(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas pro přestávku pro jednání vlády je naplněn, vláda své jednání skončila. Já vás prosím, abyste se posadili. Prosím všechny, kteří mají zájem o jednání ve sněmovně, aby se posadili a pozorně sledovali další vývoj při projednávání návrhu zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu a o změně zákona 265/1991 Sb.

Připomínám, že vláda požádala o vytvoření časového prostoru pro své jednání. Já jsem této žádosti vyhověl. Nyní prosím předsedu vlády, aby nás seznámil s tím, co vláda ve věci právě projednávaného zákona usnesla. Prosím o klid.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, usnesení zní: Vláda souhlasí se zpětvzetím vládního zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu a o změně zákona 265/1991 Sb. - Nebudu už dál citovat, myslím, že je to nadbytečné. - Zmocňuje předsedu vlády navrhnout jménem vlády Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby souhlasila se zpětvzetím vládního návrhu zákona uvedeného v bodě I tohoto usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo vlády. Připomínám Poslanecké sněmovně, že se v tuto chvíli budeme řídit podle § 86 odst. 6, kde se praví, že navrhovatel může vzít svůj návrh zákona zpět až do ukončení druhého čtení zákona, poté může vzít takový návrh zpět jen se souhlasem sněmovny.

Hlásí se pan poslanec Pleva, který chce na něco upozornit.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych upozornil, že pan předseda vlády nám sice přečetl, že vláda souhlasí se zpětvzetím, ale nikdo zpětvzetí nenavrhl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přečtu odstavec II: Zmocňuje předsedu vlády navrhnout jménem vlády Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby souhlasila se zpětvzetím vládního návrhu zákona uvedeného v bodě I tohoto usnesení.

Tak jak mi rozum velí, bylo tomu učiněno zadost. Tento návrh je hlasovatelný. Samozřejmě, každý se k tomuto zpětvzetí může vyjádřit po svém.

Já vás v tuto chvíli odhlásím a prosím vás o novou registraci.

Přednesu následující usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí se zpětvzetím návrhu zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

Usnesení, jak jsem ho přednesl je hlasovatelné.

Pan poslanec Exner má připomínku, zřejmě k číslům, která jsem přečetl. Já jsem to odcitoval z usnesení vlády. Myslím, že jsem to odcitoval i v souladu s tiskem 270.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, vy jste řekl, že souhlasí se zpětvzetím zákona, neřekl jste ani číslo tisku. Myslím si, že byste měl přečíst to usnesení ještě jednou a správně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se omlouvám, to usnesení nečtu, ale vytvářím ho. Nevylučuji, že jsem se dopustil nějaké nepřesnosti.

Takže ještě jednou: "Poslanecká sněmovna souhlasí se zpětvzetím vládního návrhu zákona o nájemném z bytu a cenách služeb poskytovaných s užíváním bytu a o změně zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen (zákon o nájemném z bytu), uvedeného ve sněmovním tisku č. 270."

Nyní je to, doufám, všem jasné.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 593, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s tímto návrhem na usnesení, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 161 poslanců bylo pro 80, proti 34. Než vyhlásím mezisoučet tohoto hlasování, počkám na kontrolu. - Nikdo hlasování nezpochybňuje, takže toto jsme neschválili.

 

Teď jsme v situaci, kdy bychom měli hlasovat o původním návrhu. Aniž bych se stavěl do role znalce této předlohy, tak třeba v § 20 se ukládá úkol pro obce s účinností od 1. dubna 2004, a mohl bych pokračovat dále. Čekám, jestli někdo z právních puristů nenavrhne znovuprojednávání ve druhém čtení.

Hlásí se pan ministr Němec.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji opakování druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Před chvíli jste mě přesvědčovali, že vystoupí-li ministr, otevírá rozpravu. Vzal jsem to na vědomí. Teď vystoupil ministr, otevřel rozpravu, jako poslanec Pavel Němec podal návrh, který může podat.

Hlásí se pan místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip.

Konstatuji, že je otevřena rozprava, aby bylo všem náležitostem učiněno zadost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP