Stenografický zápis 27. schůze, 27. února 2004


(Jednání zahájeno v 9.20 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal


125. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb. /sněmovní tisk 387/ - třetí čtení

Senátor Jiří Stodůlka
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Radko Martínek


126. Návrh poslanců Pavla Svobody, Vladimíra Laštůvky, Libora Roučka a Jaroslava Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995/Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Stanislav Křeček


127. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Stanislav Křeček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


105. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 497/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


118. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vladimír Říha


108. Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 505/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda


109. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 506/ - třetí čtení

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena ve 12.22 hodin.)
(Schůze pokračovala v 15.37 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.26 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP