat, bude nutné doplnit novelu do znění návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Michalu Krausovi. Další přihlášky do rozpravy ve třetím čtení nemám, takže se ptám po závěrečných slovech. Nejsou-li, tak si myslím, že bychom měli vzhledem k situaci dát hlasovat o legislativně technickém návrhu pana poslance Michala Krause.

Ale dám na pana zpravodaje, takže mu dám příležitost. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já bych navrhl jednodušší proceduru, pane předsedající, bude-li sněmovna souhlasit. Navrhuji hlasovat o pozměňujících návrzích tak, jak byly, s tím, že o pozměňujícím návrhu pana poslance Krause bychom hlasovali ve znění upraveném legislativně technickou připomínkou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím si, že je to možné přijmout. Námitky nejsou, takže dám na vás a můžeme se pustit do hlasování.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dobrá. Budeme tedy hlasovat o návrhu rozpočtového výboru uvedeném pod bodem A. Doporučuji. (Předkladatel: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 604. Kdo s návrhem souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 163 přítomných bylo pro 131, proti 2. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o návrzích předložených ve druhém znění. Prvním je návrh pod písmenem B pana kolegy Turka. Nedoporučuji. (Předkladatel: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 605. Kdo s návrhem pana poslance Radima Turka souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 165 hlasujících je pro 5, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní je na řadě návrh pana poslance Krause ve znění legislativně technické připomínky, kterou vznesl ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanovisko? (Zpravodaj: Souhlas. Předkladatel: Neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 606. Kdo s návrhem poslance Krause souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 164 hlasujících bylo pro 78, proti 29, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Návrh pana kolegy Macháčka uvedený pod bodem D - doporučuji. (Předkladatel: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 607. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrh? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 164 hlasujících bylo pro 123, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Návrh pana poslance Mládka pod bodem E - doporučuji. (Předkladatel: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 608. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 167 hlasujících bylo pro 118, nikdo proti, takže návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Návrh pana poslance Kocourka uvedený pod bodem F - doporučuji. (Předkladatel: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 609. Kdo s návrhem pana poslance Kocourka souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 167 přítomných bylo pro 155, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, je tomu tak, takže přečtu návrh na usnesení.

Hlásí se pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Já chci tady pana zpravodaje upozornit, protože přijetím pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru pod písmenem A jsme vypustili v § 7 odst. 1 písm. u), já chci upozornit, že je třeba to promítnout do bodu 10 vládního návrhu, který se týká § 7 odst. 2, kde je odkaz na písm. u). To znamená, musí se to promítnout zároveň i do § 7 odst. 2 do té druhé věty.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže pane zpravodaji, co vy na to?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se domnívám, že jakkoliv má možná pan místopředseda pravdu, nevidím v tuto chvíli prostor, jak přednést byť legislativně technickou úpravu. Procesně nevidím prostor k úpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže rozumím-li tomu správně, tak při předkládání tohoto návrhu bylo opomenuto připomenout, že je potřeba učinit v příslušném paragrafu a v příslušném odstavci úpravu. Takže se s tím nějak vyrovnáme. (Domluva mimo mikrofon.)

Jedna z možností je, že pan ministr Sobotka by se ujal slova, což je to nejjednodušší, pokud sněmovna s tím postupem bude souhlasit.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji Poslanecké sněmovně za dosavadní průběh hlasování o tomto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní bych prosil pana poslance Recmana, aby využil této příležitosti a to, co sdělil před chvilkou mimo rozpravu, sdělil již v rozpravě.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, dovolte mi, abych přednesl legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu pod bodem A. Musíme současně hlasovat, aby se v § 7 odst. 2 zákona vypustila druhá věta, která zní: "Na výdaje podle odst. 1 písm. u) se tento zákon nevztahuje." Když jsme písmeno u) vypustili, musíme to vypustit i v tom § 7 odst. 2 - ta druhá, ta poslední věta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji za vaši pozornost této normě. Ještě pan zpravodaj se hlásí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem teprve nyní, přiznám se, pochopil, oč šlo panu kolegu Recmanovi. Bude to čistší, ale kdyby tam tato věta zůstala, bylo by to mrtvé ustanovení a zákon by to naprosto neohrozilo. Nicméně konečná formulace bude čistší, proto doporučuji přijetí této legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, po ukončené rozpravě. Protože se do rozpravy nikdo nehlásí, tak tak činím. A před závěrečným hlasováním nám zbývá vyrovnat se s návrhem na legislativně technickou úpravu od pana poslance Recmana. (Zpravodaj i předkladatel souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 610. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 167 hlasujících bylo pro 160, nikdo proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Doufám, že v tuto chvíli již mohu přednést návrh na závěrečné usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 296, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 611. Kdo s návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 166 hlasujících bylo pro 128, jediný byl proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP