(Jednání opět zahájeno v 18.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas určený pro jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL vypršel a já mohu přednést návrh závěrečného usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Exnera, Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, kterým dosud nebyla jednorázová peněžní částka poskytnuta, podle sněmovního tisku 406, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Pan poslanec Exner mě žádá, abych vás odhlásil, což učiním. Jeho názor jako za navrhovatele - předpokládám - je kladný. Pan zpravodaj? (Nesouhlas.) Nesouhlasí.

 

Pokud jste všichni přihlášeni, rozhodneme o návrhu usnesení, které jste před chviličkou z mých úst slyšeli, v hlasování pořadové číslo 561, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 561 skončilo. Ze 144 hlasujících bylo 40 pro, 33 proti, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Tím je zpečetěn osud této poslanecké iniciativy.

 

Zřejmě posledním bodem, který budeme moci dneska projednat, je

 

123.
Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity obrany
/sněmovní tisk 461/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr obrany pan Miroslav Kostelka a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pan poslanec Vladimír Koníček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 461/3.

Mohu otevřít rozpravu. Zdá se, že nikdo v rozpravě ve třetím čtení nechce vystoupit, takže rozpravu končím a prosím pana zpravodaje Koníčka, aby sněmovnu seznámil se svou představou o hlasování o pozměňujících návrzích. Hovoří pan poslanec Koníček. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Vladimír Koníček: V návrhu procedury bych navrhl hlasovat o pozměňovacích návrzích v bodu A, a to jako celek, A1 až A7. Pozměňovací návrhy v bodě B jsou totožné, takže jsou nehlasovatelné. Jako druhé hlasování bych navrhoval hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem C.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zdá se, že nejsou námitky proti tomuto postupu, ani já žádnou nemám, a zdá se že je to všechno podle osnovy jednacího řádu, takže můžeme přistoupit k hlasování. Věřím, že jste všichni přihlášeni a přistoupíme k hlasování. (Reakce na poznámku poslance Koníčka:) Odhlaste pana poslance Koníčka, aby se mohl přihlásit. Už se tak stalo.

Můžeme přistoupit k hlasování o písmenu A. Pane ministře, váš názor. (Hlas: Doporučuji.)

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Bohužel, pane předsedající, dámy a pánové, musím jít sem. Já samozřejmě souhlasím s pozměňovacími návrhy, které jsou v bodech A a B. S pozměňovacím návrhem pana poslance Zbyňka Novotného vzhledem k tomu, že je velmi složité a možná i nereálné navrhnout takovou historickou osobnost, jejíž výběr by byl spravedlivý, vzhledem k tomu, že pokud se díváme na naše partnery v Severoatlantické alianci, nikde takovéto přívlastky ty nejvyšší vzdělávací instituce nemají, přestože si velmi vážíme památky generála Píky a každoročně jeho památku uctíváme položením věnců před budovu generálního štábu, nesouhlasím s pozměňovacím návrhem na rozšíření názvu Univerzity obrany na "Univerzita obrany Heliodora Píky".

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Koníček v tuto chvíli? (S pozměňovacími návrhy v bodě A souhlasí.) Pozitivní stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 562. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 155 hlasujících bylo pro 132, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Takže pozměňovací návrhy pod písmenem B jsou nehlasovatelné a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu k bodu C. Zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel také nesouhlasí, vysvětlil před chviličkou.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 563. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 156 hlasujících pro 82, proti 35. (Poslanci ODS tleskají.) Takže návrh pod písmenem C byl přijat.

 

Poté co proběhne nezbytná kontrola, přistoupíme k hlasování.

Nejsou-li námitky proti výsledku hlasování… (Hlasy: Jsou.) Prosím, pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Kolegyně a kolegové, vážený pane místopředsedo, v této sněmovně je to poprvé, kdy se mi podařilo, že jsem hlasoval křížkem, zdržel jsem se hlasování, a ve sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme o vaší námitce v hlasování pořadové číslo 564, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 156 přihlášených je pro 99, proti 12. Takže námitka byla přijata.

 

Hlasování o návrhu pod písmenem C bude, poté co vás odhlásím - máte možnost znovu se zaregistrovat - opakováno.

 

V tuto chvíli se táži, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem pana poslance Novotného pod písmenem C. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 565. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 153 hlasujících bylo pro 76, proti 37. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP