Začátek schůze Poslanecké sněmovny
14. ledna 2004 ve 14.07 hodin

Přítomno: 195 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil 26. schůzi Poslanecké sněmovny a přivítal vás tady stále ještě na prahu nového, začínajícího roku 2004, a přeji vám úspěch a zdar osobní i v práci zde v Poslanecké sněmovně. (Zvoní.) Žádám vás, abyste se, prosím, posadili.

Jenom zrekapituluji, že schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 17. prosince 2003. Pozvánka vám byla rozeslána prostřednictvím poslaneckých klubů v pátek 19. prosince 2003.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Přečtu vám, kdo prozatím požádal o vydání karty náhradní. Jsou to pan poslanec Pospíšil, který má náhradní kartu č. 4, pan poslanec Suk má náhradní kartu č. 2, pan poslanec Dub náhradní kartu č. 13, pan poslanec Kalousek náhradní kartu č. 17, pan poslanec Urban náhradní kartu č. 12 a pan poslanec Kühnl náhradní kartu č. 1.

A nyní prosím ještě jednou, abyste se uklidnili. (Zvoní.)

Přistoupíme nyní k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Miroslava Kalouska a pana poslance Vlastimila Ostrého. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. (Nikdo.) Pokud ne, budeme hlasovat o návrhu, který jsem přednesl.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 158 poslanců pro hlasovalo 138, proti nikdo. Návrh byl přijat a konstatuji, že jsme ověřovateli 26. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Miroslava Kalouska a poslance Vlastimila Ostrého.

 

Prosím jmenované ověřovatele, aby nyní zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a poté dohlédli na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím budou rozdány do lavic.

Ještě vám sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: omlouvá se pan poslanec Pavel Hojda - nemoc, paní poslankyně Kateřina Konečná - jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku, pan poslanec Jiří Maštálka - jednání Rady Evropy v Paříži, paní poslankyně Lucie Talmanová - hospitalizace.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Cyril Svoboda - odcestuje do Iráku, Egypta a Palestiny ve dnech 14. až 18. ledna 2004, pan ministr Miroslav Kostelka - odcestuje do Lotyšska a Estonska.

Nyní opravdu prosím, abyste se pokud možno všichni posadili a poslouchali, protože přistoupíme ke stanovení pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny. Tento návrh je uveden na pozvánce. Nepředkládám žádný jiný návrh k tomu, který jste obdrželi na pozvánce.

Prosím vás, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se nyní k návrhu pořadu vyjádřili také vy. Nikdo se o slovo písemně nepřihlásil, takže se obracím nyní na vás, kdo se chce vyjádřit ústně k návrhu pořadu 26. schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP