(Jednání pokračovalo v 18.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, náš seriál pokračuje bodem

 

170.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Jsou dvě, kterým se můžeme věnovat. Je to interpelace pana poslance Duba, který už je připraven u řečnického pultu. Jako další interpelující bude potom vystupovat pan poslanec Plachý. Takže pan poslanec Dub má příležitost ke svému vystoupení.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené zbylé kolegyně a kolegové, já jsem vznesl interpelaci na ministra financí Sobotku ve věci meziresortní komise pro vodárenství. Odpověď, které jsem se od něho dočkal, neuspokojila mé požadavky, které jsem na něj vznesl. Já jsem velice nerad, že tady dnes pan ministr financí není a nemůže mi odpovědět. Jsem nerad ze dvou důvodů. Za prvé z důvodu lidského, protože si myslím, že když se někoho na něco ptám, tak je slušné a přirozené na to odpovědět. A když se to nepodařilo písemně, tak by to mělo jít aspoň v té ústní formě. Ale za druhé - a to mi připadá daleko podstatnější - si myslím, že pan ministr financí se prostě té odpovědi vyhýbá, a vyhýbá účelově. Pro tento návrh, aby odpovědi na písemné interpelace byly přeřazeny na tento termín, na tuto dobu, jsem nehlasoval. Pan ministr financí v tu dobu třeba již mohl vědět, že nebude přítomen. Pokusil jsem se dneska zhruba před třemi hodinami odročit, přesunout na jiný termín tuto odpověď. Přesto Poslanecká sněmovna tento návrh neschválila, byť obdobný návrh pana poslance Fajmona schválila.

Za třetí bych řekl, že mám dvě ústavní práva, která mohou být - nebo podle mého názoru jsou - narušena. To první z nich je, že pan ministr, a kterýkoli ministr, člen vlády, musí odpovědět na písemnou interpelaci do třiceti dnů. Pan ministr Sobotka neodpověděl na písemnou interpelaci do třiceti dnů a omluvil se. To bych pochopil, ale tím, že dneska nepřišel a nedokáže dodatečně odpovědět, tak já tu omluvu prostě neberu a v této věci vznesu další interpelaci na pana premiéra. Dále mám samozřejmě právo na odpověď. Na odpověď na otázky, které se týkají meziresortní komise pro vodárenství, jaká je role firmy Compas Capital Consult, s. r. o., která se v této komisi pohybovala. Proč byly z rozhodování o vodárenství vyloučeny naprosto jasné subjekty, které tam mají své místo, jako je Svaz měst a obcí nebo SOVaK, což je sdružení odborů Vodovodů a kanalizací. Co bude s našimi závazky vůči Evropské unii, o alokaci cca 80 mld. Kč na rekonstrukci vodárenských objektů atd., atd.

Protože zde pan ministr není a protože mé otázky z toho důvodu nemohou být odpovězeny a protože si myslím, že zodpovězeny mají být, tak dávám v tuto chvíli procedurální návrh na přerušení tohoto bodu a na odročení projednávání na dobu, kdy pan ministr financí bude přítomen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Já pochybuji o tom, že byste nevěděl, že pan ministr financí v tuto chvíli má setkání s řadou ministrů financí z celé Evropy. Takto, jak jste to tady uvedl, mi to přijde docela nefér. Já považuji za svou povinnost toto sdělit. Pan ministr financí není na vakacích. Pan ministr financí pracuje ve prospěch této republiky, proto tady nemůže být. To, že nejste spokojen s odpovědí, je pochopitelně vaše právo. A to, že sněmovna se rozhodla projednávat písemné odpovědi na písemné interpelace hlasováním dnes večer, je proto, pane poslanče, protože odpovědím na písemné interpelace jsme věnovali celý minulý čtvrtek, což uznáte, že při nabitém programu Poslanecké sněmovny je poměrně velký přepych. A neprojednáváme zákony, ke kterým tato sněmovna se především sešla. Takže to jenom na vysvětlenou těm, kteří by tuto skutečnost snad opominuli. (Potlesk přítomných poslanců ČSSD.)

Teď jste podal procedurální návrh, takže já zazvoním. Kdo se chce zúčastnit, rád určitě přijde. (Gong.)

Je nás 101. (Veselost.) Návrh na odhlášení nezazněl.

(K poslanci Dubovi:) Já doufám, že vaši kolegové z klubu ODS přijdou, pane poslanče, když jste dal procedurální návrh. (Gong.)

 

(pokračuje Kasal)

Pane poslanče, mně to přijde krajně nezodpovědné, dávám vám pět minut na to, abyste sehnal své kolegy z klubu. Jestliže vy dáváte návrh, a jste tady dva z klubu ODS, tak mi to přijde s podivem! Buďte tak laskav, budeme hlasovat v 18.40 hodin. Máte samozřejmě možnost svůj procedurální návrh stáhnout, to vám neberu. (K poslanci, který míří k řečnickému pultu:) V 18.40 hodin dostanete slovo, teď je přerušena schůze do 18.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP