(11.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hezké dopoledne i ode mě, dámy a pánové, budeme pokračovat v rozjednaném bodu. Předseda vlády Vladimír Špidla odpověděl na interpelaci poslance Hynka Fajmona ve věci nezaměstnanosti v České republice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 587. Pan poslanec Fajmon se chystá vystoupit, má k tomu příležitost.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, krátce po Novém roce jsem pod dojmem zpráv v tisku podal písemnou interpelaci na pana premiéra ve věci stále rostoucí nezaměstnanosti v České republice. Pan premiér mi zaslal stručnou odpověď na moje otázky, ale po jejím prostudování jsem se nemohl ztotožnit ani s bagatelizujícím tónem této odpovědi, ani se samotným obsahem. Proto jsem požádal o projednání této interpelace na dnešní schůzi sněmovny. Neučinil bych tak v případě, že by byl na pořad schůze zařazen bod Informace vlády o důvodech růstu nezaměstnanosti, který navrhl poslanecký klub Občanské demokratické strany. Tento návrh však byl odmítnut koaličními poslanci, a proto využívám svého práva a žádám o projednání této záležitosti na jednání Poslanecké sněmovny.

Česká republika má v současné době dva velké problémy. Tím prvním problémem je stále rychleji rostoucí zadlužení veřejných rozpočtů a druhým problémem je stále vyšší nezaměstnanost. Mohu s politováním konstatovat, že v případě zadlužení republiky jsme v minulém a letošním roce dosáhli historického rekordu, a to za celé dějiny českého státu od roku 1918. V případě nezaměstnanosti jsme rovněž dosáhli historického rekordu, a to od vzniku České republiky, protože máme nejvyšší nezaměstnanost a již moc neschází k překonání historicky nejvyšší míry nezaměstnanosti v této zemi z let hospodářské krize 1933 a 1934.

Za oba tyto neblahé rekordy nesete, pane premiére, vy osobně plnou odpovědnost. Růst nezaměstnanosti a veřejného dluhu je nerozlučně spojen s politikou České strany sociálně demokratické. Oba tyto ukazatele se trvale zhoršují od prvního okamžiku, kdy se vaše strana dostala k moci. Vaše osobní odpovědnost, pane premiére, je nezpochybnitelná. Vy jste byl čtyři roky ministrem práce a sociálních věcí a nyní jste již téměř dva roky premiérem. Vaše činnost má měřitelné důsledky. Každý měsíc vaší vlády znamená dalších zhruba 10 miliard Kč dluhu a zhruba 6000 nových nezaměstnaných. Takový výsledek vaší politiky nelze označit jinak než jako katastrofální. O to více je třeba na tyto důsledky vaší politiky zde ve sněmovně upozorňovat. Reálné výsledky vaší politiky jsou v absolutním rozporu se všemi sliby, které vaše strana dala českým voličům.

V roce 2002 jste ve svém volebním programu uvedli na straně 7 v poselství strýci Karlovi, 52 let, zemědělec: Dostupnost práce je pro nás základní podmínkou pro důstojný život každého občana. Naším cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti. Obdobný slib jste dali také na straně 3 synu Pavlovi, 19 let, dočasně nezaměstnanému. Na dotaz, co ČSSD nabízí, říkáte: Zajištění práva na práci, každý člověk musí mít možnost si svobodně zvolit zaměstnání v uspokojivých pracovních podmínkách, za přiměřenou odměnu. Rovněž tak musí mít právo získat práci v mezích společenských možností. Na straně 6 slibujete strýci Františkovi, 39 let, nezaměstnanému: Budeme ještě intenzivněji bojovat proti nezaměstnanosti, a to jak hospodářskou politikou, tak aktivní politikou zaměstnanosti.

V programovém prohlášení vlády jste uvedli, že - cituji - strategickým cílem vlády je dosažení plné efektivní zaměstnanosti. Prioritním záměrem aktivní politiky zaměstnanosti bude především co nejintenzivnější snižování nezaměstnanosti s orientací na regiony severní, střední a jižní Moravy a severozápadních Čech. Vláda bude podporovat projekty, jejichž realizace bude znamenat výraznou tvorbu nových pracovních míst přednostně v ohrožených regionech a další rozvoj drobného a středního podnikání. Bude působit na to, aby lidé měli motivaci hledat a udržet si práci. Konec citátu.

Nyní v odpovědi na moji interpelaci říkáte v podstatě, že vláda nemá žádné nástroje, jak by mohla s nezaměstnaností bojovat. Proč jste tedy tyto sliby dávali? Ano, bojujete již téměř dva roky a výsledkem vašeho snažení je téměř 100 000 nových nezaměstnaných. Ano, 100 000 nových nezaměstnaných za dobu činnosti této vlády. To je strašné číslo a strašný výsledek vaší politiky. Za každý měsíc vaší vlády je to zhruba 6000 nových nezaměstnaných a to znamená, že každý den vaší vlády ztrácí práci v průměru 200 lidí. To je výsledek vaší politiky.

Proto se ptám, kde vláda udělala chybu. Je ta chyba v tom, že jste slíbili to, co nejde splnit, nebo je chyba v tom, že to nechcete splnit? Anebo je chyba v tom, že problém nezaměstnanosti prostě neumíte vyřešit? Domnívám se, že správná je poslední odpověď.

Zkušenost vyspělých zemí typu Švýcarska, Spojených států, Kanady, Austrálie a dalších zemí ukazuje, že plné zaměstnanosti lze dosáhnout, a dokonce ji lze dlouhodobě udržet. Spolehlivě k tomu vede ve všech případech politika nízkých daní a rychlého vynucování práva. Nikdy k tomuto cíli ale nevede politika opačná a nikdy k tomuto cíli nevede sociální stát, který vy osobně hájíte. Tento model vede ve všech státech, kde byl prosazen, k dlouhodobě vysoké míře nezaměstnanosti. Tento výsledek lze dokumentovat na srovnání míry nezaměstnanosti v USA a v Evropské unii. Toto srovnání je tristní a uznává to samotná Evropská unie. Ukazuje totiž, že míra nezaměstnanosti se v takzvaných sociálních státech dlouhodobě pohybuje okolo 10 % a míra nezaměstnanosti v USA se naopak dlouhodobě pohybuje zhruba na poloviční úrovni. Kromě toho mají Spojené státy navíc v průměru i mnohem vyšší tempo hospodářského růstu. Ve Spojených státech reálně vznikají miliony nových pracovních příležitostí, ale ve většině sociálních států Evropské unie, včetně České republiky za vaší vlády, žádná nová pracovní místa nevznikají. Nevznikla ani ve Francii, kde vaši straničtí přátelé zavedli 35hodinový pracovní týden, ani v Německu, kde vaši soudruzi čelí nejvyšší poválečné hospodářské krizi, úplné stagnaci. (Poslanci ODS tleskají.) Ještě nikdy Německo nebylo v takové stagnaci jako v posledních letech. Nás to nepřekvapuje. V čele vlády je tam totiž, stejně jako u nás, sociální demokrat.

Ano, je to tak. Vy sociální demokraté umíte pouze dvě věci - dělat dluhy a vyrábět zástupy nezaměstnaných. A to nejhorší je, že tento výsledek vaší politiky ještě prezentujete jako úspěch! (Poslanci ODS tleskají.)

I Evropská unie si uvědomuje, a dnešní zprávy v novinách jsou toho důkazem, že propast mezi hospodářskou výkonností Evropské unie na straně jedné a Spojenými státy na straně druhé je velká a navíc se stále prohlubuje. Devadesátá léta jasně ukázala, že liberální ekonomická politika uplatňovaná ve Spojených státech byla schopna vyprodukovat rychlý hospodářský růst a nízkou míru nezaměstnanosti. Politika sociálního protekcionismu uplatňovaná ve většině zemí Evropské unie vedla ve stejné dekádě k přesně opačným výsledkům, to je k pomalému růstu a vysoké nezaměstnanosti. Právě proto přijala Evropská unie takzvanou lisabonskou agendu, na kterou se, pane premiére, nyní odvoláváte, a slibujete veřejnosti, že v roce 2010 zde bude plná zaměstnanost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP