(Schůze pokračovala v 15.37 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, odbila 15. hodina 35. minuta a vzhledem k tomu, že v této chvíli jsou ve sněmovně přítomni všichni protagonisté pověstné interpelace pana poslance Plachého, bych chtěl navrhnout, abychom se pokusili vrátit k písemným interpelacím, které včera byly přerušeny. Prosím, aby všichni, kdo mají zájem účastnit se další práce, se vrátili do jednacího sálu, a abyste se přihlásili, s tím, že bychom hlasovali o tom, kdo souhlasí, abychom jako další bod projednali ony přerušené odpovědi na písemné interpelace. To je to, o čem bychom nyní hlasovali.

 

Kdo souhlasí s tím, aby dalším bodem byly odpovědi? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 520, z přítomných 87 poslanců pro hlasovalo 76, proti 2. Návrh byl přijat.

 

170.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Ministr kultury Pavel Dostál odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Plachého ve věci kostela sv. Michaela Archanděla. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 537.

Otevírám rozpravu k této interpelaci. Hlásí se do ní pan poslanec Plachý. Prosím vás o klid, pozornost. Slovo má pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dne 25. září jsem interpeloval ministra kultury Pavla Dostála ve věci kostela sv. Michaela Archanděla. V této interpelaci jsem pana ministra upozornil na bezesporu nedůstojné využití prostoru kostela při pořádání erotické diskotéky týden před Velkým pátkem. Shodou okolností pan ministr v roce 1998 ve stejné věci, to je ve věci kostela sv. Michaela Archanděla, interpeloval tehdejšího ministra kultury Martina Stropnického. Proto jsem doufal, že své názory nemění podle přísloví Kam vítr, tam plášť a že ve věci důstojného využití prostor kostela sv. Michaela Archanděla zjedná nápravu.

Bohužel jsem se mýlil. Pana ministra nějaký ten kostel vůbec nezajímá. A když jsem mu poskytl důkaz o porušení smlouvy o nájmu, článek o dobrých mravech, přiklonil se k řediteli Národní knihovny České republiky, kterým byl opakovaně, a to ve zjevném rozporu s realitou, informován, že nedošlo k porušení smlouvy. Nicméně erotická diskotéka v kostele sv. Michaela Archanděla podle mých informací proběhla, a to nejen 30. 3. 2001, jak lze demonstrovat tímto plakátem… (Ukazuje plakát.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Demonstrace nejsou běžně součástí našich interpelací.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Ale proběhla zde i další zábava na Silvestra 31. 12. 2001, což dosvědčuje další plakát. (Ukazuje plakát.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Možná nechte kolovat, pane poslanče. (Veselí v sále.)

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Kromě těchto plakátů lze vlastní konání akcí doložit i svědeckou výpovědí a fotografickým materiálem.

Proto se ptám pan ministra Dostála, jaký další důkaz chce ještě vidět, aby pochopil, že něco není v pořádku. Proč strká hlavu do písku a situaci odmítá řešit! Proč mění svůj názor ve věci kostela sv. Michaela Archanděla o 180 stupňů. Proč nechce vidět, když je nemožné nevidět.

V odpovědi na mou interpelaci pan minstr však konstatuje, že byl ředitelem Národní knihovny ČR ujištěn, že se žádná erotická diskotéka na místě nekonala, ačkoli tomu tak zřejmě nebylo, jak si mohl koneckonců pan ministr již dávno ověřit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP