Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. března 2004 ve 13.03 hodin

Přítomno:164 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, zahajuji přerušenou 27. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, a její číslo. Prozatím mohu sdělit, že pan poslanec Karásek má náhradní kartu č. 1, pan poslanec Teplík náhradní kartu č. 13, pan poslanec Bílý náhradní kartu č. 23 a paní poslankyně Orgoníková náhradní kartu č. 31.

Sděluji, že do 13.00 hodin požádali o omluvení své neúčasti ze schůze tito poslanci a poslankyně: pánové a paní Kavan, Maršíček, Mikuta, Severa, Sýkora, Zaorálek, Bielesz, Kováčik, Kupčová, Pavel Svoboda, Šenfeld, Vykydal, Doležal, Recman, Šustr, Vlček, Laštůvka, Kühnl, Mallotová, Miroslav Beneš, Holáň, Konečná, Lachnit, Maštálka, Ouzký, Rouček, Ibl a Titz. Z členů vlády o omluvu požádali pánové Kostelka a Šimonovský. Všichni, kteří byli přečteni, jsou řádně omluveni, většinou se nacházejí na zahraničních pracovních cestách v různých státech Evropy a Asie.

Paní a pánové, na základě jednání grémia navrhuji hlasovat o následujícím: Navrhujeme vyřadit z pořadu 27. schůze všechny body kromě bodů, které teď přečtu. Abyste to nemuseli hledat, jsou to třetí čtení, o kterých panovala shoda, že je doprojednáme, jsou to první čtení týkající se euronovel nebo eurozákonů, jsou to věci, které souvisejí s nezbytností urychleného přijetí a souvisejí se vstupem České republiky do Evropské unie. Tedy s výjimkou bodů 119, 120, 124, 131, 132, 133, 178, 128, 130, dále 60, 57, 80, 81, 89, 90, 91, 160, 168 a 170.

 

Dámy a pánové, všechny vás pozvu k hlasování. V hlasování pořadové číslo 569 rozhodneme o návrhu, který jsem před chvilkou přečetl a který je výsledkem jednání grémia Poslanecké sněmovny.

Hlasování jsem zahájil a táži se, kdo s návrhem souhlasí, ať to dá najevo tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 146 přihlášených je pro 112, proti tři. Budeme se tedy řídit podle pořadu schůze, který odpovídá předešlému hlasování.

 

O slovo se přihlásil místopředseda vlády a ministr zahraničí Cyril Svoboda. Prosím o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si jenom upozornit, že jsem si dovolil nechat rozdat poslancům informační materiál, který se týká obsazování jednotlivých míst v Evropské unii. Doufám, že poslanci posoudí tento materiál, zda je třeba jej o něco doplnit; rádi ho doplníme, abychom měli plnohodnotný podklad pro naši debatu v Poslanecké sněmovně. Berte to jako vstřícné gesto naší vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru zahraničí Cyrilu Svobodovi. Materiály máte na stole.

 

Můžeme se věnovat schválenému pořadu. Prvním bodem je

 

119.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 377/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan senátor Milan Štěch, kterého mezi námi srdečně vítám, a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal také poslanec Tomáš Kvapil, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 377/2.

Mohu nyní otevřít rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím pana poslance Tomáše Kvapila, aby se ujal slova.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, hlasovací procedura bude velmi krátká. Máme pouze dva pozměňovací návrhy. Navrhuji, abychom o nich hlasovali postupně, tak jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku 377/2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, věřím, že jste všichni připraveni k hlasování. Ještě zazvoním.

Věnujte pozornost tomu, co říká pan poslanec Tomáš Kvapil. Zatím sdělil, že budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsou uvedeny v tisku s pozměňovacími návrhy 377/2. Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP