(18.30 hodin)

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, ve druhém čtení byl přednesen komplexní pozměňovací návrh a pozměňovací návrh k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Dovolte mi, abych jménem předkladatelů prohlásil, že pro nás jsou přijatelné obě dvě varianty § 4 odst. 1, jak jsou navrženy v těchto pozměňovacích návrzích, s tím, že varianta podle komplexního pozměňovacího návrhu se předkladatelům jeví jako výhodnější. Doporučuji proto hlasovat pro tuto variantu; v případě, že by nebyla přijata, pro variantu podle pozměňovacího návrhu B poslance Radima Turka.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím a prosím pana poslance Michala Doktora, který se ujal zpravodajských povinností, aby nás provedl touto částí třetího čtení.

 

Poslanec Michal Doktor: Pane předsedající, při hlasování budeme vycházet z obsahu pozměňovacích návrhů uvedených ve sněmovním tisku 406/3. V podstatě máme před sebou hlasování o dvou pozměňovacích návrzích, přičemž pozměňovací návrh pod písmenem A je komplexní pozměňovací návrh, který předložil sám předkladatel, resp. jeden z předkladatelů, a pozměňovací návrh pod písmenem B předložil rovněž jeden z předkladatelů, pan poslanec Turek. Protože jeho pozměňovací návrh je variantním řešením § 4 odst. 1, navrhuji hlasování nejprve o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, potom o pozměňovacím návrhu písmene A ve znění, bude-li přijato písmeno B, a pak o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhlížím se. Zdá se, že s tím není všeobecný souhlas. Hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Já jsem uvedl ve svém vystoupení, že předkladatelům se zdá varianta podle komplexního pozměňovacího návrhu jako lepší, proto, jestli je to možné, bych navrhl sněmovně, aby hlasovala o komplexním pozměňovacím návrhu jako o variantě výchozí. Pokud by nebyl přijat tento návrh, potom aby hlasovala o komplexním pozměňovacím návrhu ve znění § 4. Ale pokud nebude přijato, je možné postupovat i podle zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji.

 

Poslanec Michal Doktor: Já myslím, pane předsedající, že jsem navrhl proceduru. Neumím se vypořádat s tím, říká-li pan poslanec Exner, že se mu zdá komplexní pozměňovací návrh lepší, protože pan poslanec Turek je také nepochybně předkladatel. Já si myslím, že s tím se musí sněmovna vypořádat hlasováním.

Navrhl jsem tedy hlasovat o písmenu B, který řeší § 4 odst. 1. Bude-li přijat, pak hlasovat o pozměňovacím návrhu A v tomto znění.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Exner v tuto chvíli s touto procedurou souhlasí, takže se domnívám, že můžeme postupovat podle zpravodajem upřesněné procedury. Pusťme se do toho. Chcete dát hlasovat o proceduře? Dobře.

 

Kdo souhlasí s procedurou podle návrhu pana zpravodaje, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování (číslo 558) skončilo. Ze 156 přítomných pro 115, proti 3.

 

Sněmovna vám, pane zpravodaji, dala za pravdu.

 

Poslanec Michal Doktor: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Radima Turka. (Stanovisko předkladatele je souhlasné, zpravodaj rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 559. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, ze 156 přítomných pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Doktor: Budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu ve znění upraveného § 4 odst. 1 podle pozměňovacích návrhů pana Radima Turka. (Zpravodaj souhlasí, předkladatel souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 560, které jsem zahájil. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 155 přítomných pro 136, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Pět minut přestávka pro jednání klubu KDU-ČSL. Budeme pokračovat v 18.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP