(17.10 hodin)

Poslanec Miroslav Svoboda: Za prvé bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu kolegy Křečka pod označením B. Stanovisko souhlasné. (Ministr stanovisko souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud bude přijat návrh B, je nehlasovatelný A6. Po souhlasných stanoviscích přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 614. Kdo s návrhem pana poslance Křečka souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 171 hlasujících bylo pro 152, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Paní kolegyně z legislativy teď upřesnila, že A6 je hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Za druhé je tu pozměňovací návrh pod označením CI/1, 2, 3. Stanovisko souhlasné. (Ministr stanovisko negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud bude toto přijato, nebudou hlasovatelné návrhy A28/2 a 3.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 615. Kdo s návrhy souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 169 hlasujících bylo pro 84, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Proběhne kontrola hlasování. Prosím o chvíli strpení. (Předsedající chvíli čeká.) Zpochybňuje někdo hlasování? Pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, zpochybňuji hlasování. Na sjetině mám křížek, a hlasoval jsem pro.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 616. Kdo s námitkou pana poslance Plachého souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 169 hlasujících bylo pro 144, proti jeden. Námitka byla přijata, hlasování budeme opakovat.

 

Je tu návrh na odhlášení. Prosím, abychom byli odhlášeni. Stalo se. Prosím o novou registraci. Po rozdílných stanoviscích, kdy zpravodaj doporučuje a ministr nedoporučuje, přistoupíme k opakovanému hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 617. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 165 hlasujících bylo pro 86, proti 71. Návrh byl přijat.

 

Zpochybňuje někdo hlasování? Hlásí se pan poslanec Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Dámy a pánové, je to poprvé v historii, co stojím za tímto pultem a přicházím za vámi se žádostí, ve které bych chtěl zpochybnit své hlasování, neboť jsem hlasoval "ne", a na sjetině mám "ano". Zpochybňuji hlasování. Je to poprvé a vícekrát to neudělám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Všichni si to budeme pamatovat.

 

O námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 618, které zahajuji. Kdo s námitkou souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců. Pro bylo 123, proti 10. Námitka byla přijata.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP