(15.30 hodin)
(pokračuje Fencl)

Protože jsem demokrat, a dokonce sociální demokrat, respektuji hlasování Senátu a plním tuto svoji povinnost. Zdržuji se svého stanoviska. Ale považuji za poctivé říci, že jsem hlasoval pro vaši verzi, tedy pro verzi Poslanecké sněmovny. Dovolím si jen poznamenat, že neschválením tohoto zákona ve verzi ať už senátní, nebo poslanecké nemůže Státní zemědělský intervenční fond fungovat. Problém akreditace platební agentury je takříkajíc takřka ložený a do vstupu do Evropské unie nezachranitelný.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také vám děkuji, pane senátore. Ptám se, jestli někdo další se hlásí do rozpravy. Vidím pana poslance Kučeru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, tuto předlohu zákona jsme projednávali poměrně nedávno, tak věřím, že se na ni všichni pamatujete a že nebudu muset gros ze svého vystoupení opakovat. Skutečně koncem minulého roku jsem vám zde vysvětloval, že jak podmínka bezúhonnosti, tak podmínka jakési odbornosti jako zákonem stanovené bariéry v možnostech obhospodařování zemědělské půdy vlastníkem zemědělského pozemku za účelem dosahování zisku jsou protiústavním omezováním vlastnických práv. (Velký hluk v sále.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, obávám se, že pan poslanec Kučera v tomto prostředí nemůže dost dobře přednést svůj příspěvek. Prosím vás, abyste se posadili a vytvořili podmínky k tomu, aby jednání mohlo vůbec probíhat.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Dámy a pánové, prosím o pozornost. Mé vystoupení nebude dlouhé, ale jsem přesvědčen, že je opravdu závažné.

Jelikož jste nevěřili mně, dal jsem tuto problematiku zpracovat Parlamentnímu institutu, tedy právní instituci nestranného charakteru, a ta vypracovala rozbor na devíti stránkách. Potvrzuje mé domněnky, že skutečně stanovení těchto podmínek bezúhonnosti a odborné způsobilosti je protiústavní, že nenachází oporu, aby byly zdůvodňované, jako že jsou ve veřejném zájmu, a protože samozřejmě ani nevychází z toho, že omezení vlastnických práv by mělo být za úplatu, nenabízí úhradu těchto omezení vlastnických práv, tak otevírají prostor pro sériové žaloby na stát. Já jsem vám je tady kvantifikoval ve výši přibližně 20 miliard ročně, za pět let tedy 100 miliard hodnot žalob na tento stát.

Toto stanovisko Parlamentního institutu jsem před dnešní schůzí předal premiérovi vlády Vladimíru Špidlovi, ministru zemědělství Jaroslavu Palasovi, ministru spravedlnosti, dále místopředsedovi vlády Stanislavu Grossovi, předsedovi zemědělského výboru Ladislavu Skopalovi a předsedům jednotlivých poslaneckých klubů této sněmovny.

Dámy a pánové, poté co jsem skutečně dal na zveřejnění toto stanovisko Parlamentního institutu, které v podstatě máte k dispozici v Parlamentním institutu samotném, si myslím, že mohu říci, že pokud byste dál trvali na těchto podmínkách, aby zůstaly v návrhu zákona, tak vědomým způsobem porušujete ústavu, vědomým způsobem porušujete svůj ústavní slib. Myslím si, že nikomu z nás nestojí špatný zákon jednoho ministra za to, aby takto hazardoval se základy demokracie a se svojí ctí. Proto vás žádám, abyste nepodpořili ani jednu z verzí novely tohoto zákona, protože Senát tyto chyby neodstranil.

Věřím, že i přes velký šum v této sněmovně jste mým slovům rozuměli a můj návrh podpoříte. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo vystoupení pana poslance Kučery. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud už nikdo, tak rozpravu končím. Zeptám se ještě pana ministra, jestli chce shrnout. Nechce.

Přistoupíme k hlasování opět podle § 97 odst. 4 našeho jednacího řádu. Podle tohoto ustanovení potřebujeme k souhlasu nadpoloviční většinu poslanců v hlasování, které nás čeká. Dovolte mi, abych opravdu pozval do jednací síně všechny poslance, kteří budou hlasovat.

Přednesu vám nyní návrh usnesení. Text vypadá takto: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona…

Opět upozorňuji personál sněmovny, že už podruhé nám na displeji uvádí špatné kvorum k hlasování. Děkuji za upozornění.

Prosím znovu o pozornost pro návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 350/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 350/4". To je návrh usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 11. Z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 134, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. Děkuji tedy panu ministrovi i panu senátorovi Fenclovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 305/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 305/4.

Udělím slovo panu místopředsedovi Langerovi, kterého jsem zahlédl. Prosím o klid!

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych jen pro stenozáznam uvést, že v předcházejícím hlasování jsem hlasoval proti. Mám na sjetině záznam "ano", nicméně výsledek hlasování nezpochybňuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Máme tedy tento návrh zákona vrácený Senátem s pozměňovacími návrhy. Usnesení máme jako sněmovní tisk 305/4. Rád bych uvítal senátorku Soňu Paukrtovou. Už ji vidím. Ještě jednou ji vítám.

Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu i k pozměňovacím návrhům se vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím pana ministra o slovo. (Velký hluk v sále.)

Zástupy, které se shromažďují v prostoru mezi lavicemi, prosím, aby pokud chtějí jednat, opustily jednací síň. Prosím o klid.

Pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP