(12.20 hodin)
(pokračuje Říman)

Takže daňová zátěž je jedním z velmi důležitých faktorů. A fakt, že vláda neustále daňovou zátěž zvyšuje, nemůže v žádném případě přispívat k motivaci pracovat, podnikat, přebírat riziko za sebe a za své lidi.

Mimochodem, řečnická otázka premiéra Sobotky - vicepremiéra Sobotky - že by to byl Freud? - tedy vicepremiéra Sobotky, jak to, že jsme v průběhu 24 hodin změnili své stanovisko, je pouze řečnickou otázkou vicepremiéra Sobotky, protože my jsme žádné stanovisko a přesvědčení nezměnili. Váš návrh včera na úpravu daně z přidané hodnoty je pouze o tom, že zvyšujete opět celkovou daňovou zátěž. Vy těmito úpravami zvyšujete odvody o zhruba 20 miliard ročně, to dobře víte; a s tím my nikdy nemůžeme souhlasit. O jakém snížení přímých daní jste tady mluvil? Jediné snížení přímých daní, které se v této sněmovně v posledních měsících probíralo, bylo snížení přímých daní právnických osob loni na podzim, nikoli v tomto okamžiku, nikoli v tomto tzv. druhém reformním kroku. Vy tedy pouze zvyšujete nepřímé daně, tedy celkové daňové zatížení, a proto s tím nemůžeme souhlasit.

Ale abych se vrátil k příčinám nezaměstnanosti. Vyjmenoval jsem tři.

Tou poslední samozřejmě je deficitní financování, které vláda provádí ve stále se zvyšující míře již po několik let, protože deficitní financování vlády vytlačuje privátní investice, a privátní investice jsou, jak známo, efektivnější, jsou efektivněji alokovány, a efektivně alokované investice vytvářejí pracovní místa, nikoli peníze řádu desítek miliard korun, které vyhazuje oknem vláda.

Vláda zkrátka nemá žádný plán na snížení nezaměstnanosti. Jediným plánem, o kterém neustále dokola několik let mluví, je tzv. systém investičních pobídek. To, že se jedná o jeden velký podvod a nesmysl, už jsme si tady říkali několikrát. Ale chtěl bych znovu dokumentovat bláhovost vaší víry v to, že investiční pobídky jsou tím lékem na snížení nezaměstnanosti, jak to tady před chvílí předvedl premiér Špidla, když hovořil o realizaci dalších velkých investic, které přinesou viditelné výsledky.

Míra nezaměstnanosti v lednu 2004 v okrese Přerov, což je okres, v němž byla realizována jedna z dosud největších investic v rámci systému investičních pobídek v České republice, totiž výstavba závodu firmy Philips v Hranicích na Moravě, tedy míra nezaměstnanosti v okrese Přerov v současné době je 14,9 procenta - 14,9 procenta, téměř 15 procent! To považujete, vážená vládo, která jste této firmě dala desetileté prázdniny a více než 1,5 miliardy různých dotací na tuto investici, za vítězství - když v roce 2001, v prosinci 2001, tedy v roce, kdy tato továrna nabíhala do provozu, byla v okrese Přerov míra nezaměstnanosti 12,5 procenta? Jinými slovy - vám se s těmito náklady a s touto velkou slávou poklepávání na několik základních kamenů podařilo zvýšit v okrese Přerov od té doby nezaměstnanost o 2,5 procent! To jsou výsledky vašeho jediného receptu, který máte na léčení nezaměstnanosti, se kterým neustále operujete, a neustále o něm tvrdíte, že to je ten nejlepší a jediný prostředek, totiž systém investičních pobídek.

Ale vy, jak už tady bylo řečeno, ani žádnou představu mít nemůžete, protože skutečně nechápete podstatu problému. Vy si stále myslíte, že pracovní místa lze vyrobit na Úřadu vlády nebo na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Opatření, která přijímáte, ta ale nezaměstnanost ve svém důsledku jen zvyšují.

Na závěr bych chtěl položit premiéru Špidlovi jednu otázku, neboť odpovědi, které na téma nezaměstnanosti jsou vládě kladeny, jsou velmi zmatené.

Premiér Špidla ve své odpovědi na písemnou interpelaci, na otázku, kdy bude dosaženo plné zaměstnanosti, jak vláda slibovala ve svém volebním programu, odpovídá: z pohledu dnešních znalostí lze odhadnout, že plné efektivní zaměstnanosti bude dosaženo cca roku 2010. - Plná efektivní zaměstnanost - co to je? To samo o sobě by stálo za debatu. Nicméně máme tady rok 2010.

Nepřítomný ministr práce a sociálních věcí Škromach v sobotu v Lidových novinách (ministr Škromach vchází do sněmovny a staví se před řečniště) v rozhovoru, který s ním byl veden, odpověděl na podobnou otázku novináře, jak vidí vývoj nezaměstnanosti za období své vlády, že - cituji: "Jestli bude, až půjdeme z vlády, 10,1 nebo 9,8 procenta - dobrý den (k ministru Škromachovi), dobře, že jste tady (veselost ve sněmovně) - to nevím."

Zopakuji to tedy znovu, protože ministr Škromach tu chyběl. Takže ministr Škromach odpověděl v sobotu: "Jestli bude, až půjdeme z vlády, nezaměstnanost 10,1 nebo 9,8 procenta, to nevím".

Jaký je tedy rozdíl mezi rokem 2006 a rokem 2010, o kterém mluvil ministr Škromach, resp. premiér Špidla? Myslím, že je každému evidentní, že jestliže dva členové vlády odpovídají takto rozdílným způsobem, jinými slovy, že jeden člen vlády odpovědný za tuto oblast se nedomnívá, že do konce roku 2006, kdy skončí nejpozději mandát této vlády, se s nezaměstnaností nehne (hne?), protože 10 procent je zhruba to, co je dneska, tak lze těžko se domnívat, že by mohl o čtyři roky později nastat nějaký zázračný proces - snad s jedinou výjimkou, že vládu po roce 2006 nesmí v žádném případě tvořit ČSSD - že by mohlo být dosaženo nezaměstnanosti podstatně nižší; alespoň to si představuji pod pojmem plná efektivní zaměstnanost, jak řekl premiér Špidla.

Vláda prostě netuší v tomto okamžiku, co s tímto problémem, který je nejzávažnějším problémem České republiky těchto dnů, protože míra nezaměstnanosti je samozřejmě velmi agregátním ukazatelem, který je výslednicí mnoha různých procesů, počínaje fiskální politikou vlády přes hospodářskou politiku vlády a konče samozřejmě i regulačními mechanismy, jaké vláda nastavuje nebo nenastavuje. Znamená to tedy, že výše nezaměstnanosti odráží do značné míry úspěšnost vládnutí nebo neúspěšnost vládnutí. Můžete tady hauzírovat různými marginálními ukazateli, které dneska jsou pozitivní, zítra mohou být méně pozitivní nebo negativní, ale míra nezaměstnanosti agreguje všechny tyto ukazatele do jednoho jediného výsledku, který říká, že od té doby, co sociální demokracie vstoupila do Strakovy akademie, hospodářství této země je v úpadku.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců klubu ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní vystoupí pan ministr Milan Urban, připraví se paní poslankyně Alena Páralová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP