(11.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Všechny poslance a poslankyně žádám, aby zaujali svá místa v sále. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Prosím pana ministra životního prostředí a pana kolegu Pelce, aby zaujali svá místa, stejně tak pana kolegu Recmana, Karase.

Věřím, že všichni, kteří se chtějí účastnit závěrečného hlasování k bodu 105, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty, jsou v jednacím sále, že jste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami.

Ještě se jednou zeptám, pane zpravodaji - je vše odhlasováno?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem přesvědčen, že všechny pozměňující návrhy jsme odhlasovali. Bloudím očima po kolezích, zda…

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže nevidím žádnou námitku, a proto přečtu závěrečný návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty, podle sněmovního tisku 497, ve znění schválených pozměňujících návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 494 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 494 - z přítomných 163, pro 81, proti 58.

 

Počkám na kontrolu výsledku hlasování. Hlásí se předseda klubu Unie svobody pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, zcela v rozporu se záměrem mého hlasování mám na sjetině křížek, hlasoval jsem ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to bylo stanovisko předsedy klubu Unie svobody. O jeho námitce proti zápisu o hlasování rozhodneme bez rozpravy v hlasování pořadové číslo 495. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti přijetí námitky?

V hlasování pořadové číslo 495 z přítomných 163 pro 99, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat závěrečné hlasování o tisku 497 ve znění pozměňovacích návrhů. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 496 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 496 z přítomných 163 pro 83, proti 66.

 

Znovu vyčkám kontroly výsledku hlasování. Děkuji.

Konstatuji že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 105.

Pan ministr a místopředseda vlády Bohuslav Sobotka se hlásí o slovo. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat Poslanecké sněmovně za to, že schválila oba návrhy zákonů o dani z přidané hodnoty. Chtěl bych rovněž konstatovat, že vláda předloží do Poslanecké sněmovny změnu zákona o dani z příjmů, která navrhne daňové úlevy pro pracující rodiny s dětmi, navrhne institut společného zdanění manželů s dětmi, navrhne daňové úlevy ve prospěch veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí, rovněž předloží návrhy na zkrácení odpisových sazeb. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí. Budeme pokračovat v probíhající schůzi. Ano, pan poslanec Jaroslav Plachý se hlásí.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Žádám vás o to, abych mohl pokračovat ve své interpelaci, která nebyla ukončena, nebyla přerušena a která běží od včerejšího večera kontinuálně s tím, že jsem dal přednost pevně zařazeným bodům. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O tomto návrhu, který řekl pan kolega Plachý, hodlám dát hlasovat bez rozpravy. (Poslanec Plachý sděluje mimo mikrofon, že to není procedurální návrh. - Poznámky z pléna.) Já prosím všechny kolegy, aby na mě nekřičeli z místa. Pokud se hlásí, já jim udělím slovo. Já jsem jenom řekl, jaký jsem chtěl mít postup.

Řeknu jednoznačně, že pan kolega Plachý podle novely jednacího řádu, respektive podle usnesení, které se týká jednacího řádu, tento návrh neřekl od 9 do 9.30 hodin. To je jedna záležitost. (Poznámky z pléna.) Prosím, nechte mě vysvětlit situaci. Druhá záležitost - a nebudu opakovat tu rozpravu, je, že máme pevně zařazené body a že původně měla probíhat 28. schůze. Museli jsme se vrátit k 27. schůzi a o všech procedurálních návrzích budeme hlasovat.

Nyní s faktickou připomínkou jsem viděl pana kolegu Plevu, poté znovu pana poslance Plachého a s řádnou přihláškou s přednostním právem předseda klubu KDU-ČSL. Nyní kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych upozornit na jeden precedens, který je z této schůze, a to, že jsme rozjednali před polední přestávkou DPH, pak byl po polední přestávce včera pevně zařazený bod, ale my jsme pokračovali rozjednaným bodem a dali jsme přednost rozjednanému bodu před pevně zařazeným bodem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP