(Jednání pokračovalo v 18.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je 18.40 hodin. O slovo se přihlásil pan poslanec Plachý, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající - dámy tady nejsou - pardon, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já si myslím, že to není záležitostí ani tak opozice jak spíše vládní koalice, že tady nevytváří potřebnou většinu pro to, aby sněmovna mohla jednat. A proto jsem velmi překvapen, že je nám dáváno za vinu, že my trváme na tom, aby při projednávání odpovědí na písemné interpelace, které bývají obvykle zařazeny ve čtvrtek ráno a kterých se zúčastní obvykle plná sněmovna, že my tedy blokujeme jednání sněmovny. Já si myslím, že to je požadavek opozice naprosto regulérní a jako takový si umím představit, že je z vaší strany snad i pochopitelný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane poslanče, já netvrdím, že je nepochopitelný, já tvrdím jenom, že pokud pan poslanec Dub podá procedurální návrh, je snad mou povinností nebo možností ho požádat aby k tomu, aby bylo možno hlasovat, sezval své kolegy z klubu, kteří předpokládám, že tento bod berou velmi vážně. Na tom není nic, co by bylo mimo rámec povinností předsedajícího.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Nicméně proto jsme my podali návrh na odhlášení, aby sněmovna jednala tehdy, až zde budou lidé.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím, seznamte se s jednacím řádem. Podmínka usnášeníschopnosti sněmovny je důležitá pro hlasování, nikoliv pro zahájení bodu. Buďte tak laskav, seznamte se s jednacím řádem.

Pan poslanec Doležal vystupuje.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Pane místopředsedo, dovolte, abych jménem poslaneckého klubu ODS a jako jeho místopředseda v době nepřítomnosti předsedy požádal o 20 minut přestávky na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Do kolika?

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dvacet minut.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal:Dobře, sejdeme se v 19.02 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.42 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP