(15.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane senátore. Připomínám, že probíhá rozprava. Nemám do ní žádné písemné přihlášky, takže se ptám, kdo dál se hlásí do rozpravy k tomuto usnesení Senátu a pozměňovacím návrhům. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.

Ptám se ještě navrhovatele pana ministra, jestli chce vystoupit. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já jenom bych chtěl skutečně velmi krátce znovu zdůraznit, že ta úprava, která je v původní verzi poslanecké, přesnějším způsobem řeší oblast sexuálního obtěžování než verze, tak jak už bylo řečeno paní poslankyní Páralovou, senátní, která v podstatě vypustila části, které upřesňují pojmy, které už jsou uvedeny v zákoníku práce. Musím znovu zdůraznit, že tato záležitost je ošetřena tak, jak je obvyklé a standardní v evropských zemích, nikoliv ve Spojených státech amerických, což se často objevovalo právě v diskusi v Senátu. A to, si myslím, je trošku zavádějící.

Chtěl bych znovu zdůraznit, že tato novela zákoníku práce je novelou, která zesoulaďuje naše právo s právem Evropské unie, a je potřebné, aby zákoník práce byl nahrazen tedy v některých fázích novými zněními, která odpovídají této době.

Naší snahou, a už jsem o tom hovořil i v Senátu, je a připravujeme věcný záměr nového zákoníku práce, který by výraznějším způsobem zdůrazňoval vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci kolektivního vyjednávání, to znamená, že by v zákoníku byl dán větší prostor pro vyjednávání. Samozřejmě to závisí ještě na občanském zákoníku, protože tyto dva zákony spolu dost úzce souvisejí, a chceme, aby i v oblasti pracovního práva Česká republika patřila mezi přední země s moderním systémem. A i tato novela, která je dneska před vámi, k tomu přispívá.

Proto bych se znovu přimlouval za to, abyste, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, podpořili verzi, kterou už jednou tato komora Parlamentu schválila. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane ministře. To bylo pravděpodobně poslední slovo, které tady zaznělo před hlasováním. Takže já vás nyní prosím, abyste se všichni posadili, a budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 našeho jednacího řádu, podle kterého k přijetí usnesení je třeba získat nadpoloviční většinu přítomných poslanců. Takže budeme hlasovat a budeme hlasovat o textu usnesení, který vám ještě před tím hlasováním přečtu. Ten text zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 261/5, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 261/6."

Takže o tomto textu budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto textu?

V hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 19, proti hlasovalo 150. Návrh nebyl přijat, takže já konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Takže budeme postupovat dále. Budeme hlasovat znovu a budeme hlasovat podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, kdy asi víte, že k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Takže já vám zase přečtu návrh usnesení, tak jak vypadá nyní:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 261/5."

Jenom se přesvědčím, jestli je nastaven potřebný počet hlasů 101. Tentokrát je tomu tak a můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 102, proti 89, čili návrh byl přijat.

 

Ale ještě vyčkám kontroly hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.) Ptám se, jestli někdo zpochybňuje to hlasování, které proběhlo. Hlásíte se o slovo? Prosím.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane předsedo, hlasoval jsem proti a na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže slyšeli jsme námitku pana poslance Bíži, který zpochybňuje hlasování. Budeme hlasovat o této námitce.

 

Tak jak o to požádal pan poslanec Bíža, zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku, kterou vznesl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 ze 195 přítomných hlasovalo pro 161, proti žádný. Takže námitka byla přijata a budeme opakovat hlasování o onom závěrečném usnesení k zákonu č. 65.

 

Takže ještě jednou budeme opakovat hlasování o návrhu zákona č. 65 podle sněmovního tisku 261/5.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout toto usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 101, proti 91. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP