(13.10 hodin)

Poslanec Tomáš Kvapil: Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod číslem 1. (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 570. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 159 přítomných pro 81, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Dále máme pozměňovací návrh pod číslem 2. Můžeme o něm hlasovat. (Navrhovatel doporučuje, protože účinnost je třeba posunout. Zpravodaj: Je nezbytné, aby byl tento návrh přijat.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 571. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 160 přítomných pro 84, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já mohu přečíst návrh závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 377, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 572. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 161 přítomných pro 58, proti 24. Návrh nebyl přijat.

 

Přesto děkuji panu senátorovi Štěchovi za jeho účast, i panu zpravodajovi Tomáši Kvapilovi.

 

Druhým bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

120.
Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468 /1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 379/- třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za zastupitelstvo kraje Vysočina hejtman František Dohnal. Pana hejtmana Františka Dohnala tady srdečně vítám. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal také zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ludvík Hovorka.

Připomínám, že pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 379/2, a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a podal nám informaci, zdali s námi souhlasí, či nikoliv.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, máte před sebou sněmovní tisk 379/2, který obsahuje pozměňovací návrhy pod písmenem A1 až A8. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy upravují zákon tak, aby byl průchodný a přijatelný, doporučuji, aby se postupovalo tak, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Nejsou-li námitky, budeme se řídit podle toho, co zpravodaj navrhl. Pane zpravodaji, pusťte se do toho.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Pane předsedající, navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem A jako o celku. (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dvě doporučující stanoviska. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 573. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 159 přítomných pro 149, proti jeden. Tyto návrhy byly přijaty.

 

Myslím, že mohu přenést návrh závěrečného usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 379, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 574. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 162 přítomných pro 149, nikdo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji panu hejtmanovi Františku Dohnalovi a jeho prostřednictvím celému zastupitelstvu kraje Vysočina a děkuji také panu poslanci Ludvíku Hovorkovi coby zpravodaji hospodářského výboru. S panem hejtmanem se loučím.

 

My se ovšem budeme věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

124.
Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 467/ - třetí čtení

 

Vítám mezi námi pana hejtmana ústeckého kraje Jiřího Šulce. Prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a prosím také, aby u stolku zpravodajů zaujal místo zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tom Zajíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 467/3.

Mohu otevřít rozpravu. Vidím, že se pan hejtman iniciativně postavil k mikrofonu, takže předpokládám, že bude v rámci rozpravy ke třetímu čtení hovořit. Prosím pana poslance Kopeckého, aby pana hejtmana nevyrušoval. Slovo má pan hejtman.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP