(V 17.00 oznámil předsedající prodloužení přestávky do 17.05 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 17.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je 17.05. Prosím, abyste se posadili. Poprosím pana zpravodaje, aby poté, co bude ve sněmovně klid - to znamená, že všichni diskutující povedou diskuse buď v kuloárech, nebo diskutovat přestanou - přednesl svůj návrh. Pane zpravodaji, zkuste přednést svůj návrh na proceduru, prosím.

Dámy a pánové, zbývá nám zhruba půlhodinka jednání. Chceme cosi odpracovat ve špičkové kvalitě, tak nám to umožněte. Pane ministře, prosím, posaďte se.

Pane zpravodaji, učiňte pokus, já poprosím vaše pány kolegy z poslaneckého klubu, aby nám věnovali také pozornost.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, po poradě jsme došli k návrhu, kdy bychom to předřadili a hlasovali bychom o kolizních pozměňujících návrzích, a to tak, že bychom za prvé hlasovali o pozměňujícím návrhu pod označením B, o pozměňujícím návrhu A6; za druhé bychom hlasovali o CI pod body 1, 2, 3; za třetí bychom hlasovali o CII/1; za čtvrté CII/3; za páté CII/4, 5, 6 samostatně; za šesté o celém bloku pod označením A, samozřejmě s výjimkou pozměňujících návrhů, které se v průběhu hlasování staly nehlasovatelné. To je z mé strany všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nehlasovatelným, pokud jsem dával pozor, se může stát bod A6, pokud přijmeme návrh pana poslance Křečka. Nebo jich je víc?

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Je jich samozřejmě víc, protože v okamžiku, kdy odsouhlasíme CI/1, 2, 3, jsou nehlasovatelné A28 odst. 2, 3. Při odsouhlasení CII/3 je nehlasovatelné A8 a A9. A pokud se bavíme o "áčku", s výjimkou pozměňujících návrhů, to znamená A8, 9.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. CII/4, 5, 6 nejsou v kolizi s ničím?

 

Poslanec Miroslav Svoboda: CII/4, 5, 6 nejsou v kolizi s ničím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, po tomto ujasnění se táži, kdo má k proceduře nějaké výhrady. Pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Pane předsedající, pane zpravodaji, kolegyně a kolegové, já jsem poslouchal pozorně a pochopil jsem, že teď je ta procedura upravena tak, že body II/4, 5, 6 se budou hlasovat společně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ne, samostatně, jak říkal pan zpravodaj.

 

Poslanec Petr Braný: Každý bude samostatně?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, říkal to pan zpravodaj. Musím se pana zpravodaje zastat, říkal, že se to bude hlasovat samostatně.

 

Dámy a pánové, dávám hlasovat o tom, kdo souhlasí s procedurou, tak jak ji pan zpravodaj navrhl. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 613. Kdo souhlasí s procedurou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 171 přítomných bylo pro 128, proti 2, takže procedura byla odsouhlasena.

 

Pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP