(11.40 hodin)
(pokračuje Špidla)

V severních Čechách tímto způsobem vznikly tisíce pracovních míst a dalších pracovních míst vzniknou. Důsledky systémů investičních pobídek postupně nastupují a budou nastupovat. Až se podaří např. uvést do provozu závod Toyota-Citroën opět v oblasti s relativně vysokou nezaměstnaností, to je na Kutnohorsku a Kolínsku, získá trvalé zaměstnání 3500 lidí a v následujících multiplikačních efektech nejméně 10 až 20 lidí.

Pan poslanec Fajmon hovořil o problematice plné zaměstnanosti a o problematice toho, co bylo zformulováno ve vládním programu. Plná zaměstnanost v zásadě je definována tak, že lidé, kteří hledají práci, jsou tuto práci schopni v krátké době najít, že neexistuje dlouhodobá nezaměstnanost a že existují dostatečně efektivní způsoby podpory při hledání zaměstnání. Velmi významnou roli hraje také to, jak vysoce jsou obyvatelé zapojeni do ekonomické činnosti. Jsem rád, ba dokonce mohu říci, že jsem hrdý na to, že míra ekonomické aktivity v České republice je vysoká, že zapojenost našich lidí do ekonomické aktivity se pohybuje kolem 70 % a patří k nejvyšším ekonomických zapojenostem v mezinárodním kontextu. Česká republika usiluje o to, aby plnila hlavní politiky zaměstnanosti, tzn. v rámci tzv. lisabonského procesu dosáhla celkové zaměstnanosti ve výši 70 %, zaměstnanosti žen ve výši 60 % a zaměstnanosti věkově starších občanů ve výši 50 %. V těch prvních dvou údajích jsme velmi blízko cíli, ba dokonce v některých okamžicích můžeme prohlásit, že cíl je splněn. Problém je jiný. Problém zůstává u občanů, kteří jsou věkově starší. Tady, uznávám, jsou naše výsledky dosud nepříliš přesvědčivé.

Tak jak jsem se už vyjádřil, Česká republika se rozhodla postupovat dále systémem investičních pobídek, systémem modernizace, snížením daně právnických osob, radikálním zjednodušení právního systému. Ano, uznávám, že nefunkční administrativa - koneckonců ve svém základě vznikla v době činnosti vašich vlád - že tato nefunkční administrativa nebo komplikovaná administrativa snižuje ekonomický výkon, a my jsme připraveni k tomu touto cestou zjednodušení jít. Jsme připraveni dokonce k tak přirozeným a obyčejným věcem, jako je podpora některých rozumných předloh, které pocházejí z dílny ODS. Jsme připraveni např. vážně diskutovat o změně podnikového rejstříku. Koneckonců text, který zformuloval pan poslanec, je textem, který vychází z vládních předloh, je rozumný, a myslím, že nám nebude dělat problém jej podpořit a tím udělat další dílčí krok pro zlepšení situace na trhu práce.

Dámy a pánové, souhlasím s názorem, že situace na trhu práce je situace, které musíme věnovat prvořadou pozornost. Dámy a pánové, s plnou vahou konstatuji, že návrhy, které předkládá ODS, jsou návrhy, které jdou ve své zásadní koncepci chybným směrem, je to slepá ulička a je to ulička, kterou už přibližně 200 let nebo 150 let využívají státy Latinské Ameriky, aniž docilují příliš velkého a výrazného úspěchu.

Dámy a pánové, ta debata je vážná, já se těším na její pokračování, i když znovu konstatuji - pokud člověk pracuje se statistickými daty, měl by být informován o jejich struktuře a metodice. Děkuji. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády Vladimíru Špidlovi. Slova se ujme předseda klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, i tentokrát jsem si zapsal slova, která padla z úst vystupujícího, tzn. pana premiéra, a jsou to slova následující: nereálné, nekompetentní, ideologicky motivované, dramatická gesta, liberální blábol. To všechno jsou pojmy, které tady použil předseda vlády v diskusi o největším problému České republiky, tj. o rostoucí nezaměstnanosti v této zemi. Já zopakuji - rostoucí trvale po dobu, co pan premiér Špidla byl ministrem práce a sociálních věcí, a po dobu, kterou je premiérem. Místo seriózní diskuse o skutečném problému ten samý recept jako včera. Povodeň slov, lží, urážek a neochoty vzít na vědomí reálnou situaci, dokonce bych konstatoval - neochoty vzít na vědomí, pane premiére, že je rok 2004. Tady neřešíme stav České republiky při odchodu premiéra Klause, tady řešíme stav České republiky těsně, alespoň doufám, před odchodem premiéra Špidly. (Potlesk poslanců ODS.) To, co jste tady uváděl, to je stěží řeč špatného archeologa, to není řeč předsedy vlády.

Vaše tvrzení, že neexistuje souvislost mezi výši daní a nezaměstnaností, je citát, který doufám nepřehlédnou česká média, český tisk a i sociální demokraté ve světě. Já si totiž myslím, pane premiére, že to je věta, která vás vyřazuje ze standardní evropské sociální demokracie. (Potlesk poslanců ODS.) To by totiž Schröder určitě neřekl. Vy na tom trváte jako na ústředním tématu. Opakuji - neexistuje souvislost mezi výši daní a nezaměstnaností, a jak jste to řekl asi před pěti lety, neexistuje souvislost mezi výší daní a hospodářským rozvojem. Toto z vás, vážený premiére, dělá osobu, která není kompetentní řešit aktuální problémy této země. Trváte-li na těchto větách, říkáte, že neumíte nalézt východisko z rostoucí nezaměstnanosti, protože opomíjíte ten jediný prostor, který využívá svět k tomu, aby problém nezaměstnanosti a hospodářského růstu efektivně vyřešil.

Pan kolega Fajmon tady konstatoval fakt. Řekl vám, že v globalizovaném světě se utkávají daňové, sociální, pojišťovací a regulační systémy, které předurčují občanům a podnikům daných zemí jejich konkurenceschopnost ve světové ekonomice. A v této soutěži, pane premiére, celá Evropská unie prohrává se zbytkem světa. Prostě proto, že USA, ale i země Asie tuto jednoduchou pravdu pochopily a vydaly se cestou snížení daňové zátěže, pojišťovací zátěže, cestou zjednodušování regulace, aby svým občanům a podnikům umožnily v celosvětové konkurenci uspět. Vy jste tento princip nepochopil. Dodneška jste nepochopil, že rovná daň na Slovensku, bude znamenat zdaňování českých zisků na Slovensku. Nepochopil jste, že reforma typu zavedení rovné daně je v České republice roku 2004 poté, kdy rovnou daň zavedlo Slovensko, nutností.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP