Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
4. prosince 2003 v 9.06 hodin

Přítomno: 157 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, přeji vám dobré ráno. Zahajuji sedmý jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, jak to již učinil pan poslanec Jiří Třešňák, který má náhradní kartu č. 1.

Přečtu vám omluvy, které jsem do této chvíle obdržel. Z dnešního a zítřejšího jednání se omlouvají páni poslanci Michal Hašek a Jan Klas - nemoc, z dnešního jednání se omlouvají pan poslanec Miloslav Kala, paní poslankyně Miroslava Vlčková od 2. do 5. 12. 2003, pan poslanec Jiří Patočka dnes do 17 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Miloš Kužvart - zdravotní důvody. Dále se omlouvají poslanci, kteří jsou na monitorovací misi OBSE při parlamentních volbách do Státní dumy Ruské federace. Na tuto misi odcestovali páni poslanci Petr Bratský, Petr Ibl, Jiří Karas, Jaromír Kohlíček, Jaroslav Plachý, paní poslankyně Marie Rusová a Hana Šedivá a pan poslanec Petr Šulák. To jsou tedy všechno poslanci na misi OBSE.

Nyní bychom přikročili k některým návrhům, které se týkají programu schůze. Přihlásil se mi místopředseda sněmovny pan Jan Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, paní a pánové, v souladu s usnesením, které jsme přijali na začátku této schůze, dávám návrh, aby bod č. 42, Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů…, byl zařazen jako první bod na dnes odpoledne. Důvody jsou zřetelné: je třeba zastupitele kraje, nejspíše pana hejtmana informovat o tom, kdy se má dostavit do Poslanecké sněmovny.

Připomínám znovu, že je to v souladu s tím nástrojem, který jsme na začátku naší schůze přijali ke zkvalitnění projednávání pořadu. Děkuji vám za pochopení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, o tomto návrhu bychom měli hlasovat. Hlásí se ještě místopředseda sněmovny pan Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych využít této příležitosti a požádat vás o vyslovení souhlasu s přeřazením mé písemné interpelace, kterou jsem podal dne 26. června 2003 na ministra financí Bohuslava Sobotku, a to ve věci arbitrážního řízení mezi CME Czech Republic versus Česká republika.

Považuji za optimální provést společné projednávání této interpelace a závěrečné zprávy vyšetřovací komise, kterou zřídila Poslanecká sněmovna právě ke kauze CME, neboť se domnívám, že ač já bych mohl zde na základě odpovědi pana ministra financí argumentovat velmi dlouze o tom, jak špatně, nesprávně odpověděl na moji interpelaci, jak zavdává tato odpověď další prostor pro spekulace o špatném postupu Ministerstva financí při zastupování České republiky v této kauze, mohli byste to brát jako můj subjektivní pohled opozičního politika na odpověď vládního politika.

Domnívám se proto, že lepší bude konfrontovat odpověď pana ministra financí na moji písemnou interpelaci se závěrečnou zprávou vyšetřovací komise, která přeci jen bude projednávána poslanci a poslankyněmi ze všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, a tedy ona konfrontace faktů, na jedné straně tvrzení mé, na straně druhé tvrzení ministra financí a na straně třetí závěr vyšetřovací komise, by nám všem mohla umožnit přeci jen objektivní náhled na podstatu tohoto problému.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP