(11.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Zkuste se prosím zamyslet nad tím, jak by se vám interpeloval ministr, který zde přítomen není, a jaký pocit byste měli v okamžiku, kdy byste chtěli znát odpovědi na otázky, které kladete, kdy byste argumentovali, proč jste nesouhlasili s písemnou odpovědí ministra, a ministr zde nebyl přítomen.

Já se domnívám, že postup, který byl zvolen, a nešťastné emoce, které vzbudil, byl na samotném prvopočátku, a myslím si, že v tuto chvíli nemá smysl se navzájem obviňovat. Zkuste si každý sám sáhnout do svědomí, jestli jsme museli skončit tam, kde jsme skončili.

Žádám pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby svolal vedení sněmovny, abychom tento problém vyřešili. Znovu předesílám - každý z nás se zamyslete nad tím, zda to, co teď je, je skutečně příčinou problému, nebo zda je to jenom důsledkem, přičemž příčina leží někde jinde.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, musím říci, že doba 18.30 hodin pro projednávání písemné interpelace je stejná doba, kdy se hlasuje o zákonech. Nepovažuji tuto dobu za nepřiměřenou pro toto jednání.

Protože nejsme v žádném bodě, ptám se, jestli má někdo procedurální připomínku. Pokud ne, neudělím nikomu slovo a budeme pokračovat bodem 118, jak je schváleno.

Ještě s přednostním právem pan kolega Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, pane předsedo, že jste až příliš úporný, berete to až příliš osobně jako vyslovení nedůvěry vám, předsedajícímu, to, co zde probíhá. Já se domnívám, že tak to dozajista není. Já jsem podal procedurální návrh, požádal jsem, aby pan předseda Poslanecké sněmovny svolal grémium sněmovny, a z logiky věci, pokud bude zasedat grémium, potom nemůže jednat Poslanecká sněmovna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tomu rozumím, ale je to právo, nikoliv povinnost předsedy sněmovny. Usiloval jsem o to jako předseda klubu častokrát, někdy jsem měl a někdy jsem neměl štěstí. Pokud mě pan předseda požádá o to, že chce svolat politické grémium, okamžitě 27. schůzi přeruším.

Ještě pan místopředseda Jan Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, já bych vás rád informoval, že jsem se pokusil najít komunikaci s vedením klubu ODS, že jsem šel dokonce tak daleko, že jsem požádal předsedu klubu ODS, abych byl pozván na jednání vedení klubu ODS. Byl jsem odmítnut způsobem, který - řekněme - nebudu komentovat, ale byl jsem odmítnut. Chci jenom dokumentovat, že z mé strany vstřícnost a hledání řešení, které by bylo ku prospěchu této sněmovny, bylo odmítnuto. Berte to jako informaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych jenom sdělit, že na 13. hodinu svolávám poradu grémia vedení sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili do 13.00 budeme pokračovat v 27. schůzi. Ještě s procedurální připomínkou, jestli jsem to dobře vnímal, dlouhodobě přihlášený.

 

Poslanec Tomáš Dub: Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem včera dal procedurální návrh na to, aby se hlasovalo o přerušení a odročení. Schůze nebyla usnášeníschopná a já jsem dnes čekal na to, kdy se bude hlasovat. Nedočkal jsem se toho. Doufám, že uznáte, že když se dá návrh procedurální, o kterém se má hlasovat, že o něm hlasovat budeme. V procesu celé interpelace se cítím krácen na svých ústavních právech, protože jsem vznesl dotaz a bylo mi špatně odpovězeno. Chtěl jsem o tom diskutovat, ale nic z toho se nestalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tomu rozumím. Ještě pan kolega Kasal. Nemohu, když jsme bod neotevřeli, o vašem procedurálním návrhu dát hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, berete mně to z úst. Přesně toto jsem chtěl sdělit, že to, co tady nahlásil pan kolega Plachý a v tuto chvíli pan kolega Dub, samozřejmě bude vzato v úvahu, ale až v bodě, který bude otevřen a který se jmenuje odpovědi na písemné interpelace. Tento bod nebyl zahájen, čili v tuto chvíli od pana poslance Duba a od pana poslance Plachého to můžeme vzít pouze jako informaci, že v momentě, kdy bod bude zahájen, se svými staženími svých procedurálních návrhů přijdou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Kasalovi. Ještě pan kolega Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nechci rozvíjet polemiku dále, chci jen konstatovat do záznamu, že nepochybně nemohu souhlasit s tímto výkladem jednacího řádu a s tím, jaká procedura byla zvolena, a předesílám, že je jedno, jestli je bod přerušen přes noc nebo přes polední přestávku, a připomínám každému z vás postup, který jsme zvolili včera při projednávání zákona o dani z přidané hodnoty, který byl také rozjednán, přerušen na polední přestávku a automaticky potom pokračoval, přestože byly pevně zařazeny body. Vzpomeňte si na to. Tolik můj komentář k proceduře.

Ještě apeluji na pana předsedu Poslanecké sněmovny, neboť se domnívám, že svolání grémia na 13.00 vypadá jako státnický krok, nicméně všichni tušíme, že to krizi, resp. emoce zde netlumí, takže na něj chci apelovat, aby grémium svolal neprodleně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě s přednostním právem pan ministr vnitra a poté pan ministr práce a sociálních věcí. Místopředseda vlády České republiky Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, musím protestovat proti tomu, že by tady byly nějaké emoce, alespoň většinově. Jestli tady někdo má emoce, tak jsou to poslanci ODS. Vláda České republiky chce normálně pracovat, normálně chtějí pracovat poslanci vládní koalice, normálně v tuto chvíli chtějí pracovat i poslanci jedné z opozičních stran. Nevidím důvod, proč bychom měli obstrukcí jednoho poslaneckého klubu bránit tomu, aby Poslanecká sněmovna mohla plnit své ústavní funkce a vláda aby mohla plnit ústavní funkce.

Já žádám, abychom mohli pracovat normálně dál. Jestli se někomu pracovat nechce, tak ať to dá jasně najevo a odejde. My pracovat budeme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě než dám slovo panu místopředsedovi sněmovny Ivanu Langerovi, připomínám, že před sebou máme ještě jeden pevně zařazený bod, a to je bod číslo 118, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně atd. To jenom připomínám, že stejně jsme ještě nevyčerpali pevně zařazené body.

Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že by bylo teď dobré, kdyby alespoň dvě poslední vystoupení řečníků, tedy mého a místopředsedy vlády ministra vnitra Stanislava Grosse, zhlédli psychologové, možná psychiatři, aby si sami udělali závěr o tom, kým a jak cloumají emoce. Jsem přesvědčen o tom, že mé vystoupení opakovaně bylo apelem k tomu, aby za situace, kdy se část Poslanecké sněmovny domnívá, že je porušován zákon o jednacím řádu, aby v tomto smyslu se tak jednalo a aby nedocházelo k jeho dalšímu porušování.

Chci ujistit místopředsedu vlády, vaším prostřednictvím, pane předsedající, že poslanecký klub ODS má zájem na tom, pracovat v této sněmovně, má zájem na tom, plnit své ústavní povinnosti, ale současně také má zájem na tom, aby nebyla pošlapávána jejich ústavní práva. Je možné pracovat, ale nikoliv za cenu porušení zákona. A proto ještě jednou apeluji na to, abychom se jako vedení a zástupci poslaneckých klubů sešli, abychom se nepředháněli u řečnických pultů, kdo provede větší argumentační kotrmelec a kdo menší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě se hlásí pan předseda sněmovny Lubomír Zaorálek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, chtěl bych jenom říci, že se domnívám, že na sněmovnu, která se neustále zabývá sama sebou, jednacím řádem, není pěkný pohled. Proto bych byl rád, kdyby sněmovna nyní dále pokračovala ve své práci a ve 13.00 je možné se sejít a na úrovni vedení sněmovny, grémia, si vyjasnit věci, které se týkají procedury, toho instrumentu, který by měl sloužit k tomu, aby sněmovna opravdu pracovala. Jinak si myslím, že 13. hodina platí, a nyní ať sněmovna pracuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zahajuji bod číslo 118, kterým je

 

118.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
a zákon číslo 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 444/ - třetí čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP