(17.40 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy v a pánové, dovolte, abych jako u předchozího bodu přednesl legislativně technické úpravy k tisku 523/2. Tyto legislativně technické úpravy byly opět rozdány zmíněného 24. února písemně, byly označeny jako Martin Kocourek, 523/2 - III/Z, obsahují tři pozměňovací návrhy, a já se vaším prostřednictvím, vážený pane místopředsedo, ptám, zda sněmovna souhlasí s tím, že bere na vědomí takto písemně předložené pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se pečlivě rozhlížím, pane poslanče, zdá se, že sněmovna vám vyhoví. Můžeme tedy pokračovat.

Čili nejsou-li další přihlášky do rozpravy, je možno uzavřít rozpravu ve třetím čtení. Učiním tak a budeme se věnovat hlasování o pozměňovacích legislativně technických návrzích. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kocourek: Co se týká pozměňovacích návrhů, ty máme uvedeny v tisku 523/2. Jsou tam uvedeny dva druhy pozměňovacích návrhů - jeden typ, označený jako A, což je usnesení rozpočtového výboru, kde je 66 pozměňovacích návrhů, a pak pozměňovací návrh B, který byl přednesen ve druhém čtení.

Doporučuji následující proceduru. Nejdříve odsouhlasit legislativně technické návrhy přednesené nyní ve třetím čtení v písemné formě. Poté bychom hlasovali o bloku A1 až A66, a to s tím, že kdokoli ze sněmovny si může vymínit individuální hlasování. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B jako o jednom návrhu. A konečně o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím. Ptám se tedy, dámy a pánové, zda někdo má v úmyslu požádat, aby se hlasovalo o některém z bodů pod písmenem A samostatně. Pokud tomu tak není, mám za to, že můžeme hlasovat o onom bloku, který pan zpravodaj zmiňoval, jako o celku.

 

Poslanec Martin Kocourek: Doporučuji tedy, abychom nyní odsouhlasili legislativně technické návrhy přednesené ve třetím čtení v písemné formě, jak jsem to zde zmínil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Doporučení jsou samozřejmá.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 534. Kdo s těmito návrhy souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že ze 159 hlasujících bylo pro 149, nikdo nebyl proti. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A, to znamená o bodech A1 až A66.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Předkladatele i zpravodaje kladná.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 535. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 159 hlasujících bylo pro 129, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní pozměňovací návrh B poslance Kocourka.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Předkladatele i zpravodaje kladná.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 536. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 159 hlasujících bylo pro 126, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, o kterých bylo možno hlasovat, kromě závěrečného usnesení, které nyní přednesu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o kolektivním investování, podle sněmovního tisku 523, ve znění pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 537. Kdo je pro, ať zvedne a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Děkuji. Hlasování skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, pro 104, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Projednávání tohoto bodu je ukončeno. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

112.
Vládní návrh zákona o dluhopisech
/sněmovní tisk 524/ - třetí čtení

 

Opět osvědčený tandem Bohuslav Sobotka - Martin Kocourek nás tímto třetím čtením tohoto zákona provedou. Pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 524/2.

Otevírám rozpravu. Přihlášky do rozpravy nejsou, takže můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Slova se tedy ujme zpravodaj poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážená sněmovno, opět budeme vycházet z podkladu, který máme v tisku 524/2, kde jsou uvedeny pozměňovací návrhy. K hlasování jsou pouze pozměňovací návrhy, které prošly jako usnesení rozpočtového výboru, označené A1 až A13. Procedura je tedy jednoduchá: doporučuji hlasovat o písmenu A jako o celku s tím, že každý člen sněmovny si může vymínit individuální hlasování. Poté bychom hlasovali o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Je někdo takový mezi poslanci? - Není nikoho. Můžeme tedy přistoupit k hlasování podle vašeho doporučení, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kocourek: Hlasovali bychom tedy o písmenu A jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Předkladatele i zpravodaje kladná.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 538. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 159 hlasujících bylo pro 130, proti 3. Tyto pozměňovací návrhy byly schváleny.

 

Nic dalšího v tuto chvíli k hlasování není, až na závěrečné usnesení, které přednesu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o dluhopisech, podle sněmovního tisku 524, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 539. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 159 hlasujících bylo pro 125, proti jeden. Návrh byl přijat, usnesení bylo přijato.

 

Projednávání tohoto bodu je tedy ukončeno. Dalším bodem, kterému se můžeme věnovat je

 

113.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti
s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
/sněmovní tisk 525/ - třetí čtení

 

Opět pan ministr Bohuslav Sobotka a zpravodaj poslanec Martin Kocourek budou hlavními protagonisty tohoto třetího čtení.

Otevírám tedy rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Prosím, aby pan zpravodaj nás seznámil se svou představou, jak se vyrovnáme s pozměňovacími návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 525/2. K jejich charakteristice bych uvedl, že pod písmenem A máme pozměňovací návrhy z usnesení rozpočtového výboru, je to A1 až A24, plus dvě legislativně technické úpravy pod tímto písmenem. Pak bude písmeno B, které se opět skládá z legislativně technických úprav, které byly předneseny v rámci druhého čtení. Doporučuji tedy, abychom hlasovali o písmenu A jako o celku, pokud si někdo z členů sněmovny nevymíní individuální hlasování. Poté bychom hlasovali o písmenu B jako o celku. Poté pak o návrhu usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Rozhlížím se, nevidím žádné zájemce o samostatné hlasování o některém z bodů. Budeme tedy postupovat podle vašeho doporučení, pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP