(16.00 hodin)
(pokračuje Kostelka)

Jestliže chceme pomoci strategické hospodářské obnově, musíme vytvořit bezpečnostní podmínky. Nemá cenu stavět někde fabriky, aby druhý den byly napadnuty a ničeny. Nemá cenu stavět vodovody, když je někdo začne ničit, rozvádět elektriku, když někdo bude bourat sloupy. To asi nepůjde. Já jsem tady řekl, že všechno bude placeno z rozpočtu a z kapitoly resortu obrany. To jen pro poslance Kavana.

Syndrom války v Zálivu, Německo bude stahovat jednotky. Já jsem tady měl dnes a včera hovory s panem ministrem Struckem a ti, kdo ho poslouchali, jeho vyjádření třeba tady v parlamentu pro média, tak naopak, Německo bude zvyšovat svoji přítomnost v Afghánistánu. Dokonce řekl, že by byli ochotni vyslat, kdyby byli požádáni, své speciální jednotky.

Ochuzený uran se používá v nábojích, které jsou průbojné, používají se na ozbrojené cíle, těch v Afghánistánu skutečně moc nebylo, takže nevím, proč by se náboje s ochuzeným uranem měly v Afghánistánu použít.

Znovu opakuji, že vyslání jednotky do Afghánistánu, ať už do operace ISAF, tak do operace Enduring Freedom, je příspěvkem v boji proti terorismu a že to má význam i pro situaci v České republice. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane ministře. Myslím, že o slovo může požádat také zpravodaj - ale nežádá o ně. Takže to bylo vše k závěrečným vystoupením.

Zpravodaje se zeptám… Hlasovat nebudeme, protože jsme si řekli, že hlasovat budeme až ve středu v 9 hodin ráno, takže bych nyní přistoupil k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: On tu pan poslanec Vymětal není, ale domnívám se, že jeho návrh zněl po obecné rozpravě. Z toho vyplývá, že podrobná nemůže být otevřena.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takto to pan poslanec Vymětal neřekl, že chce hlasovat po obecné rozpravě. Já jsem to vnímal tak, že jsme to jednání odročili právě proto, abychom hlasovali ve středu v 9 hodin ráno. Proto je nás tady 30. Prosím ale pana poslance Vymětala, aby upřesnil.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Já jsem samozřejmě ten návrh dal v obecné rozpravě a o tomto návrhu se hlasuje po ukončení obecné rozpravy. Nic jiného jsem nenavrhl. (Poslanec Ibl: O čem?) O zamítnutí. Pan předseda klubu ČSSD nebyl přítomen a zase to neví, takže to upřesňuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Šulák se hlásí. Prosím pana poslance Šuláka.

 

Poslanec Petr Šulák: Já se domnívám, že si někteří kolegové nezapamatovali, co zde bylo řečeno ze strany šéfa poslaneckého klubu sociální demokracie. Ten přece jednoznačně řekl, aby po obecné rozpravě bylo jednání o tomto bodu přerušeno, a bylo to odhlasováno. Domnívám se, že to je neměnné.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, přestože jsem pozorně poslouchal pana poslance Šuláka i pana předsedu Ibla, přesto si myslím, že jakékoli usnesení Poslanecké sněmovny nemůže být nadřazeno zákonu o jednacím řádu, a že pokud pan poslanec Karel Vymětal bude trvat na tom, že návrh, který já jsem bral jako avízo, že ho přednese v podrobné rozpravě, zněl opravdu tak, že dává návrh na zamítnutí po skončení obecné rozpravy, nelze než mu vyhovět a jednání pro tuto chvíli ukončit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já bych v této chvíli ukončil naše jednání, popřál vám příjemný víkend a sejdeme se v úterý ve 14 hodin na pokračování schůze sněmovny.

 

(Jednání skončilo v 16.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP