(Přestávka byla prodloužena do 15.25. Jednání pokračovalo v 15.28 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, já ještě zazvoním, abychom mohli zahájit po této pauze opět jednání. Ráda bych informovala o tom, že v tuto chvíli požádal o slovo místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal, po něm s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý.

Prosím nejprve tedy pana místopředsedu Jana Kasala. Prosím o klid v jednací síni.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, v zájmu dalšího klidného jednání chci říci toto. K té situaci, ke které došlo dnes, došlo před několika dny, v době, kdy já jsem řídil schůzi a kdy se po hlasování v prvním čtení, poté co sněmovna neodhlasovala návrh na zamítnutí, přihlásil poslanec Miroslav Kalousek s tím, že chce sdělit stanovisko klubu. Já jako tehdy předsedající schůze jsem mu slovo udělil a udělal jsem chybu. Vzápětí jsem to konzultoval, konfrontoval a říkám: byla to chyba. Nejedná se tedy o precedent v tom smyslu, že bych chtěl vytvářet nějaký precedent. Jedná se o chybu předsedajícího. K tomu čas od času prostě dojde. Neměl jsem tehdy po ruce nikoho, kdo by nalistoval příslušnou pasáž v jednacím řádu, tak se dnes v tomto smyslu tady před sněmovnou omlouvám za tu chybu. (Potlesk.)

Bylo by ovšem ještě větší chybou, kdybychom v tomto pokračovali nadále, a bylo by také chybou osočovat kteréhokoliv poslance, který se přihlásí o slovo, a ne předsedajícího, který mu to slovo udělí. To nebyla chyba Miroslava Kalouska, to byla chyba Jana Kasala. Poslanec to může zkoušet, předsedající má jednací řád znát.

Já vám děkuji za pochopení. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Nyní s procedurální poznámkou k tomuto vystoupení pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Já jsem pozorně poslouchal pana místopředsedu Kasala a současně jsem si ověřil některé poznatky a chci se sněmovně omluvit za nepřesnou informaci, kdy jsem přesně řekl, že vystoupil pan poslanec Kalousek jako člověk bez přednostního práva z pověření předsedy poslaneckého klubu, to jsem řekl správně. Ta nepřesnost spočívala v tom, že jsem tady řekl, že vystoupil před hlasováním. Vystoupil po hlasování. Tato informace byla nepřesná, za to se omlouvám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji i vám, pane poslanče. Myslím, že tato dvě vystoupení určitě přispějí k tomu, abychom mohli rozumně pokračovat v této debatě dál.

Prosím nyní, aby se slova ujal předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu vystoupit. Toto moje vystoupení považujte za vystoupení, kterým poslanecký klub nahrazuje naši původní snahu, aby za náš klub se vyjádřil k tomuto tématu pan kolega Nečas.

Za prvé mi dovolte konstatovat, že průběh diskuse i hlasování prokázal, že Česká strana sociálně demokratická hraje v této záležitosti dvojí hru. Na jedné straně jménem vlády její předseda ujišťuje o podpoře vyslání vojenské jednotky do Iráku, na druhé straně poslanci téže politické strany tu dnes vystupovali jako jedni z největších kritiků tohoto vyslání. To se sice stává, ale ve věcech tak zásadních, jako je právě vyslání vojenské jednotky a právě do Iráku, by se to, vážené kolegyně a kolegové, dle našeho názoru stávat nemělo.

Konstatujeme nicméně, že předseda vlády prohlásil zřetelně v této sněmovně, že vyslání vojenské jednotky do Iráku je vládním návrhem, je podporováno vládní koalicí a celou vládou, a zároveň se tímto způsobem i distancoval od vystoupení pana poslance Koudelky a některých dalších. Nicméně v takovéto situaci, kdy vládní koalice zcela zřetelně spoléhá na trvale a stabilně známý názor ODS, že má dojít k vyslání vojenské jednotky do Iráku, zneužívá tohoto vědomí k tomu, aby poslanecký klub ODS byl vmanévrován do situace, ve které toto vyslání podpoří a nebude mít příležitost se k němu ani vyjádřit, a to byla podstata naší diskuse před přerušením.

Nám nezbývá nic jiného než se o této věci důkladně poradit - nejenom mezi sebou, ale i s vámi, protože se domníváme, že atmosféra, která vládne v Poslanecké sněmovně nejenom v těchto věcech, je atmosféra konfrontační, je to atmosféra, která se nehodí nejenom pro otázky, jako je vysílá vojenských jednotek, ale i pro jiné otázky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP