(18.20 hodin)

Poslankyně Vlasta Parkanová: Nyní budeme hlasovat o čtvrtém odstavci. Zpravodajka je neutrální, spíše doporučuje.

 

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák Zde není souhlas předkladatele k odstavci 4. Upravíme to instrukcí, nemůžeme to upravovat vyhláškou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr nesouhlasí s odstavcem 4 pod písm. A2, paní zpravodajka je neutrální.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 551. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 hlasujících bylo 6 pro, 104 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Nyní budeme hlasovat o bodu B. Budeme hlasovat v celku, s tím, že o bodu B2 hlasujeme ve znění uvedeném kurzívou. Jsou to opravené legislativně technické chyby. Zpravodajka doporučuje. (Stanovisko ministra je neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 552. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 hlasujících bylo 149 pro, nikdo proti. Bylo přijato.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Pod písmenem C je pozměňovací návrh paní poslankyně Dundáčkové. V případě, že by byl přijat, hlasovali bychom ten další, co byl právě zde vznesen.

V tuto chvíli hlasujeme o bodě C1, který je uveden v tisku 424/1. Zpravodajka nedoporučuje. (Ministr zásadní nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 553. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 hlasujících bylo 47 pro, 104 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Souhlasí paní poslankyně Dundáčková, že nebudeme hlasovat o podmíněném a dalším návrhu? Ano.

Hlasujeme o písmenech D, a to D1 a D2, neboť D3 se stalo nehlasovatelným přijetím B2. Zpravodajka doporučuje. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 554. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 hlasujících bylo 80 pro, 45 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy. Můžeme přistoupit k hlasování o závěrečném usnesení, které přednesu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 424, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 555. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 hlasujících bylo 82 pro, 51 proti. Usnesení bylo přijato.

 

Tento bod byl projednán. Děkuji panu ministru Karlu Čermákovi a paní zpravodajce Vlastě Parkanové.

 

Přikročíme k projednání dalšího bodu, kterým je

 

117.
Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně
/sněmovní tisk 516/ - třetí čtení

 

Vedle pana ministra Karla Čermáka usedne zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Zdeněk Koudelka. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 516/2.

Mohu otevřít rozpravu. Do rozpravy žádné přihlášky nejsou, takže rozpravu uzavírám a prosím pana poslance Koudelku, aby nás seznámil s tím, jak si představuje hlasování o jednom jediném pozměňovacím návrhu.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, jak jste již řekl, je pouze jediný pozměňovací návrh. Doporučuji hlasovat o něm pod písmenem A, a pak o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To je logický postup. Budeme hlasovat o návrhu pod písmenem A. Stanovisko pana ministra i pana zpravodaje je souhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 556. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 hlasujících bylo 106 pro, nikdo proti. Pozměňovací návrh jsme přijali.

 

Mohu přistoupit k tomu, abych přednesl návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně, podle sněmovního tisku 516, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 557. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 157 hlasujících bylo 113 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Nezbývá mi než poděkovat panu ministru Čermákovi i panu zpravodaji Koudelkovi a ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Dámy a pánové, v tuto chvíli je na řadě senátní návrh, který má odůvodnit pan senátor Štěch, případně pan senátor Brýdl, a dále je návrh zastupitelstva kraje Vysočina, který má odůvodnit hejtman František Dohnal. Určitě se shodneme na tom, že z pochopitelných důvodů tady nejsou, takže můžeme s vaším souhlasem - s tím, že tyto body se propadnou na závěr třetích čtení - přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

121.
Návrh poslanců Václava Exnera, Radima Turka a dalších
na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky
příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád
v letech 1939 až 1945, kterým dosud nebyla jednorázová peněžní částka poskytnuta
/sněmovní tisk 406/ - třetí čtení

 

Pan poslanec Exner už zaujal místo zpravodaje a pan poslanec Michal Doktor se k tomu jako zpravodaj právě chystá.

Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou v tisku 406/3, a otevírám rozpravu ve třetím čtení. Písemné přihlášky nemám, z místa se hlásí pan poslanec Exner.

(V sále je velký hluk.) Dámy a pánové, já vím, že máte stejně jako já radost, jak nám to odsýpá, ale ještě chvilku vydržme, za chvilku už bude 19 hodin.

Hovořit bude pan poslanec Exner. Prosím o klid!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP