(9.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Rozpočtový výbor je odpovědný za rozpočtová pravidla, za vyvážené proporce jednotlivých kapitol, proto tyto návrhy nemohl akceptovat. Chtěl bych doporučit kolegům, aby se příště soustředili na kapitoly, které garantují, a my zcela určitě nebudeme mít žádné námitky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Kalouskovi. Slovo má pan poslanec Jiří Patočka, resp. kolega Vávra mi oznámil, že bude načítat jeho pozměňovací návrhy místo něho. Takže má slovo pan kolega Eduard Vávra, připraví se pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Patočka je na dopolední jednání omluven, takže načtu jeho tři pozměňovací návrhy.

První - prostředky na dovybavení nového interního pavilonu Fakultní nemocnice v Hradci Králové zdravotnickou přístrojovou technikou. Je to do programu 335 010 0506 - Fakultní nemocnice Hradec Králové, pavilon interních oborů. Jde o částku 20 milionů korun a je to na vrub kapitoly 396 Státní dluh.

Druhý pozměňovací návrh - běžné výdaje na zajištění potřeb na opravy a údržbu a na obnovu informačních systémů Správy Pražského hradu ve prospěch programu 301 Kancelář prezidenta republiky. Jde o částku plus 25 milionů korun. Je to z kapitoly 396 Státní dluh.

Třetí pozměňovací návrh - je to kapitola VPS, dotace exportu pro Českou exportní banku, a. s. Doplnit text "a z toho k navýšení základního jmění ve výši 100 milionů korun". Vysvětlení - je tam částka 700 milionů korun a pan poslanec Patočka navrhuje 100 milionů z toho dát na navýšení základního jmění.

Čtvrtý návrh - v programu 298 210 na rekonstrukci Základní školy Chlumec nad Cidlinou plus 10 milionů korun, na rekonstrukci Základní školy Žacléř plus 20 milionů korun. Je to z kapitoly VPS - vládní rozpočtová rezerva.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Eduardu Vávrovi. Prosím sněmovnu o klid. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Bartoš. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji, pane předsedající. Musím reagovat na předsedu rozpočtového výboru Kalouska, který mluvil o tom, že nemáme zasahovat do jiných kapitol. Ale pokud by tato praxe měla platit pro všechny, rozpočtový výbor by pak neměl dělat rozpočtové rošády v kapitole ministerstva školství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Slovo má kolega Jiří Papež, připraví se místopředsedkyně sněmovny paní Jitka Kupčová.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si přednést pět krátkých a levných pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004.

První pozměňovací návrh - do kapitoly VPS, program 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury, navrhuji zařadit novou položku s názvem Rekonstrukce kulturně sportovního zařízení v obci Letkov v okrese Plzeň-jih s částkou 3 miliony korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398 VPS.

Druhý pozměňovací návrh - do kapitoly VPS, program 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury, navrhuji zařadit novou položku s názvem Rekonstrukce víceúčelového kulturního domu v obci Dolany v okrese Plzeň-sever s částkou 4,9 milionu korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole číslo 398.

Třetí pozměňovací návrh - do kapitoly VPS, program 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury, zařadit novou položku s názvem Dostavba sportovního centra dětí a mládež při TJ Přeštice s částkou 3 miliony korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398.

Čtvrtý pozměňovací návrh - do kapitoly VPS, program 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku s názvem Výstavba nové tělocvičny při Základní škole Gdyně s částkou 15 milionů korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398.

Pátý pozměňovací návrh - do kapitoly VPS, programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku s názvem Dokončení rekonstrukce školního zařízení při Základní škole Břasy s částkou 5 milionů korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva v kapitole 398.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slovo má místopředsedkyně sněmovny paní kolegyně Jitka Kupčová. Připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, navrhuji v kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví, v programu 235 110, v položce 235 11 B 0101, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, dokončení vybavení elektrofyziologické laboratoře, zvýšit systémově určené výdaje o 7,5 milionu korun na pořízení mobilního angiografického přístroje, a to na úkor kapitoly Ministerstva zdravotnictví, programu 235 310 Podpora rozvoje zdravotní péče.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Jitce Kupčové. Slova se ujme pan kolega Jiří Bílý. Připraví se pan kolega Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych načetl pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2004, sněmovní tisk 460.

Do kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku s názvem Rekonstrukce Základní školy Masarykova, Klatovy, s částkou 10 milionů. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtové rezervy v kapitole číslo 398 VPS.

Dovolte mi krátké odůvodnění. Město Klatovy rekonstruovalo všechny základní školy a vždy 50 % z celkových nákladů přidalo ze svého. Tak by bylo dobré, aby stát pomohl na tuto rekonstrukci.

Za druhé - do kapitoly Všeobecná pokladní správa, programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, zařadit novou položku s názvem Rekonstrukce Základní školy Komenského, Horažďovice, s částkou 5 milionů korun. O tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva, kapitola 398 VPS.

Krátké odůvodnění. V loňském roce město Horažďovice bylo postiženo povodněmi a všechny své prostředky se snažilo dát na opravy následků povodní. Bylo by dobré, kdyby jim stát mohl pomoci.

Děkuji, to je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Bílému.

Oznamuji, že pan kolega Vidím má náhradní kartu číslo 4, pan kolega Třešňák náhradní kartu číslo 17.

Slovo má pan kolega Jaroslav Plachý, připraví se místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych podal tři pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, sněmovní tisk 460.

První pozměňovací návrh se týká kapitoly Všeobecná pokladní správa, do které navrhuji zařadit do programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství položku Rekonstrukce kotelen v Základní škole Strání a Mateřské škole Strání, částka 5 milionů korun. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Dovolte mi krátké odůvodnění. Obě kotelny jsou v provozu bezmála třicet let. Jejich stav je téměř havarijní a energeticky velmi nákladný, což prokázal energetický audit. Celkové náklady si vyžádají částku 5 milionů korun. Obec Strání zahajuje v současné době nákladnou investiční akci 6 km kanalizace v objemu 50 milionů korun, které již neumožní zahájit další investiční akce pro nedostatek finančních prostředků. Přitom obě akce jsou velmi významné vzhledem k tomu, že obec Strání se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty na hranici se Slovenskou republikou a má zájem zlepšit životní prostředí nejen své, ale i životní prostředí celé chráněné krajinné oblasti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP