(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: I já vám děkuji, pane poslanče. Myslím si, že v tuto chvíli je možno hlasovat o návrhu na vrácení do druhého čtení.

Hlásí se pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, můj předřečník věcně popsal problém, který je zjevný, je znám a je znám už delší dobu. Mě spíše zaráží, že v tomto případě vláda, protože kdo jiný než vláda by měl přijít s návrhem řešení takto složité situace - nikoli určitě pro vládu, ale pro ty, kteří užívají tyto pozemky. Vláda měla využít výjimečného ustanovení, kdy jí jednací řád umožňuje, aby právě ve zkráceném čtení takovouto jasnou a jednoduchou novelu zákona předložila. Skutečně mě zaráží a chtěl bych docela vědět od pana premiéra, který je přítomen, proč se k tomu nepodjala, proč nepřijala na svém jakémkoli zasedání návrh zákona, který by toto upravil. To je první věc.

Druhá věc je, že klub ODS nebude vetovat zařazení bodu na pořad jednání, resp. druhého a následně třetího čtení, pokud bude vrácen tento bod do druhého čtení, a to především z toho důvodu, že si je vědom skutečnosti, že kdyby začaly padat žaloby na stát, tak v tom případě, pokud by to vlastníci domů, kteří dnes ty pozemky užívají, vyhráli, což lze předpokládat, tak by to totiž nebyl nikdo jiný než občan, který by to zase zaplatil, protože v podstatě stát platí z toho, co od občanů vybere. To znamená, že by to bylo jakési perpetuum mobile, a já si myslím, že to není správné.

Nicméně za klub ODS trvám na tom, aby nám pan premiér řekl, proč toto vláda neprojednala a nepředložila sem do sněmovny ve zkráceném čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vojířovi. Další přihlášky v tuto chvíli nejsou.

Navrhuji, dámy a pánové, následující postup. Není vhodné začínat naplňování právě přijatého usnesení žádostí o výjimku. Na tom se určitě shodneme, a proto navrhuji postup, který umožňuje, abychom žádnou výjimku nečinili. Zítra projednáváme totiž první blok druhých čtení na této schůzi. Proto poté, co by sněmovna vrátila ze třetího čtení projednávání tohoto návrhu do druhého čtení, tak zítra ráno do 30 minut po začátku schůze může zaznít návrh, který by druhé čtení zařadil v souladu s naším usnesením do bloku druhého čtení. Shodou okolností v tom prvním bloku pro druhé čtení je jen návrh zákona o státním rozpočtu. Takže štěstěna nám přeje a doporučoval bych, aby pan poslanec Snítilý využil této mé nabídky, abychom o zařazení druhého čtení jako následujícího bodu po druhém čtení rozpočtu hlasovali na jeho návrh až zítra ráno.

 

Nyní rozhodneme o vrácení do druhého čtení. Pan poslanec Snítilý souhlasí? (Ano.) Má někdo proti mé interpretaci výhrady, dámy a pánové? Pokud ne, tak v hlasování pořadové číslo 94 rozhodneme o tom, že vracíme tento návrh do druhého čtení.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 181 hlasujících bylo pro 144, proti 16. Vrátili jsme tedy návrh do druhého čtení.

 

Já prosím protagonisty pozměňovacího návrhu, aby počítali s tím, že zítra do 30 minut po zahájení jednání mají právo vznést návrh na zařazení druhého čtení jako poslední bod do prvního bloku druhých čtení.

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu pro dnešek a budeme se zabývat pravděpodobně posledním bodem dnešního odpoledního jednání a tím je… Hlásí se pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, chtěl bych požádat o to, aby pan premiér ne už teď, když se tento bod uzavřel, ale až jej budeme případně zařazovat, sdělil této ctěné sněmovně, proč se vláda tímto problémem nezabývala. Myslím si, že si to sněmovna zaslouží. Doufám, že to není žádná složitá žádost ze strany klubu ODS. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vojířovi. Jeho apel jsme všichni slyšeli, vyhovět může pouze pan předseda vlády, který to slyšel také.

 

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 311/ - třetí čtení

 

Ptám se pana premiéra, kdo nepřítomného ministra financí Bohuslava Sobotku zastoupí, je-li kdo takový. Takže je to sám předseda vlády Vladimír Špidla. Prosím ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Zároveň prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Jan Mládek. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 311/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Přihlášky do rozpravy nevidím, takže rozpravu končím a prosím, aby se svých zpravodajských povinností ujal pan poslanec Mládek.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, projednávání tohoto zákona bude velmi jednoduché, protože nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy, pouze legislativně technické úpravy. Budeme hlasovat pouze o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan předseda vlády Vladimír Špidla. Prosím o klid! Dámy a pánové, ještě neodcházejte, myslím, že ještě vzhledem k nastalé situaci se vyrovnáme i s dalším návrhem, kterým je vládní návrh zákona o zabezpečení prezidenta republiky, poté co projednáme tento.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, text návrhu novelizace zákona předkládaný do třetího čtení akceptoval technické připomínky pana poslance Jana Mládka. Jiné připomínky k textu návrhu novelizace tohoto zákona nebyly ve druhém čtení předneseny. To znamená tři pozměňovací návrhy, které jsou v textu, mají všechny kladné stanovisko předkladatele.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Hlásí se pan poslanec Patočka.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji. Pane předsedající, já bych jen navrhoval, abychom hlasovali o pozměňujícím návrhu pana kolegy Mládka zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, to je vaším právem. Takže v ukončené rozpravě po třetím čtení prosím pana poslance Mládka, aby předkládal jednotlivé návrhy uvedené ve sněmovním tisku pod A1 až A3 k hlasování. Se stanoviskem navrhovatele jsme byli seznámeni. Vaše stanovisko?

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já jsem se domníval, že jsou to legislativně technické změny, ale není problém vyhovět podnětu pana kolegy a hlasovat o jednotlivých návrzích zvlášť.

Pozměňovací návrhy znějí: V bodu 9 v § 4 odst. 4 písm. m) se nahrazují slovy "v § 4 jedna písm. m)".

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ty návrhy máme před sebou, takže není potřeba je dopodrobna číst. Stanoviska jsou kladná.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 95, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 177 hlasujících bylo pro 124, proti 37. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP