Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. prosince 2003 v 17.22 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, zahajuji devátý jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili hlasovacími kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Předpokládám, že čísla karet, které byly vydány na 25. schůzi, platí.

Paní poslankyně, páni poslanci, přehled zbývajících bodů k projednání máte rozdán na lavice. Rád bych vás ale v tuto chvíli seznámil se závěry porady předsedy Poslanecké sněmovny s místopředsedy a s předsedy poslaneckých klubů. Navrhujeme projednat ve čtvrtek 11. 12. po pevně zařazených bodech body 132, 133, 134 a 135, což jsou podpůrné programy zemědělství a návrhy rozpočtů fondů. Po bodech, které jsou pevně zařazeny, budou projednány podle našeho návrhu body tak, jak jsem je uvedl. O tom musíme rozhodnout hlasováním. Prosím, abyste se zaregistrovali.

Omlouvám se panu premiérovi Vladimíru Špidlovi a panu poslanci Janu Zahradilovi, že jsem jim v tuto chvíli nedal slovo. Ale mám za to, že by bylo lépe a vhodnější, kdybychom prvně rozhodli hlasováním o návrzích, které vzešly z jednání předsedy Poslanecké sněmovny s místopředsedy a s předsedy poslaneckých klubů. Pak samozřejmě dostane slovo pan předseda vlády a pak pan poslanec Jan Zahradil.

Dámy a pánové, ještě zopakuji, protože jste přicházeli v průběhu mého povídání, že se navrhuje a hlasováním budeme rozhodovat o tom, že ve čtvrtek 11. prosince se po pevně zařazených bodech budou projednávat body 132, 133, 134 a 135. Jsou to věci týkající se podpůrných programů zemědělství a návrhy rozpočtů fondů.

Pan poslanec Vidím má číslo náhradní karty 27.

 

Oznamuji to proto, aby mohl v hlasování pořadové číslo 705, které jsem zahájil, hlasovat. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 149 hlasujících bylo pro 133, 4 poslanci byli proti. Návrh byl přijat.

 

V pátek 12. prosince navrhujeme hlasovat o návrzích zákonů ve třetím čtení. I o tom je třeba hlasovat.

 

Učiníme tak v hlasování pořadové číslo 706, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 153 hlasujících bylo 111 pro, jeden proti. Takže i tento návrh byl přijat.

 

Dále vás mám za povinnost informovat, že Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o rozpočtových pravidlech, sněmovní tisk 296/3. V souladu s ustanovením § 97 odst. 4 našeho jednacího řádu je třeba předložit tento návrh zákona sněmovně k projednání. Navrhuji jej zařadit na úterý 16. prosince jako první bod našeho jednání. To již budou splněny příslušné zákonné lhůty. Rozumějme, tedy po schůzi pětadvacáté. I o tom je třeba rozhodnout v hlasování.

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 707, které jsem zahájil. Kdo je proti tomu?

Hlasování skončilo. Ze 156 hlasujících bylo 115 pro, nikdo proti. I zde se Poslanecká sněmovna shodla.

 

Poslední věc, kterou bychom měli prohlasovat, je tato. V úterý 16. prosince se jako druhý bod 23. schůze projedná bod 128, což je Informace o pozici vlády na Mezivládní konferenci k návrhu Ústavní smlouvy pro Evropskou unii. Zde chce vystoupit pan poslanec Jan Zahradil. Připomínám, že se jedná o procedurální návrhy, které podrobíme hlasování. Pak dostane příležitost pan předseda vlády Špidla a pak dostanete příležitost vy. (Námitky ze sálu z řad poslanců ODS.) O procedurálních návrzích se nevede rozprava. Je to tak.

 

V hlasování rozhodneme o tom, že bod č. 128 projednáme v úterý 16. 12. jako druhý bod 23. schůze. (Opět námitky ze sálu.) O proceduře se nevede rozprava. Můžete hlasovat proti tomuto návrhu, můžete návrh podpořit.

Paní a pánové, nejste-li spokojeni s tím, jak já vykládám jednací řád, dejte proti tomu námitku. Jsem přesvědčen a přesvědčíte se o tom v jednacím řádu, že o proceduře se nevede rozprava. To, co předkládám, je výsledkem politického grémia, kde předpokládám, že i Občanská demokratická strana měla svého zástupce.

Jsem přesvědčen, že postupuji správně, a v hlasování pořadové číslo 708 rozhodneme o tom, že bod 128 budeme projednávat v úterý jako druhý bod přerušené 23. schůze.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 708. - Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Dávám příležitost k vystoupení předsedovi klubu ODS Vlastimilu Tlustému.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud je navrhován procedurální návrh, byť je dohodnut kýmkoliv, určitě je právem části poslanců navrhnout jiný procedurální návrh týkající se téže věci. A teprve potom může být hlasováno o těchto procedurálních návrzích. Pokud je snahou zabránit předložení alternativního procedurálního návrhu, tak nerozumím, o co se tady jedná.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Není mou snahou zabránit alternativnímu návrhu. Neznám alternativní návrh k procedurálnímu návrhu. To je věc, kterou jednací řád neuvádí, takže podle toho nemůžeme postupovat. Máte-li námitky proti mému postupu, dejte námitku proti mému postupu. Nabádám vás k tomu otevřeně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP