(9.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Pan místopředseda Kasal. Prosím, pane místopředsedo - teď jsem vás teprve správně rozeznal - máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já počkám, až se to zkontroluje. Zdá se, že hlasování je v pořádku - pravděpodobně.

Pane předsedo, dámy a pánové, byl jsem organizačním odborem upozorněn na to, že v prvém čtení má hejtman kraje Vysočina předkládat ještě jeden bod, a to bod 74. Já prosím Poslaneckou sněmovnu o vstřícnost a navrhuji zařazení bodu 74 jako druhý bod dnes odpoledne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže bod 74 jako druhý bod, aby se využilo přítomnosti pana hejtmana. Ano. Prosím vás, to je další návrh, ale předtím se ještě musíme vypořádat s návrhem, který tady byl přednesen a který se týkal bodu č. 41, to byl návrh pana poslance Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon 290. Pan Michal Hašek se omlouvá z dnešního pořadu schůze, takže bychom hlasovali o přeřazení tohoto bodu č. 41 na konec prvních čtení, tak jak je to podle textu usnesení, které jsme přijali. Takže budeme hlasovat o přeřazení bodu 41 na konec prvních čtení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto změnu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 690 z přítomných 96 poslanců pro hlasovalo 90, proti žádný. Tento návrh na přeřazení na konec příslušného bloku prvních čtení byl přijat.

 

Teď bychom měli hlasovat o návrhu, který přednesl pan místopředseda Kasal, který navrhoval bod č. 74 zařadit jako druhý bod dnešního odpoledního jednání, aby se využilo přítomnosti pana hejtmana, kterého jsme zařadili jako bod první. Takže bod č. 74 jako druhý bod odpoledne.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto pevné zařazení tohoto bodu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 691 z přítomných 97 poslanců pro hlasovalo 78, proti 10, takže tento návrh byl přijat.

 

Já teď uvažuji o tom, jestli je něco, na co jsem zapomněl. Ptám se proto, jestli někdo přednesl něco, o čem jsem nenechal hlasovat. (Nikdo se nehlásí.) Pokud je to vše, můžeme se vrátit k pořadu, který máme před sebou. Podle schváleného pořadu bychom se dnes měli zabývat odpověďmi na písemné interpelace, snad zbývají dvě, pokud se nepletu, a pak bychom se zabývali dalšími body z bloku prvních čtení, tak jak jsme to odhlasovali, i s oněmi změnami. Myslím, že jako první je bod 40, bod 41 jsme vyřadili, takže bychom začali bodem 40, blok prvních čtení. To je to, co nás nyní čeká.

Vážení kolegové, písemné interpelace.

 

163.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Na pořadu jednání 23. schůze Poslanecké sněmovny jsou předloženy čtyři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad dnešní schůze. Dříve než se budeme věnovat projednávání odpovědí na písemné interpelace, je třeba se vypořádat s žádostmi poslanců Petra Bratského a Jaroslava Plachého, kteří mě požádali o přeložení odpovědí na jejich písemné interpelace. Oba poslanci jsou dnes omluveni, tudíž nepřítomni. Žádají, aby sněmovna hlasovala o přeložení odpovědí na jejich písemné interpelace, a to na středu 10. prosince jako druhý bod po pevně zařazeném bodu našeho programu. O tom bychom měli hlasovat, to by snad neměl být problém.

Budeme hlasovat o návrhu na přeložení na základě žádosti poslanců Bratského a Plachého jejich písemných interpelací na středu 10. prosince jako druhý bod po pevně zařazeném bodu našeho programu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyhovět poslancům, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 692 z přítomných 105 poslanců pro hlasovalo 75, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme svým rozhodnutím přesunuli projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců Bratského a Plachého na středu 10. prosince 2003. Bude se jednat o druhý bod po již pevně zařazeném bodu.

A nyní přistoupíme opravdu k projednávání odpovědí na písemné interpelace.

 

Předseda Vladimír Špidla odpověděl na interpelaci poslankyně Miroslavy Němcové ve věci zrušení 32. základny taktického letectva v Náměšti nad Oslavou. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 463. V této chvíli vystoupí premiér Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych doplnil svoji odpověď na vaši písemnou interpelaci ve věci zrušení 32. základny taktického letectva v Náměšti nad Oslavou. Jedná se o interpelaci paní poslankyně Němcové, evidenční číslo 263.

V období mezi mou původní odpovědí a současností došlo ke změně. Na letecké základně nebude k 1. prosinci letošního roku vytvořena pouze letištní správa se 100 pracovními místy pro vojáky z povolání a se stejným počtem míst pro občanské zaměstnance, ale k výše uvedenému termínu dojde i k vytvoření 22. základny letectva s jednou taktickou letkou letounů L39. Uvedený útvar poskytne 350 pracovních míst pro vojáky z povolání a 100 pracovních míst pro občanské zaměstnance. Základna se bude podílet především na zajištěnosti vzdušného prostoru v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Po dokončení výstavby základny bude do posádky Náměšť nad Oslavou přesunuto celé vrtulníkové letectvo vzdušných sil Armády České republiky, což znamená, že na základně bude pracovat nejméně stejný počet zaměstnanců, jaký byl plánován ve schválené koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Otevírám rozpravu. Do ní se hlásí paní místopředsedkyně Miroslava Němcová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP