(17.50 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: Nejdříve bychom tedy hlasovali o bloku písmene A, tj. A1 až A24, včetně dvou legislativně technických úprav.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Obě souhlasná.)

 

Zahájil jsem hlasování 540. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 158 poslanců, pro bylo 47, proti jeden, takže návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o písmenu B tisku 520/2, což jsou legislativně technické úpravy z druhého čtení. (Obě stanoviska souhlasná.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 541. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 159 hlasujících bylo pro 150, nikdo proti, takže i tyto návrhy byly přijaty.

 

Mně nezbývá, než přečíst závěrečné usnesení. Tedy: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, podle sněmovního tisku 525, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 542. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 159 hlasujících bylo pro 131, nikdo proti. Usnesení bylo přijato.

 

A já děkuji jak panu ministru Bohuslavu Sobotkovi, tak panu zpravodaji Martinu Kocourkovi za jejich dnešní výkon.

O slovo se přihlásil předseda klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové. Ačkoliv jsme téměř nepřetržitě přesvědčováni o tom, že je důležité a správné jenom to, co podpoří 101 poslanců vládní koalice, dovolte mi upozornit vás na věc, která je nepochybně důležitá přesto, že ji vládní koalice nepodporuje.

Dnes byly zveřejněny informace o další havárii a potížích dětské nemocnice v Motole, a aniž bych chtěl nutit Poslaneckou sněmovnu, aby o tom jednala, dovolte mi připomenout, že 21. května loňského roku bylo přijato touto Poslaneckou sněmovnou usnesení číslo 477, které se týkalo návrhu poslanců Milady Emmerové, Vlastimila Tlustého, Miroslava Kalouska, Vlastimila Ostrého a Josefa Janečka - všimněte si, že v té době to byl návrh, který reprezentoval jak vládní koalici, tak vládní opozici - na vydání zákona o přijetí úvěru Českou republikou na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze.

A nyní pro přesnost mi dovolte přečíst toto usnesení: Poslanecká sněmovna přerušuje obecnou rozpravu a odročuje projednávání tohoto návrhu do 30. září roku 2003, přičemž jeho další projednávání podmiňuje předložením alternativního koncepčního řešení existenčního problému Fakultní nemocnice Motol a vrcholového dětského zdravotnictví vládou České republiky.

Já si dovoluji vás obtěžovat jenom proto, že pokus ODS zařadit tento bod na program jednání v říjnu loňského roku byl přehlasován. Proti, nebo pro to přehlasování tehdy hlasoval i ministr práce a sociálních věcí a zejména předseda vlády pan Špidla. A dovolte mi, abych vás upozornil, že od září roku 2003 do dnešního dne uplynulo 154 dní. Žádná koncepce nám předložena nebyla. Zprávy ukazují, že v této nemocnici se nic pozitivního neodehrává, a my tímto prosíme předsedu vlády, aby vzal na vědomí, že těch 154 dní je opravdu hodně na nejenom trpělivost opozice, ale zejména celé české veřejnosti.

My bychom moc rádi, pane předsedo, kdyby bez jakýchkoliv usnesení bylo vzato na vědomí, že by tato Poslanecká sněmovna se měla k tomuto problému od 30. září loňského roku opravdu co nejrychleji vrátit. Děkuji za vstřícnost. (Tleskají poslanci ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tlustému. My budeme pokračovat v programu naší schůze.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

114.
Vládní návrh zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
/sněmovní tisk 520/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal předseda vlády Vladimír Špidla a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ladislav Býček. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 520/2.

Mohu otevřít v tuto chvíli rozpravu ve třetím čtení. Písemné přihlášky nemám. Pokud se nikdo nehlásí... Obávám se, že nám chybí zpravodaj v tuto chvíli.

Vzhledem k tomu, že materie, která je ve třetím čtení k projednání, je poměrně prostá, neboť by se mělo hlasovat pouze o pozměňovacích návrzích v usnesení hospodářského výboru, chtěl bych se zeptat, zdali někdo z hospodářského výboru - vidím, že pan poslanec Kala se hlásí pod nátlakem předsedy hospodářského výboru Josefa Hojdara o to, aby se mohl stát zpravodajem. Já myslím, že neudělám chybu, když o této změně dám sněmovně hlasovat.

 

Kdo souhlasí, aby zpravodajem pro třetí čtení byl pan poslanec Kala, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 543) skončilo. Ze 158 poslanců pro bylo 114, proti 19.

 

Takže pan poslanec Kala dostal naši důvěru a já ho poprosím, aby se ujal svých povinností. Otevírám tedy rozpravu. Do rozpravy ve třetím čtení se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Takže prosím.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji za důvěru, vážené kolegyně a kolegové. Máme před sebou tisk 520/2, ve kterém jsou pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru. Navrhuji, abychom o těchto pozměňovacích návrzích hlasovali jako o celku, o bodech 1 až 8, pokud nebude námitek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím o strpení. Malý moment, abychom se nedopustili nějaké nepřesnosti. - Takže jsou připomínky k proceduře? Pokud ne, tak pane poslanče, budeme postupovat podle vašeho doporučení.

 

Poslanec Miloslav Kala: Takže hlasovali bychom v prvním hlasování o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení hospodářského výboru číslo 178 ze dne 11. února 2004.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanovisko, pane předsedo? (Doporučující.) Pane zpravodaji? (Doporučuji.)

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 544. Kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 159 hlasujících bylo pro 139, nikdo proti.

 

Tento soubor pozměňovacích návrhů byl přijat a k hlasování v tuto chvíli je pouze závěrečné usnesení, které přečtu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, podle sněmovního tisku 520, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP