(Jednání pokračovalo ve 14.58 hodin)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, žádám vás, abyste se posadili, a budeme pokračovat v přerušeném jednání. (Zvoní.) Prosím pana ministra Škromacha a pana senátora Štěcha, aby zaujali místo.

Prosím všechny ještě jednou, aby se posadili. Vyslechli jsme vyjádření pana ministra Škromacha k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům a nyní je prostor pro to, aby se k tomu stejnému postupně vyjádřili i zpravodajové výborů - paní poslankyně Alena Páralová, Hana Orgoníková a Soňa Marková, pokud mají zájem se vyjádřit. Nejdříve žádám paní poslankyni Alenu Páralovou, aby se ujala slova jako první ze zpravodajů.

Ještě jednou prosím všechny o klid (Zvoní). Děkuji vám. Prosím, posaďte se na svá místa, a paní poslankyni Páralové uděluji slovo. Prosím.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, Senát nám vrátil novelu zákoníku práce se třemi změnami. První změna vypouští tři odstavce § 1, který se týká diskriminace. O tom, proč přesně byla právní úprava zákazu diskriminace v Senátu tímto způsobem redukována, z rozpravy nevyplývá. Podrobně jsem prostudovala rozpravu v Senátu a tam jsem se dozvěděla, že pan senátor Mezihorák byl ve Spojených státech zvolen "Ženou roku" a že jeho americký přítel profesor Ota Ulč byl osočen ze sexuálního obtěžování, protože ho kolegyně žalovala, že se na ni vilně díval. Pan senátor Hadrava obhajoval pojem "sexuální obtěžování" v zákoníku práce slovy: "Jsme maskulinní společnost s malým smyslem vcítění se, s malým smyslem pro empatii." Paní senátorka Paukrtová se nechce dožít situace, aby se někdo bál ženám otevřít dveře nebo pomoci s těžkou taškou.

Nedopátrala jsem se tedy, proč senátoři ponechali v zákoně pojmy a vypustili jejich definice. Například vypustili definici pojmu "nepřímá diskriminace" v odstavci 7, ale sám pojem tam nechali v odstavci 4. Navíc je i v § 133a občanského soudního řádu. Vypustili definici obtěžování v odstavci 8, ale pojem tam nechali v původním odstavci 10. Vypustili definici sexuálního obtěžování v odstavci 9, ale pojem tam nechali rovněž v původním odstavci 10. Výsledkem je - a odborníci mi to takto potvrzují - že soudci budou moci vykládat tyto pojmy ještě šířeji, než jak zněla původní definice, takže sexuální obtěžování si skutečně může kdekdo vyložit i jako ono americké pouštění do výtahu.

Ze všech těchto důvodů by byla zřejmě lepší sněmovní verze.

Změna druhá. Byla vypuštěna novela § 17 odst. 5 zákona číslo 312/ 2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků. Sněmovna schválila, že plán jejich vzdělávání bude zajišťovat v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů za tři roky, zatímco nyní je v zákoně, že je to nejvýše 18 dnů. Senát na tomto omezení trvá. Změnu prosazovala Praha, ale je pravda, že pro menší obce může být tato úprava problémem. Zde bych se já osobně přikláněla k senátní verzi.

A pak zde máme změnu třetí a to je změna zákona o vysokých školách, která umožňuje sjednávání pracovních poměrů s akademickými pracovníky na dobu určitou až pět let.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP