(17.30 hodin)

Poslanec Miroslav Svoboda: Nyní bychom hlasovali samostatně o bodech CII. Bod číslo 4. (Stanovisko zpravodaje negativní. Stanovisko ministra negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 628. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 168 hlasujících bylo pro 36, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

CII.5. (Stanovisko zpravodaje souhlasné. Stanovisko ministra negativní.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 629. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 169 hlasujících bylo pro 48, proti 118. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o návrhu CII.6. (Stanovisko zpravodaje souhlasné. Stanovisko ministra negativní.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 630. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 169 hlasujících bylo pro 49, proti 109. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Takže nyní bychom měli hlasovat o celém oddíle A s výjimkou těch bodů, o kterých bylo hlasováno, které se vyrušily s jinými body. Je tomu tak?

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Je, ale jestli mám správné záznamy, tak to, co se mělo vyloučit, se nevyloučilo, protože hlasování dopadlo negativně. To znamená, že lze o celém áčku hlasovat en bloc.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s vámi nemohu souhlasit, protože pokud se nemýlím, byl přijat návrh pana poslance Křečka pod písmenem B, takže A6 z toho vypadává. Ne?

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Podle mého názoru pozměňující návrh pana poslance Křečka mění tu část A6, ale je možné hlasovat o celém zbytku pod bodem A současně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili se to mění a doplní. Dobře. Takže já si pamatuji a mám tady zaznamenáno jenom původní stanovisko pana poslance, a pak to bylo upřesněno.

Takže v tuto chvíli můžeme hlasovat o celém písmenu A. (Stanovisko zpravodaje souhlasné. Stanovisko ministra souhlasné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 631. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 169 přítomných bylo pro 163, jeden proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Nemýlím-li se, tak jsme hlasovali o všem, o čem bylo třeba hlasovat, takže mohu přečíst návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), sněmovní tisk 306, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 632. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 169 hlasujících bylo 121 pro, 2 byli proti, takže jsme návrh usnesení přijali.

 

Děkuji panu zpravodaji a panu ministrovi. (Ministr a zpravodaj se domlouvají s předsedajícím schůze, neklid a šum v jednací síni.)

 

Ještě, prosím pěkně, nekončíme, ještě máme před sebou jeden drobný problém k rozlousknutí, protože jsme - v pořádku to je? Takže pan zpravodaj říká, že je to v pořádku.

 

Nyní máme před sebou poslední bod této schůze, kterým je návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Tlustý nebo pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já myslím, že to je bod, který přinejmenším snese odkladu. Možná, že není nutno ho řešit vůbec. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Myslím si, že mohu zahrnout bod číslo 163 mezi další body, o kterých v tuto chvíli chci dát hlasovat.

Dámy a pánové, já vám navrhuji, abychom zbývající, tedy neprojednané body vyřadili z této schůze, abychom projednali všechno to, co k projednání bylo třeba.

 

Takže kdo souhlasí s mým návrhem na vyřazení zbývajících bodů? Zahajuji hlasování pořadové číslo 633. Kdo je pro? (Výkřiky v sále, že není zapojeno hlasovací zařízení.)

To znamená, že ten, kdo je u stolku s počítačem, musí zmáčknout - já tady do toho můžu bušit jak hluchý do vrat, není to nic platné protože to nefunguje. (Ohlas v sále, malý potlesk.) Kdo je proti tomu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 158 hlasujících bylo 107 pro, 19 proti.

 

Takže v tuto chvíli mohu konstatovat, že jsme projednali všechny body, které byly zařazeny na pořad této schůze. Dámy a pánové, já vám děkuji za vaši aktivitu, přeji vám úspěšný výborový týden a někdy příště na shledanou.

 

(Schůze skončila v 17.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP