(16.40 hodin)
(pokračuje Špidla)

Shrnuji tedy: Ony podzemní útvary jsou zbytky podzemní továrny firmy Messerschmitt, která se zabývala výrobou leteckých motorů. Obec znemožnila přístup zcela volně vytvořenému sdružení a důvody, proč obec takto vystupovala, jsou po mém soudu pádné: za prvé hrozilo riziko devastace uvedených prostor a za druhé nepochybně v místě, které není pyrotechnicky zvládnuto a bylo opuštěno v době druhé světové války, je vysoké riziko ohrožení lidského zdraví a lidských životů.

 

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Otevírám rozpravu. Vystoupí v ní interpelující, pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi. Vzhledem k jeho obsáhlé odpovědi, kterou vyhodnotím, nenavrhuji zamítnutí odpovědi, i když ta původní nic obdobného neobsahovala. Musím říci, že ústní vyjádření pana premiéra je stejně dobrou odpovědí na moji písemnou interpelaci, jako kdyby to napsal. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Pan poslanec Filip už nežádá usnesení, kterým bychom to shrnuli, takže můžeme ukončit projednávání této písemné interpelace.

Nyní máme před sebou ještě jeden úkol. Měli bychom se vypořádat s interpelací, která byla uplatněna na ministra obrany Miroslava Kostelku, který odpověděl na interpelaci pana poslance Petra Nečase ve věci jednotky letecké pátrací a záchranné služby v Přerově. Interpelace spolu s odpovědí byla předložena jako sněmovní tisk 552.

Pan ministr obrany Kostelka se omluvil z této schůze a pan poslanec Petr Nečas v této chvíli není v jednací síni Poslanecké sněmovny, takže to chápu tak, že interpelace nebude projednávána a my můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

Já vám děkuji za trpělivost, se kterou jste vydrželi do konce, a končím tuto schůzi. Přeji vám příjemný večer.

 

(Schůze skončila v 16.43 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP